Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 277/2011 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2011, částka 99, ze dne 26. 9. 2011

277

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. srpna 2011

o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 5 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.:

§ 1

Vzor průkazu kontrolujícího (dále jen „průkaz“) je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Průkaz je oboustranná papírová karta se zaoblenými rohy o rozměrech 6,8 x 9,9 cm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm.

(2) Průkaz je na lícové i rubové straně opatřen ochrannými prvky, kterými jsou rastrový šedožlutý podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak, vlákna viditelná za denního světla a vlákna viditelná v ultrafialovém světle.

(3) Předtištěné údaje na průkazu jsou uvedeny velkými písmeny.

§ 3

(1) Na lícové straně průkazu je v levém horním rohu umístěn velký státní znak. Vedle velkého státního znaku je natištěn text „ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, pod který se v závislosti na držiteli průkazu umisťuje text „PRŮKAZ INSPEKTORA“ nebo „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE“.

(2) Na lícové straně průkazu vpravo je v jednom sloupci pod sebou natištěn text „TITUL, JMÉNO, POPŘ. JMÉNA A PŘÍJMENÍ“, „ČÍSLO PRŮKAZU“ a „DATUM VYDÁNÍ“.

(3) V levém dolním rohu lícové strany průkazu je natištěn text „FOTO 3,5 x 4,5 CM“, na který se umisťuje barevná fotografie držitele průkazu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm; na požadavky na technické provedení fotografie se použijí ustanovení jiného právního předpisu upravujícího požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu.

§ 4

(1) Na rubové straně průkazu je nahoře uprostřed natištěn text „DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE OPRÁVNĚN K VÝKONU KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH.“.

(2) V dolní části rubové strany průkazu je uprostřed natištěn text „PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, nad který se umisťuje vlastnoruční podpis předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a otisk kulatého úředního razítka.

(3) Zcela dole je uprostřed rubové strany průkazu natištěn text „ZNEUŽITÍ PRŮKAZU BUDE POSTIHOVÁNO“.

§ 5

Platnost služebního průkazu vydaného podle nařízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost, končí uplynutím dne 31. prosince 2011.

§ 6

Nařízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost, se zrušuje.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 277/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.