Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


198

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 33/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., vyhlášky č. 169/2010 Sb. a vyhlášky č. 336/2010 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008, kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti.
Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky.
Směrnice Komise 2009/141/ES ze dne 23. listopadu 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.
Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka.“.

2. § 2 se zrušuje.

3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V odkazu pod nadpisem § 4 se slova „odst. 9 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. a) a b)“.

5. V odkazu pod nadpisem § 5 se slova „odst. 9 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. c)“.

6. V části třetí se hlava I včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.

7. § 11 a 12 se zrušují.

8. V odkazu pod nadpisem § 13 se slova „odst. 9 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. d)“.

9. V odkazu pod nadpisem § 14 se slova „odst. 9 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 7 písm. e)“.

10. § 15 a 16 se zrušují.

11. § 17 až 19 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 12 zrušují.

12. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20
Krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin

Seznam kategorií krmných surovin, které lze uvést místo jednotlivých krmných surovin v označení krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, je uveden v příloze č. 4 části E.“.

13. § 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b zní:

㤠21
Označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy

Požadavky na označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy jsou stanoveny přímo použitelným předpisem Evropské unie5b). Další povinné údaje v označení včetně deklarace a použití jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.


5b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.“.

14. V § 24 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Homogenitou se rozumí vlastnost, která vyjadřuje stejnorodé rozptýlení jednotlivých složek v premixu nebo krmivu obecně. Účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogenitu, prokazuje provozovatel ústavu dokladem, který obsahuje“.

15. V § 25 písm. b), c) a d) se slova „určitých proteinových krmiv“ a „a zpracování určitých proteinových krmiv“ zrušují.

16. V § 28 odst. 4 se slova „určitých proteinových krmiv“ zrušují.

17. V § 28 se odstavec 5 zrušuje.

18. V § 30 odst. 1 se slova „určitých proteinových krmiv“ zrušují.

19. Příloha č. 1 se zrušuje.

20. V příloze č. 4 se části A až D zrušují. V nadpisu části E se slova „domácí zvířata“ nahrazují slovy „zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat“.

21. Přílohy č. 5 až 8 se zrušují.

22. V příloze č. 11 části B Konzervanty se položka „E 490 Propan-1,2-diol“ zrušuje.

23. V příloze č. 11 části B Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky se položky „E 440 Pektiny“, „E 470 Na-, K- nebo Ca- soli jedlých mastných kyselin samotné nebo ve směsích, odvozené z jedlých tuků nebo z destilovaných jedlých mastných kyselin“, „E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin“, „E 472 Mono- a diglyceridy jedlých mastných kyselin esterifikovaných kyselinou octovou, vinnou, citronovou, mléčnou nebo mono- a diacetylvinnou“ a „E 490 Propan-1,2-diol“ zrušují.

24. V příloze č. 11 části B Pojiva, protispékavé látky a koagulanty se položky „E 470 Sodné, draselné a vápenaté steatity“ a „E 516 Síran vápenatý, dihydrát“ zrušují.

25. V příloze č. 11 části B Regulátory kyselosti se položky „E 170 Uhličitan vápenatý“, „E 339 (i) Na-dihydrogen-orto-fosforečnan“, „E 339 (ii) Na-hydrogen-orto-fosforečnan“, „E 339 (iii) Na-orto-fosforečnan“, „E 341 (i) Ca-tetrahydrogen-orto-fosforečnan“, „E 341 (ii) Ca-hydrogen-orto-fosforečnan“, „E 450a (iii) Na-difosforečnan“, „E 450b (i) Na-trifosforečnan“, „E 500 (i) Uhličitan sodný“, „E 500 (ii) Hydrogenuhličitan sodný“ a „E 540 Difosforečnan vápenatý“ zrušují.

26. V příloze č. 11 části B Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky se položka „Vitamin E jako přípravky vitaminu E“ zrušuje.

27. V příloze č. 11 se část C zrušuje.

28. Příloha č. 16 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fuksa v. r.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Ing. Eva Zemanová, Mgr. Václav Toman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z jeho jednotlivých hlav takto: •subjekt ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.