Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


4

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

Čl. I

Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se pod položku „Aziridin; ethylenimin“ vkládá nový řádek, který zní:

Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol 41083-11-8 255-209-1 050-019-00-3

2. V příloze č. 1 položce „Bromoxynil (ISO) a jeho soli; 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ se slova „a jeho soli“ zrušují.

3. V příloze č. 1 se pod položku „Bromoxynil (ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ vkládá nový řádek, který zní:

Bromoxynil (ISO) a jeho soli - - 608-065-00-2

4. V příloze č. 1 se pod položku „Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát“ vkládá nový řádek, který zní:

Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmatizovaný 693-21-0 211-745-8 603-033-01-1

5. V příloze č. 1 položce „Formetanat; 3-[(dimethylaminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát“ se za slovo „Formetanat“ vkládá text „(ISO)“.

6. V příloze č. 1 položce „Fosthietan; diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát“ se za slovo „Fosthietan“ vkládá text „(ISO)“.

7. V příloze č. 1 položce „Guazatin; 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin“ se za slovo „Guazatin“ vkládá text „(ISO)“.

8. V příloze č. 1 se pod položku „Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin“ vkládá nový řádek, který zní:

Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin 108173-90-6 - 612-087-00-8

9. V příloze č. 1 položce „Mipafox; fluorid kyseliny N,N’-diisopropylfosforodiamidové“ se za slovo „Mipafox“ vkládá text „(ISO)“.

10. V příloze č. 1 položce „Oxamyl; {[2-dimethyl-amino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethiliden]iminyl}-N-methylkarbamát“ se za slovo „Oxamyl“ vkládá text „(ISO)“.

11. V příloze č. 1 položce „Parakvat-dimethylsulfát; 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1'-diium-bis(methyl-sulfát)“ se ve sloupci „číslo ES“ číslo „217-196-3“ nahrazuje číslem „218-196-3“.

12. V příloze č. 1 položce „Skopolamin; (6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát“ se za slovo „Skopolamin;“ vkládá slovo „hyoscin;“.

13. V příloze č. 1 položce „Thiofanox; 3,3-dime- thyl-1-(‰methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl) oxim“ se za slovo „Thiofanox“ vkládá text „(ISO)“.

14. V příloze č. 1 se řádek s položkou „Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tri-cyklohexyl-stannyl)-1H-1,2,4-triazol; azocyklotin“ zrušuje.

15. V nadpisu přílohy č. 2 se za slovem „obsahujících“ slovo „a“ zrušuje.

16. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ text ve sloupci „množství větší než malé“ zní: „více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku“.

17. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ ve sloupci „nejmenší množství účinné psychotropní látky, jež musí obsahovat látka, označená jako droga, aby bylo její zkoumané množství považováno za větší než malé“ se číslo „0,015“ nahrazuje číslem „0,01“.

18. V příloze č. 2 položce „Meskalin“ ve sloupci „účinná psychotropní látka“ se slova „200g čerstvé organické hmoty nebo“ zrušují.

19. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.