Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


149

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 odst. 4 a § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb. a vyhlášky č. 491/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 a 5 se za slova „peněz nebo“ vkládá slovo „jiných“.

2. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „věcech, zaknihovaných cenných papírech nebo listinách, které peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschovány“ nahrazují slovy „který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován“.

3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

4. V § 10a odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

5. V § 13 se slova „nebo příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu“ zrušují.

6. V § 16, nadpisu § 16a a § 16a odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

7. V § 16 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

8. V § 16a odst. 1 se za slova „předkupní právo“ vkládají slova „nebo výhrada zpětné koupě“.

9. V § 16a odst. 1 se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní“.

10. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 3.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení § 16a vyhlášky č. 418/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013, s výjimkou čl. I bodů 1, 2 a 6 až 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývá účinnosti obrovská novela exekučního řádu (150 změn a doplnění), která přináší řadu novinek a zpřesnění dosavadní právní úpravy. Ke stejnému datu se také mění několik vyhlášek – postupy při výkonu exekuční činnosti, exekutorský tarif, centrální evidence exekucí. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.