Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


411

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb. a vyhlášky č. 397/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze se v Kapitole 1 za položku 18 doplňuje položka 19, která zní:

„19. E - symbol označuje, že jde o ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče podle § 13 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze se v Kapitole 2 v položce 9.2 slova „ústavu sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení sociálních služeb“ a slova „tohoto ústavu“ se nahrazují slovy „tohoto zařízení“.

3. V příloze se v Kapitole 2 za položku 10.4 doplňuje položka 10.5, která zní:

„10.5 Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče se vykáže v případě, kdy si pojištěnec zvolil ekonomicky náročnější variantu a z veřejného zdravotního pojištění je hrazena základní varianta. Signální výkon je proto vykazován souběžně s výkonem, který je označen symbolem „E“ nebo který má symbolem „E“ označen ZUM nebo ZULP.“.

4. V příloze se v Kapitole 4 v položce 20 za výkon č. 44007 doplňuje výkon č. 44211, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze se v Kapitole 4 v položce 22.4 za výkon č. 51850 doplňuje výkon č. 51881, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze se v Kapitole 4 v položce 24 dosavadní text označuje jako 24.1 a doplňuje se nová položka 24.2., která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze se v Kapitole 4 za položku 34 vkládá nová položka 35, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní položky 35 až 49 se označují jako položky 36 až 50.

8. V příloze se v Kapitole 4 v položce 49.4 na konci textu doplňuje věta „Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.“.

9. V příloze v Kapitole 5 v položce 5.2 řádek 00026 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze v Kapitole 5 položka 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze se v Kapitole 5 položky 7.1 a 7.2 zrušují.

Dosavadní položka 7.3. se označuje jako položka 7.1.

Dosavadní položky 7.3.1. až 7.3.6. se označují jako položky 7.1.1. až 7.1.6.

12. V příloze v Kapitole 7 položky 1 a 2 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze název Kapitoly 710 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze název Kapitoly 697 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze v Kapitole 002 se ve výkonech č. 02131, 02132, 02133, 02134, 02135, 02138, 02144, 02145, 02146 a 02147 slova „v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví“ nahrazují slovy „podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.“.

16. V příloze v Kapitole 002 se výkony č. 02120, 02136, 02141, 02142 a 21043 zrušují.

17. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkony č. 02125, 02127, 02129, 02137 a 02148 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02137 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02148 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02034 vkládají nové výkony č. 02100 a 02105, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02150 vkládají nové výkony č. 02151 a 02152, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 014 – zubní lékař – stomatolog výkon č. 04010 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35117 vkládají nové výkony č. 35201, 35203 a 35205, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 306 – dětská a dorostová psychiatrie výkony č. 36021, 36022 a 36023 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44283 doplňuje výkon č. 44285, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863 a 51865 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č. 51871 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se za výkon č. 51877 doplňuje výkon č. 51881, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 61255 vkládá nový výkon č. 61391, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se výkon č. 61451 zrušuje.

31. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se za výkon č. 61365 vkládají nové výkony č. 61395, 61397 a 61399, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se výkony č. 61403, 61405 a 61407 zrušují.

33. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví výkon č. 63051 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 výkon č. 66039 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze v Kapitole 711 – otorinolaryngologie – skupina 1 se před výkon č. 71211 vkládá nový výkon č. 71137, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 702 – audiologie a foniatrie výkon č. 73029 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 702 – audiologie a foniatrie se za výkon č. 73027 vkládá nový výkon č. 73028, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie výkon č. 75155 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75213 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75321 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75323 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkony č. 75337 a 75339 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkony č. 75347 a 75348 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75359 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 výkon č. 75449 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 se za výkon č. 75449 doplňují výkony č. 75463, 75467, 75469, 75473, 75475, 75477 a 75479, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 709 výkony č. 06713 a 79111 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 709 výkon č. 79205 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze se za Kapitolu 710 – algeziologie – léčba bolesti vkládá nová Kapitola 720, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81733 vkládá nový výkon č. 81737, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze se za Kapitolu 805 – lékařská virologie vkládá nová Kapitola 806, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody výkon č. 89179 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89511 vkládá nový výkon č. 89512, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie výkony č. 95198 a 95199 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze se za Kapitolu 904 – jiný zdravotnický pracovník vkládá nová Kapitola 905, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách výkon č. 06623 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09135, 09137 a 09139 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá nový výkon č. 09553, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

E-shop

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda - C. H. Beck

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především ...

Cena: 990 KčKOUPIT

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský - C. H. Beck

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.