Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


237

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb. a vyhlášky č. 318/2007 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňují slova „Směrnice Komise 2009/122/ES ze dne 14. září 2009, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (Text s významem pro EHP).“.

2. V příloze č. 1 část Metody - souhrnná tabulka zní:

„Metody – souhrnná tabulka

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. V příloze č. 2 v metodě č. 1 bodě 1.1 písm no ab) zní:

„ab)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, lnem /7/, konopím /8/, jutou /9/, manilským konopím /10/, alfou /11/, kokosovým vláknem /12/, broomem /13/, ramií /14/, sisalem /15/, měďnatými vlákny /21/, modalovými vlákny /22/, proteinem /23/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

4. V příloze č. 2 v metodě č. 1 bodě 1.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“.

5. V příloze č. 2 v metodě č. 2 bodě 2.1 písmeno ab) zní:

 „ab)  bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/, viskózou /25/, akrylem /26/, chlorovlákny /27/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, polypropylenem /37/, elastanem /43/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

6. V příloze č. 2 v metodě č. 2 bodě 2.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou bavlny, viskózy, modalových vláken a melaminu, pro které hodnota d je 1,01, a nebělené bavlny, pro kterou hodnota d je 1,03.“.

7. V příloze č. 2 v metodě č. 3 bodě 3.1 písmeno ab) zní:

„ab)  bavlnou /5/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

8. V příloze č. 2 v metodě č. 3 bodě 3.5 věta druhá zní: „Hodnota d pro bavlnu je 1,02, pro melamin 1,01 a pro elastolefin 1,00.“.

9. V příloze č. 2 v metodě č. 4 bodě 4.1 písmeno ab) zní:

 „ab)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/, modalovými vlákny /22/, viskózou /25/, akrylem /26/, chlorovlákny /27/, polyesterem /35/, polypropylenem /37/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

10. V příloze č. 2 v metodě č. 4 bodě 4.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“.

11. V příloze č. 2 v metodě č. 5 bodě 5.1 písmeno b) zní:

 „b)  triacetátem /24/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

12. V příloze č. 2 v metodě č. 5 bodě 5.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“.

13. V příloze č. 2 v metodě č. 6 bodě 6.1 písmeno a) zní:

 „a)  Tato metoda je použitelná, po odstranění nevlákenných látek, pro dvoukomponentní směsi:
 aa)  triacetátu /24/, nebo polylaktidu /34/ s
 ab)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

14. V příloze č. 2 v metodě č. 6 bodě 6.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou polyesteru, elastomultiesteru, elastolefinu a melaminu, pro které hodnota d je 1,01.“.

15. V příloze č. 2 v metodě č. 7 bodě 7.1 písmeno ab) zní:

 „ab)  polyesterem /35/, elastomultiesterem /46/ a elastolefinem /47/.“.

16. V příloze č. 2 v metodě č. 8 bodě 8.1 písmeno ab) zní:

 „ab)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, elastomultiesterem /46/, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

17. V příloze č. 2 v metodě č. 8 bodě 8.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou vlny, bavlny, měďnatých vláken, modalu, polyesteru, elastomultiesteru a melaminu, pro které hodnota d je 1,01.“.

18. V příloze č. 2 v metodě č. 9 bodě 9.1 písmeno ab) zní:

„ab)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/ a melaminem /48/.“.

19. V příloze č. 2 v metodě č. 9 bodě 9.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“.

20. V příloze č. 2 v metodě č. 10 bodě 10.1 písmeno b) zní:

„b)  stanovenými chlorovlákny /27/, zejména polyvinylchloridovými vlákny, též dodatečně chlorovanými, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.

21. V příloze č. 2 v metodě č. 11 bodě 11.1 písmeno b) zní:

„b)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, elastol-efinem /47/ a melaminem /48/.“.

22. V příloze č. 2 v metodě č. 11 bodě 11.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 0,985 pro vlnu, 1,00 pro elastolefin a 1,01 pro melamin.“.

23. V příloze č. 2 metodě č. 13 bodě 13.1 písmeno a) zní:

 „a)  polypropylenových vláken /37/ s“.

24. V příloze č. 2 metodě č. 13 bodě 13.1 písmeno b) zní:

„b)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, acetátem /19/, měďnatými vlákny /21/, modalem /22/, triacetátem /24/, viskózou /25/, akrylem /26/, polyamidem nebo nylonem /30/, polyesterem /35/, skleněnými vlákny /44/, elastomultiesterem /46/ a melaminem /48/.“.

25. V příloze č. 2 v metodě č. 13 bodě 13.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“.

26. V příloze č. 2 v metodě č. 14 bodě 14.1 písmeno a) zní:

„a)  Tato metoda je použitelná, po odstranění nevlákenných látek, pro dvoukomponentní směsi:
 aa)  bavlny /5/, acetátu /19/, měďnatých vláken /21/, modalu /22/, triacetátu /24/, viskózy /25/, stanovených akrylových vláken /26/, stanovených modakrylových vláken /29/, polyamidu nebo nylonu /30/, polyesteru /35/ a elastomultiesteru /46/ s
 ab)  chlorovlákny /27/ založenými na homopolymerech vinylchloridu, též dodatečně chlorovanými, elastolefinem /47/ a melaminem /48/.“.
Poznámka: Uvedená modakrylová vlákna jsou ta, která dávají čirý roztok po ponoření do koncentrované kyseliny sírové (hustota při teplotě 20 °C: 1,84).“.

27. V příloze č. 2 metodě č. 14 bod 14.2 zní:

„14.2  Podstata zkoušky
Vzorek se vysuší a zváží. Ostatní složky, mimo chlorovláken, elastolefinu nebo melaminu, tj. vlákna dle 14.1 ab), se uvolní ze směsi rozpouštěním koncentrovanou kyselinou sírovou (hustota při teplotě 20 °C: 1,84). Zbytek po rozpuštění, pozůstávající z chlorovláken, elastolefinu nebo melaminu, se shromáždí, promyje, usuší a zváží. Ze zjištěné hmotnosti, v případě potřeby opravené, se vypočte procentuální obsah nerozpuštěné složky ve výchozí suché směsi. Procento druhé složky se vypočte z rozdílu hmotnosti.“.

28. V příloze č. 2 v metodě č. 14 bodě 14.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou melaminu, pro který hodnota d je 1,01.“.

29. V příloze č. 2 metodě č. 15 bodě 15.1 písmeno a) zní:

„a)  Tato metoda je použitelná, po odstranění nevlákenných látek, pro dvoukomponentní směsi: 
aa)  acetátových vláken /19/, triacetátových vláken /24/, chlorovláken /27/, stanovených modakrylových vláken /29/, stanovených elastanových vláken /43/ s
 ab)  vlnou /1/, zvířecími chlupy /2 a 3/, hedvábím /4/, bavlnou /5/, měďnatými vlákny /21/, modalem /22/, viskózou /25/, polyamidem nebo nylonem /30/, akrylem /26/, skleněnými vlákny /44/ a melaminem /48/.“.

30. V příloze č. 2 v metodě č. 15 bodě 15.5 věta druhá zní: „Hodnota d je 1,00 s výjimkou hedvábí a melaminu, pro které hodnota d je 1,01, a akrylových vláken, pro které hodnota d je 0,98.“.

31. V příloze č. 2 se doplňuje bod 16., který zní:

„16. Metoda č. 16 Melamin a další stanovená vlákna (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)
16.1  Oblast použití
a)  Tato metoda je použitelná, po odstranění nevlákenných látek, pro dvoukomponentní směsi:
aa)  melaminu /48/ s
ab)  bavlnou /5/ a aramidem /31/.
16.2  Podstata zkoušky Vzorek se vysuší a zváží. Melaminová vlákna se uvolní ze směsi rozpouštěním v horké kyselině mravenčí 90 % /hmot./. Zbytek po rozpuštění se shromáždí, promyje, usuší a zváží. Ze zjištěné hmotnosti, v případě potřeby opravené, se vypočte procentuální obsah nerozpuštěné složky ve výchozí suché směsi. Procento druhé složky se vypočte z rozdílu hmotnosti.
Poznámka: Je nutné přesně dodržovat doporučovaný rozsah teplot, jelikož rozpustnost melaminu je značně závislá na teplotě.
16.3  Zkušební zařízení, pomůcky a chemikálie2)
a)  Zkušební pomůcky
aa)  skleněná uzavíratelná kuželová baňka o objemu nejméně 200 ml,
ab)  třepací vodní lázeň nebo jiné zařízení umožňující protřepávání a udržení baňky při teplotě (90 ± 2) °C.
b)  Chemikálie
ba)  kyselina mravenčí (90 % /hmot./, hustota při teplotě 20 °C: 1,204). 890 ml kyseliny mravenčí 98 – 100 % /hmot./ (hustota při teplotě 20 °C: 1,220) se zředí destilovanou vodou na výsledný objem 1 litru. Horká kyselina mravenčí je velmi žíravá a je třeba s ní manipulovat opatrně,
bb)  zředěný roztok čpavku: 80 ml koncentrovaného čpavku (hustota při teplotě 20 °C: 0,880) se zředí destilovanou vodou na výsledný objem 1 litru.
16.4  Postup zkoušky
a)  Při zkoušce je nutné dodržovat obecné instrukce3).
b)  Ke vzorku obsaženému v baňce [dle 16.3 aa)] se přidá 100 ml kyseliny mravenčí na 1 g vzorku. Baňka se zazátkuje a protřepe, aby se vzorek smočil. Baňka se ponechá v třepací vodní lázni při teplotě (90 ± 2) °C po dobu jedné hodiny a důkladně se protřepává. Poté se nechá vychladnout na pokojovou teplotu.
c)  Obsah baňky se přefiltruje odváženým filtračním kelímkem. Do baňky obsahující zbytek se přidá 50 ml kyseliny mravenčí, ručně se protřepe a obsah baňky se opět filtruje filtračním kelímkem. Zbytková vlákna se přenesou do kelímku vymytím baňky malým množstvím kyseliny mravenčí. Filtrace se urychlí připojením vakua a zbytek se promyje kyselinou mravenčí, horkou vodou, zředěným roztokem čpavku a nakonec studenou vodou, přičemž se po každém přidání kelímek vyprázdní odsáváním. Neodsává se, dokud každá promývací kapalina samovolně neodteče. Po odsátí poslední promývací kapaliny se kelímek usuší, ochladí a zváží.
Poznámka: Teplota má velmi výrazný vliv na rozpustnost melaminu a měla by být pečlivě kontrolována.
16.5  Výpočet a vyjádření výsledků Výsledky se vypočtou podle bodu 8.6 přílohy č. 1 k této vyhlášce. Hodnota d pro bavlnu a aramid je 1,02.
16.6  Shodnost U homogenní směsi textilních materiálů je povolený kritický rozdíl mezi výsledky dosaženými touto metodou max. 4 při pravděpodobnosti 95 %.“.

32. Příloha č. 3 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2010.

Ministr:
Ing. Kocourek v. r.

E-shop

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2021

Abeceda DPH 2021

Ing. Zdeněk KUneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace vydávané ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Dítě v rodičovském konfliktu

Dítě v rodičovském konfliktu

Romana Rogalewiczová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozchod rodičů je pro každé dítě velkou zátěží. Mnohem více však dítěti ubližují následné konfliktní vztahy mezi rodiči. Někteří rodiče si neuvědomují nebo nechtějí vidět, jaké stopy svým chováním zanechávají na křehké psychice dítěte, které má rádo oba své rodiče a musí žít v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.