Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


169

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2011

o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku

Česká národní banka stanoví podle § 38 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1) a upravuje pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN) obsaženými v normě ISO 13616 Financial services – International bank account number (IBAN) (dále jen „mezinárodní norma“).

§ 2
Číslo účtu

(1) Číslo účtu je jedinečným identifikátorem podle § 2 odst. 3 písm. h) zákona o platebním styku, který slouží v platebním styku k jednoznačné identifikaci účtu klienta vedeného poskytovatelem platebních služeb působícím v České republice, který užívá pro tento účet číslo v souladu s mezinárodní normou2).

(2) Číslo účtu se používá

a)   v národním formátu,
b)   ve formátu IBAN.

§ 3
Číslo účtu v národním formátu

Číslo účtu v národním formátu je tvořeno identifikátorem účtu klienta (§ 5) a kódem platebního styku (§ 6).

§ 4
Číslo účtu ve formátu IBAN

Číslo účtu ve formátu IBAN je tvořeno 24 alfa-numerickými znaky, kdy

a)   první a druhý znak jsou písmena CZ,
b)   třetí a čtvrtý znak obsahují kontrolní číslice definované mezinárodní normou,
c)   pátý až osmý znak obsahují číslice kódu platebního styku (§ 6) a
d)   devátý až dvacátý čtvrtý znak obsahují číslice identifikátoru účtu klienta (§ 5).

§ 5
Identifikátor účtu klienta

(1) Identifikátor účtu klienta obsahuje nejvýše 16 číselných znaků a je členěn na

a)   první část, která obsahuje nejvýše 6 číselných znaků s tím, že úvodní nuly jsou bez významu; první část identifikátoru účtu klienta nemusí být v čísle účtu obsažena,
b)   druhou část, která obsahuje nejméně 2 a nejvýše 10 číselných znaků s tím, že alespoň dva z nich nesmějí být nulové a úvodní nuly jsou bez významu.

(2) První a druhá část identifikátoru účtu klienta musí být vytvořeny tak, aby vyhovovaly kontrole, jejíž algoritmus je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) První a druhá část identifikátoru účtu klienta v čísle účtu v národním formátu musí být v písemné podobě zřetelně odděleny.

§ 6
Kód platebního styku

(1) Kód platebního styku obsahuje 4 číselné znaky a musí být od identifikátoru účtu klienta v písemné podobě zřetelně oddělen.

(2) Česká národní banka uveřejňuje kódy platebního styku, které poskytovateli platebních služeb přidělila, v Číselníku kódů platebního styku v České republice, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování, se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001.
2) § 38 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 169/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o směnárenské činnosti (posiluje se postavení klientů směnáren a stanoví se přísnější podmínky pro provoz směnáren). Současně se mění i zákon o platebním styku. Menší změny ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.