Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


36

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2006

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), (dále jen "zákon"):

§ 1
Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci

Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Vyznačení vidimace

(1) Vidimace se vyznačí na vidimované listině formou ověřovací doložky na každém listu. Neopatří-li ověřující osoba ověřovací doložkou každý list vidimované listiny, spojí tyto pevně do svazku sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině. Vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Není-li na vidimované listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s vidimovanou listinou způsobem uvedeným v odstavci 1, přičemž přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.

(3) Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho či více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu popsanou stranu, která se vidimuje, proškrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny z levého horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je vidimována. Není-li dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky na straně listu, která je vidimována, vyznačí se ověřovací doložka na druhou stranu každého listu shora, pokud tyto nejsou pevně spojeny do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.

(4) Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo mezi ověřovací doložkou vyznačenou na vidimované listině a textem uvedeným na této vidimované listi- ně nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne takto vzniklé nepopsané místo na vidimované listině z levého horního rohu do pravého dolního rohu.

§ 3
Vyznačení legalizace

(1) Legalizace se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou ověřovací doložky. Vzory ověřovací doložky jsou stanoveny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.

(2) Jestliže se soubor listin při legalizaci pevně spojuje do svazku, spojí se sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na listině.

(3) Není-li na listině, na které je legalizován podpis, dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s listinou způsobem uvedeným v odstavci 2.

§ 4
Osvědčení o zkoušce

Vzor osvědčení, kterým se prokazuje složení zkoušky podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 5
Ověřovací doložky

(1) Ověřovací doložka se vyznačí na listině, která je vidimována, formou

a)   otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 8 zákona ověřující osobou, nebo
b)   výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené v § 8 zákona. Výtisk je vytištěn na samolepicím štítku, nebo na listině, anebo na samostatném listu papíru. Štítek se nalepí na vidimovanou listinu a opatří se otiskem úředního razítka tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině a část otisku úředního razítka je otištěna na tomto štítku. Výtisk ověřovací doložky na samostatném listu papíru se pevně spojí s vidimovanou listinou způsobem uvedeným v § 2 odst. 2.

(2) Ověřovací doložka se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou

a)   otisku razítka a ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona ověřující osobou, nebo
b)   výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky, který obsahuje údaje uvedené v § 12 zákona. Výtisk je vytištěn na samolepicím štítku, nebo na listině, anebo na samostatném listu papíru. Štítek se nalepí na listinu, na které je podpis legalizován, a opatří se otiskem úředního razítka tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na listině, na které je podpis legalizován, a část otisku úředního razítka je otištěna na tomto štítku. Výtisk ověřovací doložky na samostatném listu papíru se pevně spojí s listinou, na které je podpis legalizován, způsobem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2.

(3) Ověřovací doložka se opatří otiskem jmenovky ověřující osoby, anebo ručním vypsáním jména, případně jmen a příjmení hůlkovým písmem, není-li jméno, případně jména, a příjmení součástí výtisku vyhotoveného pomocí výpočetní techniky, jejím podpisem a úředním razítkem.

§ 6
Vzor ověřovací knihy

Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od minulého vydání ...

Cena: 107 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.