Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


425

ZÁKON

ze dne 16. prosince 2010,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova „ , a naturální plnění“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 se slovo „trojnásobek“ nahrazuje slovem „2,5násobek“.

3. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů znějí:

㤠3a
Platová základna představitelů v letech 2011 až 2014

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014 činí platová základna pro představitele 51 731 Kč. 

§ 3b
Platová základna soudců v letech 2011 až 2014

(1) Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna pro soudce 54 005 Kč. 

(2) Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 činí platová základna pro soudce 56 849 Kč.“.

4. V § 6 odst. 1 písm. j) na konci se čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

5. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „jednoúčelová“ nahrazuje slovem „víceúčelová“ a za slova „písm. b)“ se vkládají slova „a c)“.

6. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „d), e), h) a ch)“ nahrazují slovy „e), h) a ch)“, text za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje čárkou.

7. V § 10 odst. 1 se slova „ , ch) a k)“ nahrazují slovy „a ch)“.

8. V § 19 odst. 1 se slova „ , d) a k)“ nahrazují slovy „a d)“.

9. § 33b se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu a některých náležitostech státních zástupců

Čl. II

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 418/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo „2,7násobek“ nahrazuje slovem „2,25násobek“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a
Platová základna v roce 2011

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna 46 557 Kč.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1351 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2020

ÚZ č. 1351 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2020

Sagit, a. s.

Od ledna 2020 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, plat a některé náležitosti státních zástupců, plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci, ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.