Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 389/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 117, ze dne 31. 12. 2007

389

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a), k) a n) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb. a vyhlášky č. 352/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 40 odst. 2 se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem "oblastnímu".

2. V příloze č. 1 v části "Liberecký kraj" ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 1. "Česká Lípa", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 1. "Česká Lípa", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 2. "Častolovice" zrušuje.

Dosavadní body 3 až 16 se označují jako body 2 až 15.

3. V příloze č. 1 v části "Olomoucký kraj" ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 7. "Olomouc", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 12. "Olomouc", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se v bodě 9. slovo "Samotíšky" nahrazuje slovem "Samotišky".

4. V příloze č. 1 v části "Pardubický kraj" ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 9. "Pardubice", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 4. "Pardubice", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 9. "Hostovice" zrušuje.

Dosavadní body 10 až 28 se označují jako body 9 až 27.

5. V příloze č. 1 v části "Ústecký kraj" ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 13. "Teplice", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 2. "Duchcov", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se v bodě 3. slovo "Lahošt" nahrazuje slovem "Lahošť".

6. V příloze č. 1 v části "Hlavní město Praha" ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 18. "Praha 18", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se za bod 1. vkládá nový bod 2., který zní "Praha-Čakovice".

7. V příloze č. 1 části "Hlavní město Praha" ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 19. "Praha 19", ve sloupci "Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 2. "Praha-Čakovice" zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

8. V příloze č. 3 označení druhého sloupce zní: "Matriční knihy, jejich druhopisy a sbírky listin přísluší do státního oblastního archivu".

9. V příloze č. 3 ve druhém sloupci v padesátém řádku se za slovo "Praha" vkládá odkaz na vysvětlivku "*)".

10. V příloze č. 3 se třetí sloupec včetně jeho označení zrušuje.

11. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje text

"Vysvětlivka:

*)   V hlavním městě Praze se druhopisy a sbírky listin ukládají v Archivu hlavního města Prahy (§ 23 odst. 4 zákona).".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 300/2006 Sb.

Čl. II

V § 24 vyhlášky č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se slova "31. prosince 2007" nahrazují slovy "31. prosince 2020".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.