Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


166

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2007,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova "a písm. d) bodech 1 až 6" nahrazují slovy " , písm. d) bodech 1 až 6 a písm. e)".

2.  Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

"§ 25a
Intervenční centra

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu těchto úkonů:

a)   sociálně terapeutické činnosti:
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
b)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
c)   poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1.  ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2.  vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a ošacení,
d)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1.  zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, nebo
2.  vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.".

3. V § 38 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. c) se slovo "dostatečně" nahrazuje slovem "částečně".

4. V příloze č. 2 bodě 8 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

5. V příloze č. 2 bodě 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova "; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj".

6.V příloze č. 2 bodě 9 písm. a) části věty před středníkem se za slova "předpoklady zaměstnanců" vkládají slova "uvedených v § 115 zákona o sociálních službách".

7.V příloze č. 2 bodě 9 se na konci textu písmene c) doplňují slova "; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje".

8.  V příloze č. 2 bodě 10 se na konci textu písmene a) doplňují slova "; podle tohoto postupu poskytovatel postupuje".

9.V příloze č. 2 bodě 10 se na konci textu písmene b) doplňují slova "; podle tohoto programu poskytovatel postupuje".

10. V příloze č. 2 bodě 10 se na konci textu písmen c) a d) doplňují slova "; podle tohoto systému poskytovatel postupuje".

11.V příloze č. 2 bodě 10 písm. e) se za slovo "zaměstnance" vkládají slova " , kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba,".

12.V příloze č. 2 bodě 15 se na konci textu písmene b) doplňují slova "; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Od minulého vydání byl změněn zákon o státní sociální podpoře, zákon ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.