Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


360

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2013,

kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 39 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona, se stanoví částkou 10 000 000 Kč“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „částkou 1 000 000 Kč násobenou počtem ohlášených společníků“ nahrazují slovy „jako součet částek, které by byly stanoveny jednotlivým ohlášeným společníkům podle odstavce 1“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Minimální limit pojistného plnění z pojištění se stanoví pro jednu pojistnou událost.“.

4. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3
Minimální standardy pojistných smluv

Pojištění se vztahuje na odpovědnost insolvenčního správce za škodu, která je způsobena jeho konáním nebo opomenutím při výkonu funkce insolvenčního správce nebo v souvislosti s ní nebo konáním nebo opomenutím jeho zaměstnanců při výkonu jeho funkce, pokud ke konání nebo opomenutí došlo v době trvání pojištění.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pojistná smlouva, která splňuje podmínky podle vyhlášky č. 314/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky považuje za pojistnou smlouvu splňující podmínky podle vyhlášky č. 314/2007 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1504 - Insolvence

ÚZ č. 1504 - Insolvence

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů: insolvenční zákon po několika menších novelách, dále aktuální znění zákona o insolvenčních správcích a 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek (jednací řád pro insolvenční řízení, odměny insolvenčního správce a další). ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.