Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


36

VYHLÁŠKA

ze dne 4. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 76 a § 184 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 370/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ze závažných organizačních důvodů může ředitel školy stanovit pořadí zkoušek odlišně.“.

2. V § 2 odst. 3 se slova „je stanoveno“ nahrazují slovy „ředitel školy stanoví“.

3. V § 2 odst. 4 se za slova „25 až 30 témat“ vkládají slova „zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka“.

4. V § 4 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou případů podle § 2 odst. 1 věty druhé“.

5. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka7), může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku.“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7)  § 75 odst. 2 školského zákona.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku.“.

7. V § 6 odst. 1 se slova „ředitel školy stanoví témata pro závěrečnou zkoušku“ nahrazují slovy „se koná závěrečná zkouška“.

8. V § 6 odst. 4 se za slovo „losovat“ vkládají slova „u jedné zkušební komise“.

9. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 10a
Odměňování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a předsedů zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři

Předsedovi zkušební komise pro závěrečné zkoušky a předsedovi zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. Počet hodin výkonu činnosti vykáže předseda řediteli školy. Odměna je splatná v pravidelných termínech výplaty mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru.“.

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2014.

Ministr:
PhDr. Chládek, MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1392 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci - vč. aktualizačního dodatku k 3. 3. 2021

ÚZ č. 1392 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci - vč. aktualizačního dodatku k 3. 3. 2021

Sagit, a. s.

Základní vydání publikace obsahuje především text školského zákona, který prošel rozsáhlou novelizací s účinností od 1. 10. 2020; ke změnám došlo i u některých nařízení vlády a vyhlášek. Publikace obsahuje ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.