Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


217

VYHLÁŠKA

ze dne 15. května 2006,

kterou se provádí koncesní zákon

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon):

§ 1
Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy

Předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy tvoří předpokládaná hodnota výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy.

§ 2
Předpokládaný příjem koncesionáře

(1) Předpokládaným příjmem koncesionáře se rozumí součet předpokládaných příjmů koncesionáře z realizace předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy; při výpočtu předpokládaného příjmu koncesionáře se postupuje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Předpokládaný příjem koncesionáře se vyčísluje k počátku předpokládané platnosti koncesní smlouvy.

§ 3
Koncesní projekt

(1) Koncesní projekt obsahuje alespoň

a)   identifikaci objektivních potřeb zadavatele, včetně vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby uspokojit,
b)   popis možných způsobů zajištění potřeb zadavatele, včetně jejich ekonomického posouzení, a doporučení varianty, která je pro zadavatele nejvýhodnější; dále obsahuje popis ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by daná potřeba nebyla realizována vůbec,
c)   analýzu způsobů realizace doporučené varianty.

(2) Analýza způsobů realizace doporučené varianty obsahuje alespoň dvě formy řešení s tím, že srovnává vždy výhodnost zajištění dané služby nebo provedení díla podle koncesního zákona se způsobem zajištění dané služby nebo provedení díla jinou formou. Srovnávané varianty musí být zpracovány ve shodném rozsahu a členění tak, aby byla zajištěna jejich plná vzájemná srovnatelnost. Pokud zajištění dané služby nebo provedení díla není vyjmuto z působnosti zákona o veřejných zakázkách1), je vždy jedna ze srovnávaných forem řešení veřejná zakázka.

(3) Z analýzy způsobů realizace doporučené varianty podle odstavce 2 musí být zřejmé předpokládané finanční toky jednotlivých forem řešení a zda je pro zajištění dané služby nebo provedení díla vhodné a ekonomicky výhodné pro zadavatele postupovat podle koncesního zákona.

§ 4

Dojde-li na základě analýzy způsobů realizace doporučené varianty podle § 3 odst. 2 a 3 k doporučení řešení podle koncesního zákona, koncesní projekt dále obsahuje alespoň

a)   podrobný popis služby poskytované koncesionářem a předpokládaný způsob jejího poskytování nebo i podrobný popis díla prováděného koncesionářem a předpokládaný způsob jeho provádění,
b)   předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu koncesní smlouvy, včetně popisu předpokládaných finančních toků v průběhu realizace předmětu koncesní smlouvy,
c)   součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy; při výpočtu této částky se postupuje obdobně jako při výpočtu předpokládaného příjmu koncesionáře podle § 2,
d)   vymezení způsobu nakládání s majetkem zadavatele, je-li tento majetek určen k realizaci předmětu koncesní smlouvy,
e)   předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu koncesní smlouvy,
f)   předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků koncesionáře,
g)   zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti koncesní smlouvy,
h)   předpokládaný časový harmonogram koncesního řízení.

§ 5
Vzory formulářů

(1) Pro uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení, s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby, použije zadavatel vzor formuláře uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pro zápis koncesní smlouvy do rejstříku koncesních smluv použije zadavatel vzor formuláře uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Mgr. Martínek v. r.


1)   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.