Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


18

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 4. ledna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:

1. V oddíle B v nadpisu sloupce 5 se slova "učebních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".

2. V oddíle B v oboru vzdělání 53-41-J/003 Ošetřovatel se do sloupce 6 doplňuje číslo "39)".

3. V oddíle B v oboru vzdělání 78-41-J/001 Rodinná škola se do sloupce 6 doplňuje číslo "2)".

4. V oddíle B v oboru vzdělání 78-51-J/001 Odborná škola se ve sloupci 6 číslo "63-47-3" nahrazuje číslem "63-46-3".

5. V oddíle B v poznámce č. 2 se slova "Výuka v" nahrazují slovem "Platnost" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2006" .

6. V oddíle B se do poznámek doplňuje poznámka č. 39, která zní:

"39) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2005".

7. V oddíle C se před první tabulku oddílu vkládají pod nadpis slova "C1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem".

8. V oddíle C v části C1 v nadpisu sloupce 6 se slova "učebních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".

9. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/001 Zámečník se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

10. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/003 Strojní mechanik - stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

11. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/007 Mechanik opravář - stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

12. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-65-H/001 Mechanik silničních strojů se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

13. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-65-H/020 Strojník se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

14. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-68-H/001 Automechanik se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

15. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-68-H/003 Mechanik opravář - silniční motorová vozidla se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

16. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-51-H/001 Elektrikář se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

17. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

18. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-52-H/002 Elektromechanik - stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

19. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

20. V oddíle C v části C1 se slova "26-59-H/002 Spojový mechanik - sdělovací sítě 12 10 26-89-2/01" včetně řádku tabulky zrušují.

21. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 28-52-H/007 Chemik se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

22. V oddíle C v části C1 se slova "28-55-H/001 Gumař plastikář - zpracování kaučuku 12 12 28-66-2/01 28-42-L/501 6)" včetně řádku tabulky zrušují.

23. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 28-62-H/003 Malíř skla a keramiky se ve sloupci 7 vkládá číslo "28-46-L/501".

24. V oddíle C v části C1 se slova "28-56-E/001 Papírenské práce 8 8 28-93-2 9)" včetně řádku tabulky zrušují.

25. V oddíle C v části C1 se slova "29-55-H/003 Mlékař - prodej 12 10 29-67-2:01/02 29-46-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.

26. V oddíle C v části C1 se slova "29-56-H/002 Řezník-uzenář - výroba 12 10 29-68-2/01 29-44-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.

27. V oddíle C v části C1 se slova "29-56-H/003 Řezník-uzenář - prodej 12 10 29-68-2/02 29-44-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.

28. V oddíle C v části C1 v oborech vzdělání 32-53-H/002 Kožešník - příprava kožešinových výrobků a 32-53-H/003 Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků se slovo "kožešinových" nahrazuje slovem "kožešnických".

29. V oddíle C v části C1 se slova "33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku 12 12 33-55-2/01 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 82-42-L/501" včetně řádku tabulky zrušují.

30. V oddíle C v části C1 se slova "33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce 12 12 33-55-2/02 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502" včetně řádku tabulky zrušují.

31. V oddíle C v části C1 se slova "33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)" včetně řádku tabulky zrušují.

32. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 33-56-E/004 Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví se ve sloupci 4 vkládá číslo "6", ve sloupci 5 se vkládá číslo "6" a ve sloupci 6 se vkládá číslo "36-85-2/02".

33. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 36-52-H/004 Mechanik plynových zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

34. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů se ve sloupci 7 vkládá číslo "39-08-L/501".

35. V oddíle C v části C1 se slova "41-53-E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce 8 8 45-28-2" včetně řádku tabulky zrušují.

36. V oddíle C v části C1 se za obor vzdělání 41-55-E/002 Opravářské práce vkládá nový řádek tabulky, který zní: "41-56-E/002 Pěstební a lesnické práce 8 8 45-94-2/00 9)".

37. V oddíle C v části C1 se v oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel ve sloupcích 4 a 5 vkládá číslo "8".

38. V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 65-51-H/006 Kuchař-číšník - pohostinství se ve sloupci 8 vkládá číslo "40)".

39. V oddíle C v části C1 v řádku 66 Obchod se kód "66-52-H/xxx" nahrazuje kódem "66-52-H/001" a kód "66-53-H/xxx" se nahrazuje kódem "66-53-H/003".

40. V oddíle C v části C1 se slova "74-41-H/001 Artista 7 7 85-82-2 64-41-L/524" včetně řádku tabulky zrušují.

41. Na konci oddílu C části C1 v poznámce první se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".

42. Na konci oddílu C části C1 v poznámce druhé se slova "učebního oboru" nahrazují slovy "oboru vzdělání".

43. V oddíle C se na začátek nadpisu vkládá text "C2".

44. V oddíle C v části C2 v nadpisu sloupce 6 se slova "učebních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání" a ve sloupci 7 se slova "učebního oboru" nahrazují slovy "oboru vzdělání".

45. V oddíle C v části C2 se za slova "26-51-E/006 Elektronické a elektromechanické práce 26-92-2" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "26-59-H/002 Spojový mechanik - sdělovací sítě 12 10 26-89-2/01".

46. V oddíle C v části C2 se za slova "28-52-H/509 Chemická výroba 12 12 28-85-2 28-52-H/007" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "28-55-H/001 Gumař plastikář - zpracování kaučuku 12 12 28-66-2/01 6)".

47. V oddíle C v části C2 se za slova "28-56-H/502 Zpracování papíru 12 12 28-92-2 23-65-H/020" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "28-56-E/001 Papírenské práce 8 8 28-93-2 9)".

48. V oddíle C v části C2 se za slova "29-51-H/501 Potravinářská výroba 12 12 29-82-2 29-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29)" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "29-55-H/003 Mlékař - prodej 12 10 29-67-2:01/02".

49. V oddíle C v části C2 se za nově vložená slova "29-55-H/003 Mlékař - prodej 12 10 29-67-2:01/02" vkládají nové řádky tabulky, které znějí: "29-56-H/002 Řezník-uzenář - výroba 12 10 29-68-2/01" a "29-56-H/003 Řezník-uzenář - prodej 12 10 29-68-2/02".

50. V oddíle C v části C2 se za slova "33-52-E/003 Kartáčnické práce 33-77-2" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)".

51. V oddíle C v části C2 se za nově vložená slova "33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)" vkládají nové řádky tabulky, které znějí: "33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku 12 12 33-55-2/01" a "33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce 12 12 33-55-2/02".

52. V oddíle C v části C2 se za slova "41-52-E/009 Květinářské práce - květinářské a zelinářské práce 8 8 45-92-2/02" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "41-53-E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce 8 8 45-28-2".

53. V oddíle C v části C2 se za slova "69-54-/501 Provoz prádelen a čistíren 10 10 64-50-2 28-52-H/007" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "74-41-H/001 Artista 7 7 85-82-2".

54. Na konci oddílu C části C2 v poznámce první se slova "učební obor" nahrazují slovy "obor vzdělání" a slova "učební obory" se nahrazují slovy "obory vzdělání".

55. V oddíle C se na konci části C2 doplňuje poznámka č. 40 která zní:

"40) Profesní odborná příprava pro absolventy oboru Rodinná škola, platnost oboru vzdělání ukončena 31. 8. 2006".

 56. V oddíle D v části D1 v nadpisu sloupce 6 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".

57. V oddíle D v části D1 se slova "21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie 21-45-6/02" včetně řádku tabulky zrušují.

58. V oddíle D v části D1 se slova "23-45-M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel 37-44-6/04" včetně řádku tabulky zrušují.

59. V oddíle D v části D1 se slova "32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží 32-31-6/02", "32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží 32-31-6/03" a "32-44-M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi 32-31-6/01" včetně řádků tabulky zrušují.

60. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov se ve sloupcích 4 a 5 vkládá číslo "12".

61. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 53-43-M/005 Laboratorní asistent se do sloupce 6 vkládají slova "nebyl přidělen".

62. V oddíle D v části D1 se slova "65-41-M/001 Provoz hotelů a společného stravování 63-16-6" včetně řádku tabulky zrušují.

63. V oddíle D v části D1 se slova "75-31-M/003 Speciální pedagogika ve vězeňské službě 76-47-6 3)" včetně řádku tabulky zrušují.

64. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 78-42-M/004 Waldorfské lyceum se do sloupce 7 vkládá číslo "38)".

65. V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 82-41-M/002 Užitá fotografie se ve sloupci 3 doplňují slova "a média".

66. V oddíle D v nadpisu části D2 se číslo "2006" nahrazuje číslem "2009".

67. V oddíle D v části D2 v nadpisu sloupce 6 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".

68. V oddíle D v části D2 se slova "23-45-L/513 Textilní průmysl - provoz textilních strojů 31-39-4/01" včetně řádku tabulky zrušují.

69. V oddíle D v části D2 se slova "23-45-L/514 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel 37-44-6/01" včetně řádku tabulky zrušují.

70. V oddíle D se doplňuje část D3, která včetně nadpisu zní:"

D3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž platnost končí k 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem

Skupina Kód Obor vzdělání - - Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů Poznámky
  21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie     21-45-6/02  
  23-45-M/006 Silniční doprava - diagnostika vozidel     37-44-6/04  
  23-45-L/513 Textilní průmysl - provoz textilních strojů     31-39-4/01  
  23-45-L/514 Silniční doprava - provoz a údržba vozidel     37-44-6/01  
  32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží     32-31-6/02  
  32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží     32-31-6/03  
  32-44-M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi     32-31-6/01  
  65-41-M/001 Provoz hotelů a společného stravování     63-16-6  
  75-31-M/003 Speciální pedagogika ve vězeňské službě     76-47-6 3)".

71. V oddíle D v poznámce č. 37 se za slova "počínaje 1. ročníkem" doplňují slova " , výuka oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem".

72. V oddíle D se do poznámek doplňuje poznámka č. 38, která zní:

"38) Platnost oboru vzdělání končí dnem 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem".

 73. V oddíle E v části E1 v oboru vzdělání Potravinářství se kód "29-31-N/.……………………." nahrazuje kódem "29-41-N/. .".

74. V oddíle E v části E1 se slova "31-31-N/. . Textilnictví a oděvnictví" nahrazují slovy "31-41-N/. . Textilnictví".

75. V oddíle E v části E1 se za slova "63-41-N/. . Ekonomika a podnikání" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "63-42-N/. . Personální řízení".

76. V oddíle E v části E1 se na konci tabulky doplňují nové řádky tabulky, které znějí:

" 91 Teorie vojenského umění

 91-11-N/.

Ochrana vojsk a obyvatel při krizových situacích".

77. V oddíle E v části E2 v nadpisu sloupce 4 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".

78. V oddíle E v části E2 se za slova "53-43-N/003 Diplomovaný zdravotní laborant 53-66-7" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "53-43-N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent nebyl přidělen".

79. V oddíle E v části E2 se za slova "64-31-N/017 Management tělesné výchovy a sportu nebyl přidělen" vkládá nový řádek tabulky, který zní: "64-31-N/018 Manažer provozu nebyl přidělen".

80. V oddíle E v části E2 se v poznámce uvedené za touto částí slova "počínaje 1. ročníkem" zrušují.

81. V oddíle F v části F2 v nadpisu sloupce 4 se slova "studijních oborů" nahrazují slovy "oborů vzdělání".

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
JUDr. Buzková v. r.

E-shop

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Martin Smolek, Petr Válek, Jan Kněžínek, Petr Gajdušek, Bohuslav Kahle, Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby, včetně zásad jejího výkonu a zakotvení postavení a dále ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Knihovní zákon

Knihovní zákon

Tereza Danielisová - Wolters Kluwer, a. s.

„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé větší či menší obci. Dokonce platí, že máme (na počet ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.