Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


421

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem „hrazené“ čárka nahrazuje spojkou „a“ a slova „a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění“ se zrušují.

2. V příloze v Kapitole 1 se položka 19 zrušuje.

3. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 11 se slovo „dárce“ nahrazuje slovem „příjemce“.

4. V příloze v Kapitole 2 se bod 10.5 zrušuje.

5. V příloze v kapitole 3 bodu 1 se položka 3 zrušuje.

Dosavadní položka 4 se označuje jako položka 3.

6. V příloze v Kapitole 3 bodu 3 se slovo „všeobecný“ zrušuje.

7. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.1 se slovo „všeobecný“ zrušuje.

8. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 5 doplňuje text:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 9.1 doplňuje věta „Výkon lze vykázat i praktickým lékařem, avšak pouze u registrovaného pacienta, který je u něj dispenzarizován pro hypertenzi.“.

10. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 10 doplňuje text:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze v Kapitole 4 bodu 24.1 se text: nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.“ zrušuje.

12. V příloze v Kapitole 4 se bod 33.1 zrušuje.

13. V příloze v Kapitole 4 se za bod 35 vkládá nový bod 35a, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze v Kapitole 4 bodu 40 se slova „vyšetření 2“ nahrazují slovem „vyšetření“.

15. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 46 doplňuje text:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se v posledním odstavci slovo „všeobecnému“ zrušuje.

17. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se položka 40 zrušuje.

Dosavadní položky 41 a 42 se označují jako položky 40 a 41.

18. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se položka   „00085  4 059“ zrušuje.

19. V příloze v Kapitole 5 se bod 7.1.7. zrušuje.

20. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 17, která zní:

„17. Dlouhodobá mimotělní respirační podpora novorozence.“.

21. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství výkony č. 01201, 15120 a 15121 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkony č. 02021, 02022, 02023 a 02024 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna se za výkon č. 11023 vkládají výkony č. 11024 a 11025, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 102 – angiologie se za výkon č. 12023 vkládá výkon č. 12024, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se na začátku vkládají výkony č. 15032 a 15034, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie výkon č. 17129 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 201 – rehabilitační a fyzikální medicína výkony č. 21510 a 21520 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze Kapitole 403 – radiační onkologie se na konci doplňuje výkon č. 43635, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze v Kapitole 413 radiační onkologie – skupina 1 se na konci doplňují výkony č. 43441, 43443, 43637, 43639 a 43641, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se výkon č. 51909 zrušuje.

33. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863 a 51865 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se na konci doplňují výkony č. 51901, 51902, 51903, 51905 a 51907, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se na konci doplňují výkony č. 51917 a 51945, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 537 – hrudní chirurgie – skupina 3 se na konci doplňuje výkon č. 57265, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 601 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61391 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví – se výkony č. 63051 a 63061 zrušují.

39. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví – se za výkon č. 63023 vkládá výkon č. 63050, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví výkony č. 63415 a 63419 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 623 – gynekologie a porodnictví – skupina 2 se za výkon č. 63119 vkládá výkon č. 63120, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkony č. 75347 a 75348 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 736 – urologie – skupina 3 se na konci doplňuje výkon č. 51946, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze v Kapitole 708 – anesteziologie a intenzívní medicína výkony č. 78121 a 78140 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze v Kapitole 708 – anesteziologie a intenzívní medicína se výkony č. 78841, 78843 a 78845 zrušují.

46. V příloze za Kapitolu 720 – paliativní medicína se vkládá kapitola 780 – hyperbarická a letecká medicína, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikro-biologie výkon č. 82041 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie výkon č. 95201 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze za Kapitolu 917 – ergoterapeut se vkládá kapitola 919 – adiktologie, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze v Kapitole 921 – porodní asistentka se před výkon 06211 vkládají výkony č. 06021 a 06023, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09141 vkládají výkony č. 09142 a 09144, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se výkon č. 09553 zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09211, 09213, 09220, 09223 a 09555 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládají výkony č. 51909 a 51911, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.

E-shop

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Petr Ort, Olga ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 915 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.