Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


371

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. října 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb., se mění takto:

1. Za přílohu č. 1 se vkládají nové přílohy č. 1a až 1c, které znějí:

„Příloha č. 1a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 1b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 1c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

2. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 6a, která zní:

„Příloha č. 6a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. Text před přílohou č. 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. Za přílohu č. 12 se vkládá nová příloha č. 12a, která zní:

„Příloha č. 12a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. Za přílohu č. 13 se vkládá nová příloha č. 13a, která zní:

„Příloha č. 13a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze č. 14 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. Za přílohu č. 17 se vkládá nová příloha č. 17a, která zní:

„Příloha č. 17a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. Příloha č. 23 zní:

„Příloha č. 23 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. Za přílohu č. 25 se vkládá nová příloha č. 25a, která zní:

„Příloha č. 25a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. Příloha č. 30 se zrušuje.

12. V příloze č. 32 v části „Navržená kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPR“ nahrazuje slovy „NPR/NPP“.

13. Za přílohu č. 32 se vkládá nová příloha č. 32a, která zní:

„Příloha č. 32a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. Za přílohu č. 35 se vkládá nová příloha č. 35a, která zní:

„Příloha č. 35a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 40 v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá nový řádek, který zní: „lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)“.

16. Za přílohu č. 40 se vkládají nové přílohy č. 40a a 40b, které znějí:

„Příloha č. 40a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 40b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. Příloha č. 43 zní:

„Příloha č. 43 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 45 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. Příloha č. 47 zní:

„Příloha č. 47 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 48 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „CHKO/NPP/PP“ nahrazují slovy „CHKO/NPR/NPP/PP“.

21. Příloha č. 50 zní:

„Příloha č. 50 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 51 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. Za přílohu č. 51 se vkládá nová příloha č. 51a, která zní:

„Příloha č. 51a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. Příloha č. 54 zní:

„Příloha č. 54 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. Za přílohu č. 62 se vkládají nové přílohy č. 62a až 62d, které znějí:

„Příloha č. 62a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 62b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 62c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 62d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. Za přílohu č. 63 se vkládá nová příloha č. 63a, která zní:

„Příloha č. 63a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. Příloha č. 65 zní:

„Příloha č. 65 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. Za přílohu č. 65 se vkládá nová příloha č. 65a, která zní:

„Příloha č. 65a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze č. 66 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

30. Za přílohu č. 68 se vkládá nová příloha č. 68a, která zní:

„Příloha č. 68a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. Za přílohu č. 69 se vkládají nové přílohy č. 69a až 69f, které znějí:

„Příloha č. 69a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 69b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 69c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 69d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 69e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 69f k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. Příloha č. 74 zní:

„Příloha č. 74 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Příloha č. 75 zní:

„Příloha č. 75 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. Za přílohu č. 75 se vkládají nové přílohy č. 75a až 75c, které znějí:

„Příloha č. 75a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 75b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 75c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze č. 76 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

36. Příloha č. 77 zní:

„Příloha č. 77 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

37. Za přílohu č. 77 se vkládá nová příloha č. 77a, která zní:

„Příloha č. 77a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 78 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. Za přílohu č. 80 se vkládají nové přílohy č. 80a až 80c, které znějí:

„Příloha č. 80a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 80b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 80c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. Za přílohu č. 81 se vkládají nové přílohy č. 81a a 81b, které znějí:

„Příloha č. 81a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 81b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze č. 83 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. Za přílohu č. 85 se vkládají nové přílohy č. 85a a 85b, které znějí:

„Příloha č. 85a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 85b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. Za přílohu č. 86 se vkládá nová příloha č. 86a, která zní:

„Příloha č. 86a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. Příloha č. 90 zní:

„Příloha č. 90 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. Příloha č. 92 zní:

„Příloha č. 92 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. Příloha č. 96 zní:

„Příloha č. 96 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. Za přílohu č. 96 se vkládají nové přílohy č. 96a až 96c, které znějí:

„Příloha č. 96a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 96b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 96c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. Příloha č. 98 zní:

„Příloha č. 98 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Za přílohu č. 99 se vkládá nová příloha č. 99a, která zní:

„Příloha č. 99a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. Příloha č. 103 zní:

„Příloha č. 103 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Za přílohu č. 103 se vkládá nová příloha č. 103a, která zní:

„Příloha č. 103a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. Za přílohu č. 104 se vkládá nová příloha č. 104a, která zní:

„Příloha č. 104a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. Za přílohu č. 105 se vkládá nová příloha č. 105a, která zní:

„Příloha č. 105a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. Za přílohu č. 106 se vkládá nová příloha č. 106a, která zní:

„Příloha č. 106a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. Příloha č. 110 zní:

„Příloha č. 110 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. Příloha č. 113 zní:

„Příloha č. 113 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. Za přílohu č. 113 se vkládají nové přílohy č. 113a a 113b, které znějí:

„Příloha č. 113a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 113b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. Za přílohu č. 115 se vkládá nová příloha č. 115a, která zní:

„Příloha č. 115a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. Příloha č. 116 zní:

„Příloha č. 116 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. Za přílohu č. 117 se vkládá nová příloha č. 117a, která zní:

„Příloha č. 117a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. Za přílohu č. 119 se vkládá nová příloha č. 119a, která zní:

„Příloha č. 119a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. Příloha č. 122 se zrušuje.

63. Za přílohu č. 123 se vkládají nové přílohy č. 123a a 123b, které znějí:

„Příloha č. 123a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 123b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

64. V příloze č. 125 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cepthalanthero-Fagion)“ zrušují.

65. Příloha č. 126 zní:

„Příloha č. 126 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. Příloha č. 127 zní:

„Příloha č. 127 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. V příloze č. 128 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „NPP/PP“.

68. Za přílohu č. 128 se vkládají nové přílohy č. 128a a 128b, které znějí:

„Příloha č. 128a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 128b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. Text před přílohou č. 129 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

70. Příloha č. 131 zní:

„Příloha č. 131 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

71. Příloha č. 133 zní:

„Příloha č. 133 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

72. Příloha č. 134 zní:

„Příloha č. 134 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

73. Za přílohu č. 138 se vkládá nová příloha  č. 138a, která zní:

„Příloha č. 138a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. Za přílohu č. 141 se vkládá nová příloha č. 141a, která zní:

„Příloha č. 141a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

75. Za přílohu č. 142 se vkládá nová příloha č. 142a, která zní:

„Příloha č. 142a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

76. V příloze č. 144 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

77. V příloze č. 146 část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

78. Příloha č. 148 se zrušuje.

79. Příloha č. 149 zní:

„Příloha č. 149 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

80. Příloha č. 150 zní:

„Příloha č. 150 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

81. Za přílohu č. 152 se vkládají nové přílohy č. 152a až 152c, které znějí:

„Příloha č. 152a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 152b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 152c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

82. Příloha č. 154 zní:

„Příloha č. 154 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

83. Příloha č. 155 zní:

„Příloha č. 155 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

84. V příloze č. 156 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PR“ nahrazuje slovy „NPP/PR“.

85. Za přílohu č. 156 se vkládá nová příloha č. 156a, která zní:

„Příloha č. 156a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

86. Přílohy č. 159 a 160 se zrušují.

87. Za přílohu č. 163 se vkládá nová příloha č. 163a, která zní:

„Příloha č. 163a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

88. Přílohy č. 165 a 166 se zrušují.

89. Příloha č. 168 zní:

„Příloha č. 168 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

90. Příloha č. 170 zní:

„Příloha č. 170 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

91. Za přílohu č. 170 se vkládají nové přílohy č. 170a až 170f, které znějí:

„Příloha č. 170a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 170b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 170c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 170d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 170e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 170f k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

92. Příloha č. 176 zní:

„Příloha č. 176 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

93. Příloha č. 177 zní:

„Příloha č. 177 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

94. Za přílohu č. 177 se vkládá nová příloha č. 177a, která zní:

„Příloha č. 177a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

95. V příloze č. 178 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

96. Za přílohu č. 178 se vkládají nové přílohy č. 178a až 178e, které znějí:

„Příloha č. 178a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 178b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 178c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 178d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 178e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

97. Příloha č. 182 zní:

„Příloha č. 182 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

98. Příloha č. 187 zní:

„Příloha č. 187 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

99. Za přílohu č. 188 se vkládají nové přílohy č. 188a a 188b, které znějí:

„Příloha č. 188a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 188b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

100. V příloze č. 190 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

101. Za přílohu č. 192 se vkládá nová příloha č. 192a, která zní:

„Příloha č. 192a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

102. Za přílohu č. 193 se vkládá nová příloha č. 193a, která zní:

„Příloha č. 193a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

103. Za přílohu č. 194 se vkládá nová příloha č. 194a, která zní:

„Příloha č. 194a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

104. Příloha č. 196 zní:

„Příloha č. 196 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

105. Za přílohu č. 196 se vkládá nová příloha č. 196a, která zní:

„Příloha č. 196a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

106. Příloha č. 197 zní:

„Příloha č. 197 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

107. Za přílohu č. 197 se vkládá nová příloha č. 197a, která zní:

„Příloha č. 197a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

108. Příloha č. 198 se zrušuje.

109. Za přílohu č. 199 se vkládají nové přílohy č. 199a a 199b, které znějí:

„Příloha č. 199a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 199b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

110. V příloze č. 201 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/PP“.

111. Za přílohu č. 201 se vkládá nová příloha č. 201a, která zní:

„Příloha č. 201a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

112. V příloze č. 202 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPR/PP“ nahrazují slovy „NPR/PR“.

113. V příloze č. 202 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ doplňuje nová část, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

114. Text před přílohou č. 203 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

115. Příloha č. 203 zní:

„Příloha č. 203 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

116. Příloha č. 204 zní:

„Příloha č. 204 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

117. Příloha č. 205 zní:

„Příloha č. 205 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

118. Za přílohu č. 206 se vkládá nová příloha č. 206a, která zní:

„Příloha č. 206a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

119. Příloha č. 208 zní:

„Příloha č. 208 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

120. Příloha č. 209 zní:

„Příloha č. 209 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

121. Za přílohu č. 210 se vkládají nové přílohy č. 210a až 210d, které znějí:

„Příloha č. 210a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 210b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 210c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 210d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

122. Za přílohu č. 211 se vkládá nová příloha č. 211a, která zní:

„Příloha č. 211a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

123. Příloha č. 213 zní:

„Příloha č. 213 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

124. Příloha č. 214 zní:

„Příloha č. 214 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

125. V příloze č. 216 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/PP“.

126. Za přílohu č. 217 se vkládá nová příloha č. 217a, která zní:

„Příloha č. 217a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

127. Příloha č. 218 zní:

„Příloha č. 218 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

128. Příloha č. 220 zní:

„Příloha č. 220 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

129. Příloha č. 223 zní:

„Příloha č. 223 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

130. Za přílohu č. 224 se vkládá nová příloha č. 224a, která zní:

„Příloha č. 224a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

131. Příloha č. 226 zní:

„Příloha č. 226 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

132. Za přílohu č. 226 se vkládá nová příloha č. 226a, která zní:

„Příloha č. 226a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

133. Příloha č. 227 zní:

„Příloha č. 227 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

134. Příloha č. 228 zní:

„Příloha č. 228 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

135. Příloha č. 229 zní:

„Příloha č. 229 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

136. Za přílohu č. 229 se vkládá nová příloha č. 229a, která zní:

„Příloha č. 229a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

137. Příloha č. 231 zní:

„Příloha č. 231 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

138. Příloha č. 233 zní:

„Příloha č. 233 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

139. Příloha č. 237 zní:

„Příloha č. 237 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

140. V příloze č. 240 část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

141. Za přílohu č. 240 se vkládá nová příloha č. 240a, která zní:

„Příloha č. 240a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

142. Příloha č. 243 zní:

„Příloha č. 243 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

143. Za přílohu č. 243 se vkládají nové přílohy č. 243a a 243b, které znějí:

„Příloha č. 243a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 243b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

144. Příloha č. 244 zní:

„Příloha č. 244 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

145. Za přílohu č. 244 se vkládají nové přílohy č. 244a a 244b, které znějí:

„Příloha č. 244a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 244b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

146. Příloha č. 245 zní:

„Příloha č. 245 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

147. Příloha č. 246 zní:

„Příloha č. 246 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

148. Příloha č. 248 zní:

„Příloha č. 248 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

149. Text před přílohou č. 249 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

150. Příloha č. 251 se zrušuje.

151. V příloze č. 253 v části „Druhy“ se za řádek „hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)“ vkládá nový řádek, který zní: „mihule potoční (Lampetra planeri)“.

152. Příloha č. 254 se zrušuje.

153. V příloze č. 256 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za slova „(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)“ vkládá řádek, který zní: „3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition“, a za řádek „6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)“ se vkládá řádek, který zní: „8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)“ a v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá řádek, který zní: „čolek velký (Triturus cristatus)“.

154. Za přílohu č. 256 se vkládá nová příloha č. 256a, která zní:

„Příloha č. 256a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

155. Příloha č. 257 zní:

„Příloha č. 257 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

156. Příloha č. 261 se zrušuje.

157. V příloze č. 262 část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

158. Za přílohu č. 264 se vkládá nová příloha č. 264a, která zní:

„Příloha č. 264a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

159. Za přílohu č. 265 se vkládají nové přílohy č. 265a až 265e, které znějí:

„Příloha č. 265a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 265b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 265c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 265d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 265e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

160. Příloha č. 267 se zrušuje.

161. Příloha č. 270 zní:

„Příloha č. 270 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

162. Za přílohu č. 271 se vkládají nové přílohy č. 271a a 271b, které znějí:

„Příloha č. 271a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 271b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

163. Za přílohu č. 272 se vkládají nové přílohy č. 272a až 272c, které znějí:

„Příloha č. 272a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 272b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 272c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

164. Příloha č. 276 zní:

„Příloha č. 276 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

165. Za přílohu č. 277 se vkládají nové přílohy č. 277a a 277b, které znějí:

„Příloha č. 277a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 277b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

166. Za přílohu č. 278 se vkládá nová příloha č. 278a, která zní:

„Příloha č. 278a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

167. Za přílohu č. 279 se vkládají nové přílohy č. 279a až 279c, které znějí:

„Příloha č. 279a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 279b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 279c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

168. V příloze č. 281 v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá nový řádek, který zní: „hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)“.

169. Z přílohu č. 284 se vkládá nová příloha č. 284a, která zní:

„Příloha č. 284a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

170. Text před přílohou č. 285 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

171. V příloze č. 286 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých – prioritní stanoviště“ zrušují.

172. Příloha č. 288 zní:

„Příloha č. 288 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

173. Příloha č. 289 zní:

„Příloha č. 289 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

174. Za přílohu č. 289 se vkládá nová příloha č. 289a, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

175. Za přílohu č. 290 se vkládá nová příloha č. 290a, která zní:

„Příloha č. 290a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

176. Příloha č. 291 zní:

„Příloha č. 291 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

177. V příloze č. 295 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „91T0 - Středoevropské lišejníkové bory“ zrušují a část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

178. Za přílohu č. 295 se vkládá nová příloha č. 295a, která zní:

„Příloha č. 295a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

179. Příloha č. 297 se zrušuje.

180. V příloze č. 299 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se text „CHKO/“ zrušuje.

181. Za přílohu č. 300 se doplňují nové přílohy č. 300a a 300b, které znějí:

„Příloha č. 300a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 300b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

182. Za přílohu č. 301 se vkládá nová příloha č. 301a, která zní:

„Příloha č. 301a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

183. Za přílohu č. 305 se vkládá nová příloha č. 305a, která zní:

„Příloha č. 305a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

184. Příloha č. 308 se zrušuje.

185. Příloha č. 311 zní:

„Příloha č. 311 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

186. Za přílohu č. 311 se vkládají nové přílohy č. 311a a 311b, které znějí:

„Příloha č. 311a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 311b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

187. Za přílohu č. 312 se vkládá nová příloha č. 312a, která zní:

„Příloha č. 312a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

188. V příloze č. 313 v části „Druhy“ se slova „žabníček splývavý (Luronium natans)“ nahrazují slovy „žabníček vzplývavý (Luronium natans)“.

189. Za přílohu č. 316 se vkládají nové přílohy č. 316a až 316c, které znějí:

„Příloha č. 316a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 316b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 316c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

190. Přílohy č. 318 a 319 se zrušují.

191. Za přílohu č. 323 se vkládají nové přílohy č. 323a až 323d, které znějí:

„Příloha č. 323a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 323b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 323c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 323d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

192. Příloha č. 325 zní:

„Příloha č. 325 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

193. Za přílohu č. 325 se vkládá nová příloha č. 325a, která zní:

„Příloha č. 325a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

194. V příloze č. 326 se za část „Typy přírodních stanovišť“ vkládá nová část, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

195. V příloze č. 328 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

196. Za přílohu č. 328 se vkládají nové přílohy č. 328a a 328b, které znějí:

„Příloha č. 328a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 328b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

197. V příloze č. 330 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

a část „Druhy“ se zrušuje.

198. Za přílohu č. 330 se vkládá nová příloha č. 330a, která zní:

„Příloha č. 330a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

199. Příloha č. 333 zní:

„Příloha č. 333 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

200. Za přílohu č. 334 se vkládají nové přílohy č. 334a a 334b, které znějí:

„Příloha č. 334a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 334b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

201. Za přílohu č. 335 se vkládají nové přílohy č. 335a a 335b, které znějí:

„Příloha č. 335a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 335b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

202. Příloha č. 336 zní:

„Příloha č. 336 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

203. Za přílohu č. 336 se vkládají nové přílohy č. 336a a 336b, které znějí:

„Příloha č. 336a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 336b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

204. Příloha č. 337 zní:

„Příloha č. 337 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

205. Za přílohu č. 337 se vkládají nové přílohy č. 337a až 337g, které znějí:

„Příloha č. 337a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 337b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 337c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 337d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 337e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 337f k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 337g k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

206. Příloha č. 339 zní:

„Příloha č. 339 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

207. Za přílohu č. 340 se vkládá nová příloha č. 340a, která zní:

„Příloha č. 340a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

208. Za přílohu č. 341 se vkládá nová příloha č. 341a, která zní:

„Příloha č. 341a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

209. Příloha č. 342 zní:

„Příloha č. 342 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

210. Za přílohu č. 344 se vkládá nová příloha č. 344a, která zní:

„Příloha č. 344a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

211. Za přílohu č. 347 se vkládá nová příloha č. 347a, která zní:

„Příloha č. 347a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

212. Příloha č. 348 zní:

„Příloha č. 348 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

213. Za přílohu č. 349 se vkládá nová příloha č. 349a, která zní:

„Příloha č. 349a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

214. Za přílohu č. 351 se vkládá nová příloha č. 351a, která zní:

„Příloha č. 351a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

215. Příloha č. 356 zní:

„Příloha č. 356 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

216. Příloha č. 359 zní:

„Příloha č. 359 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

217. Příloha č. 361 zní:

„Příloha č. 361 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

218. Příloha č. 368 se zrušuje.

219. Za přílohu č. 371 se vkládá nová příloha č. 371a, která zní:

„Příloha č. 371a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

220. Za přílohu č. 374 se vkládá nová příloha č. 374a, která zní:

„Příloha č. 374a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

221. Za přílohu č. 377 se vkládá nová příloha č. 377a, která zní:

„Příloha č. 377a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

222. V příloze č. 380 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „CHKO/PP“.

223. V příloze č. 381 část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

224. Příloha č. 384 se zrušuje.

225. Příloha č. 386 zní:

„Příloha č. 386 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

226. Za přílohu č. 386 se vkládá nová příloha č. 386a, která zní:

„Příloha č. 386a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

227. Příloha č. 387 zní:

„Příloha č. 387 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

228. Příloha č. 388 zní:

„Příloha č. 388 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

229. Text před přílohou č. 392 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

230. Za přílohu č. 393 se vkládá nová příloha č. 393a, která zní:

„Příloha č. 393a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

231. Příloha č. 399 se zrušuje.

232. Za přílohu č. 400 se vkládá nová příloha č. 400a, která zní:

„Příloha č. 400a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

233. Příloha č. 401 zní:

„Příloha č. 401 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

234. Příloha č. 402 zní:

„Příloha č. 402 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

235. Příloha č. 403 zní:

„Příloha č. 403 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

236. Za přílohu č. 403 se vkládá nová příloha č. 403a, která zní:

„Příloha č. 403a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

237. Za přílohu č. 404 se vkládá nová příloha č. 404a, která zní:

„Příloha č. 404a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

238. Za přílohu č. 409 se vkládá nová příloha č. 409a, která zní:

„Příloha č. 409a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

239. Za přílohu č. 411 se vkládá nová příloha č. 411a, která zní:

„Příloha č. 411a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

240. V příloze č. 412 část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

241. Za přílohu č. 418 se vkládá nová příloha č. 418a, která zní:

„Příloha č. 418a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

242. V příloze č. 424 část „Typy přírodních stanovišť“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

243. V příloze č. 426 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za slova „(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)“ vkládá nový řádek, který zní: „3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion“.

244. Za přílohu č. 428 se vkládají nové přílohy č. 428a a 428b, které znějí:

„Příloha č. 428a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 428b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

245. Za přílohu č. 430 se vkládají nové přílohy č. 430a a 430b, které znějí:

„Příloha č. 430a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 430b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

246. Za přílohu č. 433 se vkládá nová příloha č. 433a, která zní:

„Příloha č. 433a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

247. Za přílohu č. 435 se vkládá nová příloha č. 435a, která zní:

„Příloha č. 435a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

248. V příloze č. 437 část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

249. Za přílohu č. 439 se vkládá nová příloha č. 439a, která zní:

„Příloha č. 439a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

250. Za přílohu č. 441 se vkládají nové přílohy č. 441a a 441b, které znějí:

„Příloha č. 441a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 441b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

251. Za přílohu č. 442 se vkládá nová příloha č. 442a, která zní:

„Příloha č. 442a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

252. Text před přílohou č. 444 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

253. V příloze č. 444 v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)“ zrušují.

254. Za přílohu č. 446 se vkládá nová příloha č. 446a, která zní:

„Příloha č. 446a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

255. V příloze č. 447 část „Druhy“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

256. Za přílohu č. 450 se vkládá nová příloha č. 450a, která zní:

„Příloha č. 450a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

257. Za přílohu č. 452 se vkládají nové přílohy č. 452a a 452b, které znějí:

„Příloha č. 452a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 452b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

258. Za přílohu č. 454 se vkládají nové přílohy č. 454a a 454b, které znějí:

„Příloha č. 454a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 454b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

259. Přílohy č. 457 a 458 se zrušují.

260. Za přílohu č. 461 se vkládá nová příloha č. 461a, která zní:

„Příloha č. 461a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

261. Za přílohu č. 464 se vkládají nové přílohy č. 464a až 464e, které znějí:

„Příloha č. 464a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 464b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 464c k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 464d k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 464e k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

262. Příloha č. 465 se zrušuje.

263. Příloha č. 467 zní:

„Příloha č. 467 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

264. Za přílohu č. 468 se vkládá nová příloha č. 468a, která zní:

„Příloha č. 468a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

265. Příloha č. 469 zní:

„Příloha č. 469 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

266. Za přílohu č. 471 se vkládá nová příloha č. 471a, která zní:

„Příloha č. 471a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

267. V příloze č. 473 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

268. Příloha č. 475 se zrušuje.

269. Za přílohu č. 476 se vkládá nová příloha č. 476a, která zní:

„Příloha č. 476a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

270. Za přílohu č. 478 se vkládá nová příloha č. 478a, která zní:

„Příloha č. 478a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

271. Za přílohu č. 479 se vkládá nová příloha č. 479a, která zní:

„Příloha č. 479a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

272. Text před přílohou č. 480 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

273. Příloha č. 483 zní:

„Příloha č. 483 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

274. Za přílohu č. 483 se vkládá nová příloha č. 483a, která zní:

„Příloha č. 483a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

275. Za přílohu č. 487 se vkládá nová příloha č. 487a, která zní:

„Příloha č. 487a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

276. Za přílohu č. 488 se vkládají nové přílohy č. 488a a 488b, které znějí:

„Příloha č. 488a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 488b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

277. V příloze č. 489 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

278. Za přílohu č. 489 se vkládá nová příloha č. 489a, která zní:

„Příloha č. 489a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

279. Za přílohu č. 493 se vkládá nová příloha č. 493a, která zní:

„Příloha č. 493a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

280. Za přílohu č. 495 se vkládá nová příloha č. 495a, která zní:

„Příloha č. 495a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

281. Příloha č. 497 zní:

„Příloha č. 497 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

282. Za přílohu č. 497 se vkládají nové přílohy č. 497a a 497b, které znějí:

„Příloha č. 497a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 497b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

283. Za přílohu č. 498 se vkládá nová příloha č. 498a, která zní:

„Příloha č. 498a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

284. Příloha č. 499 zní:

„Příloha č. 499 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

285. Za přílohu č. 500 se vkládá nová příloha č. 500a, která zní:

„Příloha č. 500a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

286. V příloze č. 502 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

287. V příloze č. 504 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

288. Příloha č. 508 zní:

„Příloha č. 508 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

289. V příloze č. 509 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

290. V příloze č. 511 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

291. V příloze č. 512 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

292. V příloze č. 514 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá nová část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

293. Za přílohu č. 514 se vkládá nová příloha č. 514a, která zní:

„Příloha č. 514a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

294. Příloha č. 516 se zrušuje.

295. Za přílohu č. 519 se vkládá nová příloha č. 519a, která zní:

Příloha č. 519a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

296. Za přílohu č. 521 se vkládají nové přílohy č. 521a a 521b, které znějí:

„Příloha č. 521a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 521b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

297. Příloha č. 522 zní:

„Příloha č. 522 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

298. Za přílohu č. 522 se vkládá nová příloha č. 522a, která zní:

„Příloha č. 522a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

299. V příloze č. 526 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPR“ nahrazuje slovy „NPR/PR“ a za část „Typy přírodních stanovišť“ se vkládá část „Druhy:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

300. Za přílohu č. 527 se vkládá nová příloha č. 527a, která zní:

„Příloha č. 527a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

301. V příloze č. 529 se za část „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ vkládá část „Typy přírodních stanovišť:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

302. Za přílohu č. 529 se vkládá nová příloha č. 529a, která zní:

„Příloha č. 529a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

303. Text před přílohou č. 531 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

304. Za přílohu č. 548 se vkládá nová příloha č. 548a, která zní:

„Příloha č. 548a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

305. V příloze č. 549 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPP/PP“ nahrazují slovy „NPR/PR/PP“.

306. Příloha č. 550 zní:

„Příloha č. 550 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

307. V příloze č. 551a v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

308. Příloha č. 559 se zrušuje.

309. V příloze č. 562 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „PR/PP“ nahrazují slovy „NPP/PR/PP“.

310. Příloha č. 564 se zrušuje.

311. Za přílohu č. 573 se vkládá nová příloha č. 573a, která zní:

„Příloha č. 573a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní přílohy č. 573a a 573b se označují jako přílohy č. 573b a 573c.

312. Příloha č. 578 zní:

„Příloha č. 578 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

313. V příloze č. 582 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní: „netopýr černý (Barbastella barbastellus)“.

314. Za přílohu č. 586 se vkládá nová příloha č. 586a, která zní:

„Příloha č. 586a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

315. Příloha č. 587 zní:

„Příloha č. 587 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

316. V příloze č. 587a v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPP“ nahrazuje slovy „NPR/NPP“.

317. Příloha č. 595 zní:

„Příloha č. 595 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

318. Za přílohu č. 596 se vkládá nová příloha č. 596a, která zní:

„Příloha č. 596a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní příloha č. 596a se označuje jako příloha č. 596b.

319. V příloze č. 602 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum“ vkládá řádek, který zní: „9180 - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích“.

320. V příloze č. 605 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PR“ nahrazuje slovy „PR/PP“ a v části „Druhy“ se za slova „(symbol * označuje prioritní druhy)“ vkládá řádek, který zní: „hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)“.

321. V příloze č. 614 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/NPR/NPP/PP“.

322. Příloha č. 624 se zrušuje.

323. V příloze č. 626 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)“ vkládá řádek, který zní: „6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)“ a v části „Druhy“ se za řádek „střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)“ vkládá řádek, který zní: „šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)“.

324. Příloha č. 630 zní:

„Příloha č. 630 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

325. V příloze č. 631 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „PR/PP“ nahrazují slovy „NPP/PR/PP“.

326. Za přílohu č. 632 se vkládá nová příloha č. 632a, která zní:

„Příloha č. 632a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

327. V příloze č. 633 se na konci části „Druhy“ doplňuje řádek, který zní: „kuňka ohnivá (Bombina bombina)“.

328. Příloha č. 638 zní:

„Příloha č. 638 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

329. V příloze č. 639 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „NPR/PP“.

330. V příloze č. 645 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „CHKO/NPR“ nahrazují slovy „CHKO/NPR/NPP“.

331. Za přílohu č. 646 se vkládá nová příloha č. 646a, která zní:

„Příloha č. 646a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

332. V příloze č. 647 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „CHKO“ nahrazuje slovy „CHKO/NPR/PR“.

333. Příloha č. 649 zní:

„Příloha č. 649 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

334. V příloze č. 651 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPR/NPP“ nahrazují slovy „NPR/NPP/PP“.

335. V příloze č. 653 část „Druhy:“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

336. Příloha č. 654 zní:

„Příloha č. 654 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

337. V příloze č. 663 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovy „PR/PP“.

338. V příloze č. 669 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „PP“ nahrazuje slovem „NPP“.

339. Příloha č. 675 zní:

„Příloha č. 675 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

340. Příloha č. 678 zní:

„Příloha č. 678 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

341. V příloze č. 683a v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slovo „NPP“ nahrazuje slovy „NPR/NPP“.

342. Příloha č. 686 zní:

„Příloha č. 686 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

343. Příloha č. 695 se zrušuje.

344. Text před přílohou č. 702 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

345. V příloze č. 702 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPR/PP“ nahrazují slovy „NPR/NPP/PP“.

346. Za přílohu č. 707 se vkládá nová příloha č. 707a, která zní:

„Příloha č. 707a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

347. Příloha č. 712 zní:

„Příloha č. 712 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

348. Příloha č. 713 se zrušuje.

349. Za přílohu č. 714 se vkládá nová příloha č. 714a, která zní:

„Příloha č. 714a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

350. V příloze č. 716 se za část „Typy přírodních stanovišť“ vkládá část „Druhy:“, která zní:a na konci podruhé uvedené části „Katastrální území“ se doplňují slova „Lhotka nad Bečvou“.

351. Příloha č. 719 se zrušuje.

352. V příloze č. 720 v části „Typy přírodních stanovišť“ se za řádek „7110 - Aktivní vrchoviště“ vkládá nový řádek, který zní: „8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů“.

353. Příloha č. 721 zní:

„Příloha č. 721 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

354. Za přílohu č. 722 se vkládá nová příloha č. 722a, která zní:

„Příloha č. 722a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

355. Příloha č. 724 zní:

„Příloha č. 724 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

356. Příloha č. 726 zní:

„Příloha č. 726 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

357. Příloha č. 727 zní:

„Příloha č. 727 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

358. Příloha č. 730 zní:

„Příloha č. 730 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

359. Za přílohu č. 734 se vkládá nová příloha č. 734a, která zní:

„Příloha č. 734a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

360. Příloha č. 735 zní:

„Příloha č. 735 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

361. Za přílohu č. 739 se vkládá nová příloha č. 739a, která zní:

„Příloha č. 739a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

362. V příloze č. 741 v části „Druhy“ se slova „netopýr černý (Barbastella barbastellus)“ zrušují.

363. Příloha č. 744 zní:

„Příloha č. 744 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

364. Příloha č. 754 zní:

„Příloha č. 754 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

365. Příloha č. 758 zní:

„Příloha č. 758 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

366. Příloha č. 763 zní:

„Příloha č. 763 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

367. Za přílohu č. 769 se vkládá nová příloha č. 769a, která zní:

„Příloha č. 769a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

368. V příloze č. 770 v části „Druhy“ se za řádek „piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)“ vkládá řádek, který zní: „vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)“.

369. Za přílohu č. 774 se vkládá nová příloha č. 774a, která zní:

„Příloha č. 774a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

370. Za přílohu č. 775 se vkládá nová příloha č. 775a, která zní:

„Příloha č. 775a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

371. Za přílohu č. 781 se vkládá nová příloha č. 781a, která zní:

„Příloha č. 781a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

372. Příloha č. 782 zní:

„Příloha č. 782 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

373. Příloha č. 783 se zrušuje.

374. Příloha č. 785 zní:

„Příloha č. 785 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

375. Příloha č. 788 zní:

„Příloha č. 788 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

376. Za přílohu č. 790 se vkládá nová příloha č. 790a, která zní:

„Příloha č. 790a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

377. V příloze č. 793 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „CHKO/PP“ nahrazují slovy „CHKO/PR/PP“ a část „Typy přírodních stanovišť:“ zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

378. Za přílohu č. 793 se vkládají nové přílohy č. 793a a 793b, které znějí:

„Příloha č. 793a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 793b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

379. Příloha č. 794 zní:

„Příloha č. 794 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

380. V příloze č. 797 v části „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ se slova „NPP/PR“ nahrazují slovy „NPR/NPP/PP“, v části „Typy přírodních stanovišť“ se slova „6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenaterion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)“ zrušují a za tuto část se doplňuje část „Druhy:“, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

381. V nadpise přílohy č. 804 se slova „Štola Jakartovice II“ nahrazují slovy „Štola Jakartovice“.

382. Za přílohu č. 804 se vkládá nová příloha č. 804a, která zní:

„Příloha č. 804a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

383. Příloha č. 805 zní:

„Příloha č. 805 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

384. Příloha č. 808 se zrušuje.

385. Text před přílohou č. 809 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

386. V příloze č. 810 část „Typy přírodních stanovišť“ zní: a v části „Druhy“ se před slova „(Rhysodes sulcatus)“ vkládají slova „rýhovec pralesní“.

387. Příloha č. 811 zní:

„Příloha č. 811 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

388. Za přílohu č. 811 se vkládá nová příloha č. 811a, která zní:

„Příloha č. 811a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

389. Za přílohu č. 816 se vkládá nová příloha č. 816a, která zní:

„Příloha č. 816a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

390. Za přílohu č. 831 se vkládá nová příloha č. 831a, která zní:

„Příloha č. 831a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

391. Za přílohu č. 832 se vkládá nová příloha č. 832a, která zní:

„Příloha č. 832a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

392. Za přílohu č. 835 se vkládá nová příloha č. 835a, která zní:

„Příloha č. 835a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

393. Za přílohu č. 842 se vkládá nová příloha č. 842a, která zní:

„Příloha č. 842a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

394. Přílohy č. 854 a 855 se zrušují.

395. Za přílohu č. 860 se vkládají nové přílohy č. 860a a 860b, které znějí:

„Příloha č. 860a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 860b k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

396. Příloha č. 863 zní:

„Příloha č. 863 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr životního prostředí:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

E-shop

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ... pokračování

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Praktický komentář

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Praktický komentář

Tomáš Babáček, Josef Beneš, Filip Hloušek, Petr Knebel, Ladislav Trylč - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. je jedním z klíčových předpisů pro oblast odpadového hospodářství, který upravuje tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců (EPR) a to primárně výrobců ... pokračování

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.