Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


356

VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 288/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb., vyhlášky č. 14/2009 Sb., vyhlášky č. 483/2009 Sb. a vyhlášky č. 333/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) První díl kupónu, který se umísťuje ve vozidle, má tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónu s platností na jeden rok je levý horní roh přední strany a pravý horní roh zadní strany tiskové plochy obloukovitě vykrojen; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. c) se slova „ , včetně zvětšených kontur stejných písmen“ zrušují.

3. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla, obrysem mapy republiky a číslicí 2012, která na přední straně kupónu částečně překrývá opticky variabilní barvu; v motivu je vyraženo písmeno R, M nebo D označující dobu platnosti kupónu,“.

4. V § 4 odst. 3 písm. d) se slova „DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE“ nahrazují slovy „ZPOPLATNĚNÉ DÁLNICE A SILNICE“.

5. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:

„i)   opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla, obrysem mapy republiky a číslicí 2012, která na přední straně částečně překrývá opticky variabilní barvu,“.

6. V § 4 odstavec 5 zní:

„(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

jeden rok barvy zelená a šedozelená,

jeden měsíc barvy modrá a šedozelená,

deset dnů barvy růžová a šedozelená.“.

7. V § 5 odstavce 1 až 5 znějí:

„(1) Piktogram vozidla symbolizující hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně u levé střední části kupónu. Na zadní straně je piktogram umístěn u pravé střední části kupónu. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v pravé dolní části přední strany a ve střední části vlevo na zadní straně kupónu.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední straně kupónu umístěno v pravé horní polovině nad rámečkem pro zápis registrační značky a na zadní straně v levé horní polovině kupónu. Číslice jsou vysoké 11 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně kupónu umístěno v dolní pravé části a na zadní straně kupónu v levé dolní části. Písmena R a D jsou vysoká 17 mm a písmeno M je vysoké 20 mm. Kontura všech písmen je umístěna ve střední části obou stran kupónu a je otočena o 45o.

(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ jsou umístěny na přední straně kupónu v levé horní části a na zadní straně v pravé horní části kupónu. Oba symboly značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.“.

8. V § 5 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rámeček je 5,5 mm vysoký a dlouhý 42 mm. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna nalevo od rámečku.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu v pravé části nad písmenem označujícím dobu platnosti. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.“.

9. V § 6 odstavce 2 až 6 znějí:

„(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn vpravo od symbolů dopravních značek. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v horní levé části kupónu nad symboly dopravních značek.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno v pravé spodní části kupónu a číslice jsou vysoké 5 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno ve spodní části kupónu nalevo od číslice 2012. Písmena R a D jsou vysoká 14 mm a písmeno M je vysoké 17 mm. Kontura všech písmen je umístěna v horní střední části kupónu a otočena o 45o.

(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ jsou umístěny v levé horní části pod údajem o největší povolené hmotnosti vozidla. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.“.

10. V § 6 odst. 10 se slova „DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE“ nahrazují slovy „ZPOPLATNĚNÉ DÁLNICE A SILNICE“.

11. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(2) Postup podle odstavce 1 neplatí pro vozidla kategorie M2 a M36).


6) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011, s výjimkou článku I bodů 13 až 15, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

E-shop

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho ...

Cena: 396 KčKOUPIT

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

Ing. Marie Krbečková, Jindříška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů. Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.