Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


452

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1, § 78 odst. 11 a § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 6 se slova „chráněné pracovní dílny“ nahrazují slovy „pracovního místa v chráněné pracovní dílně“.

2. V § 6 úvodní části ustanovení se slova „chráněné pracovní dílny“ nahrazují slovy „pracovního místa v chráněné pracovní dílně“.

3. V § 7 odst. 3 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d) a § 15 odst. 2 písm. d) se slovo „mzdy6)“ nahrazuje slovy „mzdy nebo platu6) nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Zákoník práce.
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.“.

4. V § 7 odst. 3 písm. e), § 11 odst. 2 písm. e) a § 15 odst. 2 písm. e) se slova „nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny7)“ nahrazují slovy „dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné7),“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.“.

5. V § 8 odst. 1 písm. b) a v § 9 odst. 1 písm. b) se slova „spojené s povinnými revizemi a náklady na“ nahrazují slovy „na povinné revize a“.

6. Odkaz pod nadpisem části třetí zní: „(§ 78 odst. 11 zákona)“.

7. § 13 se zrušuje.

8. V § 14 se slovo „výsledná“ nahrazuje slovem „celková“.

9. V § 24 se za slovo „vyúčtování“ vkládá slovo „vyplacených“.

10. V § 26 se slovo „mezd“ nahrazuje slovy „mzdových nákladů“.

11. § 27 a 28 se včetně nadpisů zrušují.

12. Na konci § 31 se doplňuje věta „Celková výše příspěvku podle § 24, 26 a 30 se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.