Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 485/2009 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2009, částka 153, ze dne 31. 12. 2009

485

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a), d) a e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb. a vyhlášky č. 445/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 3 větě první se za slova „do matriční knihy“ vkládají slova „ , není-li údaj o změně názvu obce uveden na úvodním listu matriční knihy vedené pro tuto obec“.

2. V § 25 odst. 3 se za slova „písemné žádosti“ vkládají slova „osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) zákona,“.

3. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17. „Opava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Opava“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 12. „Raduň“ a bod 19. „Vršovice“ zrušují.

Dosavadní body 13 až 18 se označují jako body 12 až 17.

4. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17. „Opava“ se ve sloupci „Matriční úřad“ vkládá nový bod 7. „Raduň“.

Dosavadní body 7 až 9 se označují jako body 8 až 10.

5. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17. „Opava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 7. „Raduň“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Raduň“ a nový bod 2. „Vršovice“.

6. V příloze č. 1 v části „Olomoucký kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 11. „Šumperk“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 8. „Šumperk“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 6. „Petrov nad Desnou“.

Dosavadní body 6 až 13 se označují jako body 7 až 14.

7. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 25. „Vlašim“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Vlašim“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 13. „Nemíž“ zrušuje.

Dosavadní body 14 až 25 se označují jako body 13 až 24.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.