Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 417/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 145, ze dne 22. 12. 2011

417

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a k) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb. a vyhlášky č. 315/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).

2. V příloze č. 1 ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se v názvu tohoto sloupce slovo "měst," zrušuje.

3. V příloze č. 1 v části Moravskoslezský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 2. "Bohumín", ve sloupci "Matriční úřad" se vkládá nový bod 2. "Dolní Lutyně" a ve sloupci "Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se za bod 1. "Bohumín" vkládá nový bod 1. "Dolní Lutyně".

Ve sloupci "Matriční úřad" se dosavadní bod 2 označuje jako bod 3.

4. V příloze č. 1 v části Moravskoslezský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 18. "Orlová", ve sloupci "Matriční úřad" a ve sloupci "Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 1. "Dolní Lutyně" zrušuje.

Ve sloupci "Matriční úřad" se dosavadní body 2 až 4 označují jako body 1 až 3.

5. V příloze č. 2 vzoru 13 se v prvním odstavci slova "Obecní úřad v (Municipal office at, Das Gemeindeamt in, Municipalitet v)" zrušují.

6. V příloze č. 2 vzoru 13 se v části "rodinný stav" za slova "vdovec-vdova" vkládají slova ", zaniklé partnerství", za slovo "widowed" se vkládají slova ", terminated partnerships", za slova "Witwer/Witwe" se vkládají slova ", erloschene Partnerschaft" a za slova "vdovec-vdova" se vkládají slova ", partnerstvo, stavščee nedejstvitelnym".

7. V příloze č. 2 vzoru 14 se v prvním odstavci slova "Obecní úřad v (Municipal office at, Das Gemeindeamt in, Municipalitet v)" zrušují.

Čl. II

Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2020 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I v bodech 5, 6 a 7.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Kubice v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.