Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 97/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 30, ze dne 27. 3. 2008

97

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2008

o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:

§ 1
Služební stejnokroje a jejich používání

(1) Služebními stejnokroji příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušník“) jsou

a)   pracovní stejnokroj I,
b)   pracovní stejnokroj II,
c)   slavnostní stejnokroj a
d)   společenský stejnokroj.

(2) Pracovní stejnokroj II používá příslušník při výkonu služby v jednotce Hasičského záchranného sboru České republiky a při činnostech souvisejících s prováděním záchranných a likvidačních prací1).

(3) Slavnostní nebo společenský stejnokroj používá příslušník při slavnostních příležitostech nebo pietních aktech.

(4) Pracovní stejnokroj I používá příslušník při výkonu služby v případech neuvedených v odstavcích 2 a 3.

§ 2
Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje jsou sestaveny ze základních výstrojních součástek, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, a dalších výstrojních součástek, kterými jsou

a)   u mužů čepice lodička, stejnokrojový plášť s vložkou, stejnokrojový plášť univerzální, bunda do pasu s vložkou, pulovr bez rukávů a pulovr s dlouhými rukávy, šála, zimní čepice, zimní obuv, černé kožené rukavice,
b)   u žen čepice lodička, stejnokrojový plášť s vložkou, stejnokrojový plášť univerzální, bunda do pasu s vložkou, pulovr bez rukávů a pulovr s dlouhými rukávy, šála, zimní čepice, zimní obuv, hedvábný šátek, černé kožené rukavice a
c)   výstrojní součástky uvedené ve vyhlášce o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany2).

(2) Vzory služebních stejnokrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Způsob vnějšího označení služebních stejnokrojů

Vnějším označením služebních stejnokrojů se rozumí

a)   velký státní znak České republiky3) (dále jen „velký státní znak“),
b)   označení příslušnosti k organizační části Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „organizační část“),
c)   rukávový znak Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „rukávový znak“),
d)   hodnostní označení, anebo generálská hodnost4),
e)   odznak s identifikačním číslem,
f)   identifikační číslo v textilním provedení,
g)   reflexní značení2),
h)   čepicový odznak,
i)   límcový odznak,
j)   nápis „HZS ČR“ a
k)   doplňky služebních stejnokrojů.

§ 4
Velký státní znak

(1) Velký státní znak se umísťuje na levém rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, stejnokrojového pláště s vložkou, stejnokrojového pláště univerzálního, bundy do pasu s vložkou a pulovru s dlouhými rukávy. Je vyšívaný nebo tkaný. Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se velký státní znak nepoužije.

(2) Na levém rukávu výstrojních součástek společenského stejnokroje je velký státní znak vetkán. Na košilích ke společenskému stejnokroji se velký státní znak nepoužije.

§ 5
Označení příslušnosti k organizační části

(1) Označení příslušnosti k organizační části (dále jen „domovenka“) má tvar půlkulaté výseče. Domovenka je vyšívaná nebo tkaná. Barva podkladu je námořnická modř, písmo a rámeček je ve zlatavém provedení.

(2) Organizační částí se pro účely této vyhlášky rozumí

a)   generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
b)   hasičské záchranné sbory krajů a
c)   Střední škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.

(3) Domovenka se umísťuje na pravém rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, stejnokrojového pláště s vložkou, stejnokrojového pláště univerzálního, bundy do pasu s vložkou, pulovru s dlouhými rukávy a blůze pracovního stejnokroje II.

(4) Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se domovenka nepoužije.

(5) Vzor domovenky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6
Rukávový znak

(1) Rukávový znak má tvar pavézy ohraničený zlatavým rámečkem. Barva podkladu je námořnická modř, písmo a znak Hasičského záchranného sboru České republiky je ve zlatavém provedení. V horní části je umístěn nápis „HASIČSKÝ“, pod ním je nápis „ZÁCHRANNÝ SBOR“. Pod ním je umístěn znak Hasičského záchranného sboru České republiky, který tvoří 2 zkřížené sekyrky a přilba, ohraničené neuzavřeným věncem z lipových ratolestí, na jehož spodní části je umístěn znak civilní ochrany (dále jen „znak hasičského záchranného sboru“). Ve spodní části rukávového znaku je umístěn nápis „ČESKÉ REPUBLIKY“, který je vyšívaný nebo tkaný.

(2) Rukávový znak se umísťuje na pravém rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, stejnokrojového pláště s vložkou, stejnokrojového pláště univerzálního, bundy do pasu s vložkou, pulovru s dlouhými rukávy a blůze pracovního stejnokroje II.

(3) Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se označení příslušnosti k organizační části nepoužije.

(4) Vzor rukávového znaku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7
Hodnostní označení

(1) Hodnostní označení je zhotoveno z mosazi a je povrchově upraveno nebo může být vyšívané. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník je ve zlatavém provedení. Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se hodnostní označení nepoužije.

(2) Označení generálské hodnosti je zhotoveno ze zlatavého kovu nebo je vyšívané, lipové ratolesti jsou pouze vyšívané. Označení generálské hodnosti se umísťuje na nárameníky.

(3) Na společenském stejnokroji je hodnostní označení vyšité na levém rukávu saka, pouzdrových šatů u žen a letního a zimního pláště pod nápisem „HZS ČR“.

(4) Na pracovním stejnokroji II se hodnostní označení umísťuje nad pravou náprsní kapsou blůzy a na pulovru s dlouhými rukávy se umísťuje na pravé straně předního dílu. Hodnostní označení je vyšívané nebo tištěné.

§ 8
Odznak s identifikačním číslem

(1) Odznak s identifikačním číslem je kovový, reliéfní, stříbrné barvy s patinou. Na jeho spodní části je zobrazen znak hasičského záchranného sboru, v horní části je umístěno identifikační číslo.

(2) Odznak s identifikačním číslem se umísťuje na pravé přední náprsní straně saka pracovního stejnokroje I a na pravé kapse modré košile nebo modré halenky.

(3) Odznak s identifikačním číslem podle odstavce 1 se nepoužije

a)   na služebním stejnokroji generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a
b)   na pracovním stejnokroji II.

(4) Vzor odznaku s identifikačním číslem je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9
Identifikační číslo v textilním provedení

(1) Identifikační číslo v textilním provedení má tvar obdélníku a je vyšívané. Barva podkladu je námořnická modř, číslice a rámeček je ve zlatavém provedení.

(2) Identifikační číslo v textilním provedení se umísťuje na pracovním stejnokroji II a na pulovru s dlouhými rukávy nad levou náprsní kapsou.

(3) Vzor identifikačního čísla v textilním provedení je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 10
Čepicový odznak

(1) Čepicový odznak je zhotoven z mosazi a je povrchově upraven. Čepicový odznak se skládá ze stylizované podložky a z vloženého velkého státního znaku. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je čepicový odznak ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník a u generálských hodností je čepicový odznak ve zlatavém provedení.

(2) Čepicový odznak se umísťuje na čepici se štítkem, klobouku, čepici zimní a čepici lodičce.

(3) Čepicový odznak se nepoužije na čepici k pracovnímu stejnokroji II.

§ 11
Límcový odznak

(1) Límcový odznak je zhotoven z mosazi a je povrchově upraven. Límcový odznak je kulatý, uprostřed má znak hasičského záchranného sboru. Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík je límcový odznak ve stříbřitém provedení od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník je límcový odznak ve zlatavém provedení.

(2) Límcový odznak se umísťuje na obou stranách límce saka pracovního stejnokroje I, saka slavnostního stejnokroje, stejnokrojového pláště univerzálního, saka společenského stejnokroje a pláště společenského letního a zimního.

(3) Límcový odznak se na služebních stejnokrojích u generálských hodností nepoužije.

§ 12
Nápis

Nápis „HZS ČR“ je vetkán na levém rukávu výstrojních součástek společenského stejnokroje. Na košilích společenského stejnokroje se nápis „HZS ČR“ nepoužije.

§ 13
Doplňky služebních stejnokrojů

Doplňky služebních stejnokrojů, kterými jsou stejnokrojové knoflíky, spony do vázanky, ozdobné šňůry nebo podbradník na čepici u mužů, jsou od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník a u generálské hodnosti ve zlatavém provedení.

§ 14
Služební průkaz příslušníka

(1) Služební průkaz příslušníka (dále jen „průkaz“) je ve formě plastové karty o rozměru 85,6 x 54 mm. Barva podtiskového rastru plynule přechází z modré do žluté a opět do modré barvy. V horní části průkazu vlevo je v modře orámované bílé ploše nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ červenými písmeny a pod ním nápis „ČESKÉ REPUBLIKY“ v barvě černé. V horní části průkazu vpravo je umístěn velký státní znak. V levé části průkazu je tištěná podoba držitele průkazu o rozměrech 26 x 35 mm. Vpravo od tištěné podoby držitele průkazu je nápis „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ PŘÍSLUŠNÍKA“ v barvě červené a čtyři bílé plochy, které obsahují černě vytištěné příjmení, jméno, titul a šestimístné osobní evidenční číslo držitele průkazu. V pravé dolní části průkazu je podpis generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Čes- ké republiky. V dolní části průkazu je umístěn nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ bílými písmeny, opakující se v celé šíři průkazu.

(2) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 15
Přechodné ustanovení

(1) Služební stejnokroje a vnější označení používané po nabytí účinnosti vyhlášky č. 323/2001 Sb. do nabytí účinnosti vyhlášky č.  564/2004 Sb., kromě společenského stejnokroje, který mohl být používán jako pracovní stejnokroj I, se mohou používat do 31. prosince 2008. Pracovní stejnokroj II v provedení Nomex s dosavadním umístěním vnějšího označení se může používat do 31. prosince 2013.

(2) Na služebním stejnokroji podle odstavce 1 se použije hodnostní označení podle § 7 odst. 1 nebo odst. 2.

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 
2.  Vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.  433/2004 Sb. 
3.  Vyhláška č. 657/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 
4.  Část druhá vyhlášky č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění vyhlášky č.  658/2004 Sb.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 70 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.  203/1994 Sb.
2)   Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 2 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.
4)   § 8 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostních označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění nařízení vlády č. 698/2004 Sb. a nařízení vlády č. 517/2005 Sb.

E-shop

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář: •seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, •obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, •v rámci podrobného výkladu k textu ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Zákon o státní památkové péči - Praktický komentář

Zákon o státní památkové péči - Praktický komentář

Martin Zídek, Michal Tupý, Jiří Klusoň - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je užitečnou příručkou pro laiky i odborníky v oblasti památkové péče. Na praktických příkladech autoři vysvětlují jednotlivá ustanovení zákona a zároveň reflektují i judikaturu, která s touto problematikou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Velký komentář, § 2894-3081, svazek IX

Občanský zákoník, Velký komentář, § 2894-3081, svazek IX

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894–3014. Analyzuje mimořádně významné instituty odpovědnosti za škodu a ...

Cena: 2 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.