Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


288

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „oborů“.

2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Galvanizérství, smaltérství“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním na konci věty první se slova „a žárovými a plasmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů“ zrušují a v odstavci druhém na konci věty první se doplňují slova „a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů“.

3. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Zlatnictví a klenotnictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě třetí se za slova „povrchová úprava“ vkládají slova „a čištění“.

4. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektráren, transformačních stanic, rozvoden, trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce), elektrické instalace (zejména provádění, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí). Údržba veřejného osvětlení.

V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací práce související s prováděním elektroinstalatérských prací.“.

5. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Malířství, lakýrnictví, natěračství“ v odstavci prvním větě druhé se za slovo „silikátových“ vkládají slova „a dalších“, na konci věty třetí se slova „a betonů“ nahrazují slovy „ , betonů a dalších materiálů“ a na konci textu odstavce druhého se doplňují slova „a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů“.

6. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kominictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě první se za slovo „zkoušení“ vkládají slova „ , kontroly“, na konci věty třetí se slova „a vydávání zpráv o jejich stavu“ nahrazují slovy „ ; vydávání zpráv o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a zpráv o revizi spalinové cesty“ a na konci odstavce druhého se slova „a kontrola stavu spalinových cest“ zrušují.

7. V příloze č. 1 v části „OBSAH“ se sloupec „Strana“ zrušuje.

8. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Geologické práce“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „zajišťováním“ nahrazuje slovem „zjišťováním“.

9. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti větě druhé se slova „nebo vázaných“ zrušují.

10. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:

„Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“

a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru.“.

11. V příloze č. 2 v části „OBSAH“ ve sloupci „Živnosti vázané“ se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a sloupec „Strana“ se zrušuje.

12. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů“ se slova „a služby soukromých detektivů“ zrušují a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.“.

13. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných se za živnost „Ostraha majetku a osob“ vkládá nová živnost, která zní:

„Služby soukromých detektivů“

a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.“.

14. V příloze č. 3 v části „OBSAH“ ve sloupci „Živnosti koncesované“ se živnost „Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů“ nahrazuje živností „Ostraha majetku a osob“, za živnost „Ostraha majetku a osob“ se vkládá nová živnost „Služby soukromých detektivů“ a sloupec „Strana“ se zrušuje.

15. Nadpis přílohy č. 4 zní: „Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností“.

16. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností se název sloupce „Činnost“ nahrazuje názvem „Obor činnosti“ a název sloupce „Obsahová náplň činnosti“ se nahrazuje názvem „Obsahová náplň oboru činnosti“.

17. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě první se za slova „nekovovými materiály“ doplňují slova „ , žárové a plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů“ a v odstavci druhém se slova „a žárovými a plazmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů“ zrušují.

18. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „47. Zprostředkování obchodu a služeb“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě druhé se za slova „zprostředkování úvěrů“ vkládají slova „(například pro podnikatelské účely)“ a v odstavci druhém se za slova „investičních nástrojů,“ vkládají slova „zprostředkování spotřebitelských úvěrů,“.

19. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „65. Testování, měření, analýzy a kontroly“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě šesté se slova „ , kontrola stavu a zkoušení komínů, kouřovodů a spotřebičů, včetně technologických, na plynná, kapalná a tuhá paliva“ a věta poslední zrušují a v odstavci druhém se za slova „v drážním provozu,“ vkládají slova „revize a kontroly spalinové cesty,“.

20. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě druhé se za slova „z vlastních zdrojů“ vkládají slova „(například pro podnikatelské účely)“ a v odstavci druhém se za slovo „není“ vkládají slova „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,“.

21. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti „71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém se slovo „tohoto“ nahrazuje slovem „této“.

22. V příloze č. 4 v části „OBSAH“ se nadpis sloupce „Činnosti živnosti volné“ nahrazuje nadpisem „Obory činnosti živnosti volné“ a sloupec „Strana“ se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Kocourek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od 1. července 2021 dochází ke změnám nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování. Publikace obsahuje také aktuální znění ...

Cena: 143 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.