Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 533/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 182, ze dne 30. 12. 2005

533

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalif i kační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., nařízení vlády č. 398/2004 Sb. a nařízení vlády č. 213/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.1.8 se za slovo "Kontrolor" doplňují slova " , interní auditor".

2. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.3.2 se slova "databáze, sítě, programového vybavení, aplikace" nahrazují slovy "infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací".

3. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.3.4 se slovo "technologií" nahrazuje slovem "systémů".

4. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.5.3 se za slova "Přírodovědný analytik-diagnostik" doplňují slova " , odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků".

5. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Platová třída v položce 1.6.8 se číslo "1" nahrazuje čísly "1 - 3".

6. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Platová třída v položce 2.2.1 se číslo "7" nahrazuje číslem "6".

7. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v položce 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se ve sloupci Část, povolání slova "Celní správa" a ve sloupci Platová třída čísla "6 - 14" zrušují.

8. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se za slova "Finanční kontrola" doplňují slova " , interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků" a ve sloupci Platová třída se číslo "10" nahrazuje číslem "11".

9. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se za slova "Koordinace zahraniční pomoci" doplňují slova "a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

10. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se slovo "telekomunikací" nahrazuje slovy "elektronických komunikací".

11. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se slova "a ochrana veřejného zdraví" nahrazují slovy "(zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky)".

12. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.1 se slova " , mistr odborné výchovy" zrušují a ve sloupci Platová třída se číslo "12" nahrazuje číslem "14".

13. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání se číslo položky 1.16.2 nahrazuje číslem 2.16.2, slova "Pedagog-metodolog" se nahrazují slovem "Vychovatel" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 - 14" nahrazují čísly "8 - 12".

14. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.3 se slova "Asistent pedagoga" nahrazují slovy "Speciální pedagog" a ve sloupci Platová třída se čísla "4, 6 - 8" nahrazují čísly "11 - 13".

15. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.4 se slova "Vysokoškolský učitel" nahrazují slovy "Pedagog volného času" a ve sloupci Platová třída se čísla "12 - 15" nahrazují čísly "8 - 13".

16. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.5 se slovo "Vychovatel" nahrazuje slovy "Asistent pedagoga" a ve sloupci Platová třída se čísla "8 - 12" nahrazují čísly "4 - 8".

17. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.6 se slova "Speciální pedagog" nahrazují slovy "Akademický pracovník" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 - 13" nahrazují čísly "12 - 15".

18. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.7 se slova "Lektor instruktor" nahrazují slovy "Metodik pro vzdělávání" a ve sloupci Platová třída se čísla "6 - 11" nahrazují číslem "12".

19. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.8 se slova "Pedagog volného času" nahrazují slovy "Lektor-instruktor" a ve sloupci Platová třída se čísla "8 - 13" nahrazují čísly "6 - 11".

20. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.3 se slova "Pitevní laborant-preparátor" nahrazují slovy "Autoptický laborant".

21. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.4 se slova "Zubní instrumentářka" nahrazují slovem "Ošetřovatel" a ve sloupci Platová třída se číslo "5" nahrazuje čísly "5 - 6".

22. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.5 se slovo "Masér" nahrazuje slovy "Zdravotnický asistent" a ve sloupci Platová třída se číslo "5" nahrazuje čísly "7 - 8".

23. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.6 se slova "Ošetřovatel-pěstoun" nahrazují slovy "Všeobecná sestra, porodní asistentka" a ve sloupci Platová třída se čísla "5, 6" nahrazují čísly "8 - 12".

24. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.7 se slova "Zdravotnický záchranář" nahrazují slovy "Nutriční asistent" a ve sloupci Platová třída se čísla "5 - 10" nahrazují číslem "7".

25. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.8 se slova "Sestra, porodní asistentka" nahrazují slovy "Nutriční terapeut" a ve sloupci Platová třída se čísla "7- 11" nahrazují čísly "8 - 10".

26. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.9 se slova "Dietní sestra" nahrazují slovy "Řidič dopravy nemocných a raněných" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 10" nahrazují číslem "5".

27. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.10 se slovo "Ergoterapeut" nahrazuje slovy "Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 9" nahrazují čísly "6 - 7".

28. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.11 se slovo "Fyzioterapeut" nahrazuje slovy "Zdravotnický záchranář" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 11" nahrazují čísly "8 - 11".

29. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.12 se slova "Dentální hygienista" nahrazují slovem "Optometrista" a ve sloupci Platová třída se číslo "8" nahrazuje čísly "8 - 10".

30. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.13 se slova "Asistent ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovem "Ortoptista" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 10" nahrazují čísly "8 - 10".

31. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.14 se slova "Radiologický asistent" nahrazují slovy "Ortoticko-protetický technik" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 10" nahrazují číslem "7".

32. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.15 se slova "Farmaceutický laborant" nahrazují slovy "Ortotik-protetik" a ve sloupci Platová třída se čísla "7-9" nahrazují čísly "8-10".

33. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.16 se slova "Zdravotní laborant" nahrazují slovem "Masér" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 10" nahrazují číslem "5".

34. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.17 se slova "Zubní technik" nahrazují slovem "Ergoterapeut" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 9" nahrazují čísly "7 - 10".

35. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.18 se slova "Ortopedicko-protetický technik" nahrazují slovem "Fyzioterapeut" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 - 9" nahrazují čísly "8 - 12".

36. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.19 se slova "Oční optik, optometrista" nahrazují slovy "Asistent ochrany veřejného zdraví" a ve sloupci Platová třída se čísla "8, 9" nahrazují čísly "7 - 10".

37. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.20 se slova "Radiologický fyzik" nahrazují slovy "Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 - 13" nahrazují čísly "11 - 14".

38. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.21 se slova "Klinický inženýr-technik" nahrazují slovy "Laboratorní asistent" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 - 13" nahrazují číslem "7".

39. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.22 se slovo "Farmaceut" nahrazuje slovy "Zdravotní laborant" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 - 14" nahrazují čísly "8 - 10".

40. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.23 se slovo "Lékař" nahrazuje slovy "Biomedicínský technik" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 - 15" nahrazují čísly "8 - 10".

41. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.24 se slova "Klinický logoped" nahrazují slovy "Biomedicínský inženýr" a ve sloupci Platová třída se číslo "13" nahrazuje čísly "11 - 14".

42. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.25 se slova "Klinický psycholog" nahrazují slovy "Radiologický asistent" a ve sloupci Platová třída se číslo "13" nahrazuje čísly "8 - 10".

43. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.26 se slova "Pracovník ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "Radiologický technik" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 - 14" nahrazují čísly "8 - 10".

44. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.27 Radiologický fyzik" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "12 - 14".

45. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.28 Klinický psycholog" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "12 - 14".

46. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.29 Klinický logoped" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "12 - 13".

47. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.30 Zdravotně sociální pracovník" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "8 - 11".

48. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.31 Farmaceutický asistent" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "7 - 9".

49. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.32 Farmaceut" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "11 - 14".

50. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.33 Zubní instrumentářka" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "5 - 6".

51. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.34 Asistent zubního technika" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňuje číslo "7".

52. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.35 Zubní technik" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "8 - 10".

53. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.36 Dentální hygienistka" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "8 - 9".

54. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.37 Zubní lékař" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "11 - 15".

55. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.38 Lékař" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "11 - 15".

56. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.21 Ostatní práce se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.21.26 Převozník" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "4 - 5".

57. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3.1 Vojenské velitelské a odborné orgány se v položce 3.1.1 ve sloupci Platová třída číslo "6" nahrazuje číslem "5".

58. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3.1 Vojenské velitelské a odborné orgány se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "3.1.4 Pyrotechnik" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "6 - 12".

59. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání v položce 3.2 se slova "Policie České republiky," zrušují.

60. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.2.4 Pyrotechnik zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce zrušují čísla "6 - 12".

61. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání v položce 3.3 se slova "Vězeňská služba" nahrazují slovy "Obecní policie".

62. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání v položce 3.3.1 se slova "Strážný, dozorce a inspektor vězeňské služby" nahrazují slovy "Strážník" a ve sloupci Platová třída v této položce se čísla "5 - 9" nahrazují čísly "5 - 12".

63. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.3.2 Rada vězeňské služby zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "10 - 13" zrušují.

64. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4 Požární ochrana, krizové řízení, integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva a civilní nouzové plánování zrušuje.

65. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4.1 Inspektor požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování zrušuje a ve sloupci Platová třída v této položce se čísla "5 - 9" zrušují.

66. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4.2 Komisař požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "10 - 12" zrušují.

67. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4.3 Rada požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "13 - 15" zrušují.

68. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.5 Obecní policie zrušuje.

69. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.5.1 Strážník zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "5 - 12" zrušují.

70. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.1 Administrativní a spisový pracovník v 7. platové třídě v bodě 1 se slova "skutečnosti a údaje" nahrazují slovy "skutečnosti nebo údaje".

71. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.4 Referent majetkové správy ve 12. platové třídě bod 1 zní: "1. Komplexní koordinace postupů zadavatele, který je povinen předběžně oznámit veřejné zakázky.".

72. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 se na konci názvu povolání 1.1.8 doplňují slova ",interní auditor".

73. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.1.8 Kontrolor, interní auditor zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.2 Mzdový účetní v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "Koordinace a metodické" nahrazují slovy "Koordinace nebo metodické".

75. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.1 Programátor v 11. platové třídě v bodě 1 větě druhé se slovo "sítě" nahrazuje slovy "síťové prostředí".

76. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.1 Programátor v 11. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova " , které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby".

77. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v názvu povolání 1.3.2 se slova v závorce nahrazují slovy "infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací".

78. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 7. platové třídě v bodě 1 se za slovo "informačních" vkládá slovo "systémech".

79. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 8. platové třídě bod 1 zní:

"1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace nebo informační a komunikační infrastruktury.".

80. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 8. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Správa báze dat.".

 81. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 9. platové třídě se bod 3 zrušuje.

82. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 10. platové třídě bod 1 zní:

"1. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky.".

83. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 10. platové třídě v bodě 4 se slova "lokálních počítačových sítí" nahrazují slovy "lokálního síťového prostředí".

84. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 10. platové třídě v bodě 9 se slova "banky dat" nahrazují slovem "databáze".

85. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) v 11. platové třídě v bodě 1 se slovo "sítí" nahrazuje slovy "síťového prostředí".

86. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) ve 12. platové třídě bod 1 zní:

"1.

Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech, nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.".

87. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) ve 12. platové třídě v bodě 2 se slova "systémů pro jejich řízení" zrušují.

88. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací) ve 12. platové třídě v bodě 3 se slova "datových sítí" nahrazují slovy "síťových prostředí".

89. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.3 Systémový inženýr ve 12. platové třídě se na konci bodu 1 doplňují slova " , které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby".

90. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 se v názvu povolání 1.3.4 slovo "technologií" nahrazuje slovem "systémů".

91. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 12. platové třídě v bodě 2 se slova "datovou základnou" nahrazují slovem "databází" a slova "tvorba projektů" slovem "projektování".

92. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 12. platové třídě bod 3 zní:

"3.

Systémové specializované práce spojené s projekty vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby.".

93. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "rozsáhlou datovou základnou" nahrazují slovy "rozsáhlými databázemi".

94. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slova "a jeho" vkládají slova "informační a".

95. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "a jednotáskových" zrušují.

96. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému ve 12. platové třídě bod 1 zní:

"1. Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a síťových prostředí.".

97. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databází, nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází.".

98. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "a vícetáskových" zrušují a slova "počítačových sítí" se nahrazují slovy "síťových prostředí".

99. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.6 Analytik informačních a komunikačních technologií ve 13. platové třídě v bodě 1 se za slovo "koncepční" vkládá slovo "analýza" a slova "komunikačních sítí" se nahrazují slovy "síťových prostředí".

100. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.7 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky ve 14. platové třídě v bodě 1 se slova "systémů pro řízení báze dat" nahrazují slovy "databázových systémů".

101. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 6. platové třídě bod 1 zní:

"1. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.".

102. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 7. platové třídě bod 3 zní:

"3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh na výpočetní technice při případném využití speciální komunikační techniky včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.".

103. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 8. platové třídě v bodě 1 se slova "u složitých informačních a komunikačních technologií" nahrazují slovy "ve složité informační a komunikační infrastruktuře".

104. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 8. platové třídě v bodě 2 se za slovo "kapacitních" vkládají slova "a jiných problémových".

105. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 9. platové třídě v bodě 1 se slovo "sítí" nahrazuje slovy "síťového prostředí".

106. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 7. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6.

Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických postupů pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů včetně případného grafického zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.".

107. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 8. platové třídě se doplňují body 6 a 7, které znějí:

"6. Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav a změn technických a technologických postupů v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
7.  Navrhování a provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných a vývojových projektů a úkolů.".

108. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 9. platové třídě se doplňuje bod 8, který zní:

"8. Provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo grafické a matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.".

109. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 10. platové třídě v bodě 1 se za slovo "složitých" vkládají slova "přístrojů a" a za slovo "zařízení" slova "ve výzkumu a vývoji nebo v jiných náročných oborech".

110. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 10. platové třídě se doplňují body 10 a 11, které znějí:

"10. Navrhování a úprava nových technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů a při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
11.  Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a úkolů.".

111. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 11. platové třídě se doplňují body 9, 10 a 11, které znějí:

"9. Navrhování a realizace složitých technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
10.  Samostatné zpracovávání výsledků výzkumu dosažených na složitých vědeckých přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů a navrhování dalších postupů.
11.  Vyhledávání nových technických a technologických postupů, laboratorních a počítačových metod s případným stanovením technického nebo technologického postupu při výrobě nebo zadávání zakázek při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.".

112. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník ve 12. platové třídě se doplňují body 5 a 6, které znějí:

"5. Zajišťování vývoje a realizace nejsložitějších nových technických zařízení a nestandardních technologických a laboratorních postupů nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
6.  Navrhování zásad a norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů v oborech s nejvyšší mírou nepředvídatelných bezpečnostních rizik ohrožení zdraví a života, například v jaderném, chemickém nebo biochemickém výzkumu.".

113. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog v 11. platové třídě bod 4 zní:

"4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.".

114. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova " , sociálně právního" zrušují.

115. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 12. platové třídě v bodě 5 se slova "a mládeže" nahrazují slovy " , žáků a studentů".

116. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 12. platové třídě v bodě 7 se slova "a mládeže" nahrazují slovy " , žáků a studentů".

117. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 13. platové třídě v bodě 2 se slova "a mládeže" nahrazují slovy " , žáků a studentů".

118. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.2 Laborant zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

119. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 se na konci názvu povolání 1.5.3 doplňují slova " , odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků".

120. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.5.3 Přírodovědný analytik-diagnostik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků v 11. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a do potravního řetězce, která jsou ve zdravotnictví vykonávána pod přímým vedením".

121. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.5.3 Přírodovědný analytik-diagnostik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků ve 12. platové třídě v bodě 3 se za slova "do půdy" vkládají slova "a do potravního řetězce".

122. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.5.3 Přírodovědný analytik-diagnostik, odborný pracovník v laboratorním metodách a v přípravě léčivých přípravků ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.".

123. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.6.8 Vrátný se na konci doplňují slova" 2. platová třída 1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích. 3. platová třída 1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích.".

124. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.6.11 Bezpečnostní pracovník ve 4. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.".

125. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník se před slova "7. platová třída" vkládají slova "6. plastová třída 1. Vyhotovování zápisů ze soudních jednání, zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy.".

126. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 7. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Vedení organizačně technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce.".

127. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 10. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Provádění rozhodovací činnosti a úkonů soudu na základě pověření předsedy senátu v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech svěřených jinak vyššímu soudnímu úředníkovi podle zvláštního zákona.".

128. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 11. platové třídě bod 4 zní:

"4. Řešení konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti. Podílení se na tvorbě resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.".

129. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.".

130. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 8. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.".

131. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 9. platové třídě se doplňuje bod 8, který zní:

"8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.".

132. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 10. platové třídě v bodě 5 se za slovy "knihovního fondu" slova "a revizí knihovního fondu" zrušují.

133. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 10. platové třídě se doplňuje bod 8, který zní:

"8.

Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.".

134. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.1 Pracovník sociální péče v 7. platové třídě bod 3 zní:

"3. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.".

135. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 7. platové třídě v bodě 1 se slova "u klientů" zrušují.

136. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 8. platové třídě v bodě 1 se slovo "klientů" zrušuje.

137. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 8. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.".

138. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 10. platové třídě v bodě 2 se věta druhá zrušuje.

139. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 12. platové třídě v bodě 1 se věta druhá zrušuje.

140. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 povolání 2.9.2 Trenér zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

141. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Společné práce ve státní správě a samosprávě zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

142. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se jeho součást Celní správa včetně nadpisu zrušuje.

143. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Cenová správa v 8. platové třídě se bod 1 zrušuje.Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 1.

144. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Cenová správa v 9. platové třídě v bodě 2 se slovo "Stanovování" nahrazuje slovy "Zjišťování obvyklých".

145. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Cenová správa v 10. platové třídě bod 1 zní:

"1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.".

146. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Cenová správa v 10. platové třídě bod 2 zní:

"2. Posuzování cenových regulačních opatření navržených regulátory podle zvláštních právních předpisů.".

147. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Cenová správa ve 12. platové třídě se doplňuje bod 9, který zní:

"9. Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení v oblasti cen.".

148. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Cenová správa ve 14. platové třídě bod 1 zní:

"1.

Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.".

149. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 6. platové třídě se bod 1 zrušuje.Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

150. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 7. platové třídě bod 2 zní:

"2. Provádění daňových kontrol, místních šetření, vytýkacích řízení, kontrol dotací nebo vyhledávací činnosti podle přesně stanovených postupů.".

151. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 7. platové třídě se v bodě 3 za slovo "přeúčtovacích" vkládá slovo "a".

152. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 8. platové třídě se doplňují body 4, 5 a 6, které znějí:

"4. Samostatné zajišťování včasnosti a správnosti uzávěrek evidence daní včetně identifikace nepřípustných stavů a koordinace činností při jejich odstraňování.
5.  Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní do veřejných rozpočtů.
6.  Provádění daňových kontrol a kontrol dotací podle rámcových pokynů nebo úzce zaměřených revizí hospodaření se státními prostředky.".

153. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 9. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "nebo více fází daňového řízení".

154. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 9. platové třídě se doplňují body 7 a 8, které znějí:

"7. Komplexní správa úseku evidence daní včetně metodického usměrňování, řešení složitých případů platebního styku a komunikace s bankami a poštou.
8.  Komplexní správa agendy převodů výnosů daní do veřejných rozpočtů včetně průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.".

155. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 10. platové třídě bod 5 zní:

"5. Provádění specializovaných daňových kontrol nebo vytýkacích řízení u specifických subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí nebo u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.".

156. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 10. platové třídě se doplňují body 7 a 8, které znějí:

"7. Komplexní zajišťování správy a vymáhání daní podle předpisů Evropské unie v rámci mezinárodní spolupráce.
8.  Zajišťování vyhledávací analytické a vyhodnocovací činnosti v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.".

157. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 11. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "včetně realizace správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ve vztahu k finančním prostředkům (dotacím) poskytnutým z Evropské unie nebo z Národního fondu".

158. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 11. platové třídě bod 5 zní:

"5. Komplexní výkon specializovaných daňových kontrol u subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí a u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.".

159. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa v 11. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Koordinace mezinárodní spolupráce při správě a vymáhání daní podle předpisů Evropské unie.".

160. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa ve 12. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo předpisů Evropské unie".

161. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Daňová a finanční správa ve 12. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti územního finančního orgánu.".

162. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Doprava v 9. platové třídě se doplňuje bod 14, který zní:

"14. Výkon silničního správního úřadu.".

163. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Doprava v 10. platové třídě se doplňují body 20 a 21, které znějí:

"20. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.
21.  Samostatné projednávání vysoce složitých a sporných případů přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, například při způsobení dopravní nehody s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi a způsoby spáchání a osobami pachatelů a s dlouhodobými následky, přezkoumávání pravomocných rozhodnutí, příprava rozhodnutí o obnově řízení a provádění nového řízení a příprava nového rozhodnutí o těchto přestupcích.".

164. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Doprava v 11. platové třídě v bodě 25 se slova "kraje nebo hlavního města Prahy" nahrazují slovy "statutárního města".

165. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Doprava v 11. platové třídě se doplňuje bod 26, který zní:

"26. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů spáchaných v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.".

166. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční a fiskální politika ve 13. platové třídě bod 1 zní:

"1. Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.".

167. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční a fiskální politika ve 14. platové třídě bod 1 zní:

"1. Prognózování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky.".

168. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se na konci názvu jeho součásti Finanční kontrola doplňují slova " , interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků".

169. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v 10. platové třídě se bod 1 zrušuje.

170. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků se slova "10. platová třída" zrušují.

171. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v 11. platové třídě bod 1 zní:

"1.  Sestavování a aktualizace celostátních plánů přezkoumávání hospodaření všech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dozoru nad přezkoumáváním hospodaření v přenesené působnosti.".

172. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v 11. platové třídě se body 2 a 3 zrušují.

173. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve 12. platové třídě bod 1 zní:

"1.  Stanovování celostátních zásad a principů pro výkon dozoru nad přezkoumáváním hospodaření územních samosprávných celků.".

174. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2.  Tvorba celostátní koncepce výkonu přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.".

175. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve 13. platové třídě bod 2 zní:

"2. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".

 176. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Kontrola, inspekce, dozor v 10. platové třídě se na konci textu bodu 5 doplňují slova "nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů".

177. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Kontrola, inspekce, dozor v 10. platové třídě se doplňují body 22 a 23, které znějí:

"22. 

Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění atergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

23.

Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.".

178. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Kontrola, inspekce, dozor v 11. platové třídě v bodě 11 se slova "státního odborného dozoru nad bezpečností" nahrazují slovem "inspekce".

179. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Kontrola, inspekce, dozor v 11. platové třídě se doplňují body 25 až 27, které znějí:

"25.

 Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.

26.

 Koordinace státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

27. 

Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.".

180. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Kontrola, inspekce, dozor ve 12. platové třídě bod 8 zní:

"8.  Hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy České republiky, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně zjišťování a hodnocení náplní školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.".

181. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Kontrola, inspekce, dozor ve 13. platové třídě v bodě 5 se slova "státního odborného dozoru nad bezpečností" nahrazují slovem "inspekce".

182. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Kontrola, inspekce, dozor ve 14. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3.  Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy.".

183. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se na konci názvu jeho součásti Koordinace zahraniční pomoci doplňují slova "a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

184. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 12. platové třídě v bodě 1 se za slovo "pomoci" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

185. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 13. platové třídě v bodě 1 se za slovo "prostředků zahraniční pomoci" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí" a za slova "využívání zahraniční pomoci" se vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

186. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 13. platové třídě v bodě 2 se za slovo "unie" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

187. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 14. platové třídě v bodě 2 se za slovo "unie" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

188. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Majetková správa v 11. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

"4.  Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.".

189. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Majetková správa ve 12. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6.  Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.".

190. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Majetková správa ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic ministerstev a ústředních správních úřadů s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.".

 191. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 7. platové třídě v bodě 4 se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v oblasti zaměstnanosti".

192. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 8. platové třídě v bodě 2 se slova "hmotného zabezpečení" nahrazují slovy "podpory v oblasti zaměstnanosti".

193. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 8. platové třídě se bod 10 zrušuje.Dosavadní body 11 až 13 se označují jako body 10 až 12.

194. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 8. platové třídě bod 12 zní:

"12. 

Zajišťování agendy povolování výkonu umělecké, kulturní nebo sportovní činnosti dítěte nebo jeho činnosti v reklamě.".

195. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 8. platové třídě se doplňuje bod 13, který zní:

"13. 

Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti.".

196. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 9. platové třídě v bodě 2 se slova "občanů se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osob se zdravotním postižením".

197. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 10. platové třídě v bodě 4 se za slova "v důchodové agendě" vkládají slova "nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem".

198. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 10. platové třídě se doplňuje bod 13, který zní:

"13. 

Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.".

199. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 11. platové třídě se bod 2 zrušuje.Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 2 až 9.

200. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci v 11. platové třídě v bodě 2 se v závorce za slovo "rekvalifikace" vkládají slova "státní sociální podpory".

201. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci ve 12. platové třídě se bod 8 zrušuje.Dosavadní body 9 až 15 se označují jako body 8 až 14.

202. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Práce a sociální věci ve 13. platové třídě se bod 12 zrušuje.Dosavadní body 13 až 23 se označují jako body 12 až 22.

203. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování v 9. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6.  Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.".

204. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování v 11. platové třídě v bodě 10 se za slova "statutárního města" vkládají slova "nebo kraje".

205. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování v 11. platové třídě v bodě 11 se za slova "ve statutárním městě" vkládají slova "nebo v kraji".

206. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozvoj územních samosprávných celků ve 12. platové třídě se na konci bodu 1 doplňuje věta "Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.".

207. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování ve 12. platové třídě se bod 10 zrušuje.Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10 a 11.

208. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování ve 13. platové třídě se bod 15 zrušuje.Dosavadní body 16 až 19 se označují jako body 15 až 18.

209. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Rozpočet a financování ve 14. platové třídě se bod 4 zrušuje.Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9.

210. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa informatiky ve 13. platové třídě v bodě 1 a v bodě 2 se slova "státní správy a samosprávy" nahrazují slovy "veřejné správy".

211. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa informatiky ve 13. platové třídě v bodě 3 se slova "státní správy a samosprávy" nahrazují slovy "veřejné správy" a slovo "sítě" slovy "infrastruktury (síťového prostředí)".

212. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa informatiky ve 14. platové třídě v bodě 1 a v bodě 2 se slova "státní správy a samosprávy" nahrazují slovy "veřejné správy".

213. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se v názvu jeho součásti Správa telekomunikací a poštovních služeb slovo "telekomunikací" nahrazuje slovy "elektronických komunikací".

214. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Správa elektronických komunikací a poštovních služeb zní:

4. 

Koncepční usměrňování rozvoje jednotlivých oblastí poštovních služeb.

14. platová třída
1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik, včetně tvorby jejich hlavních zásad, v elektronických komunikacích.
2. Tvorba celostátní koncepce a politiky poštovních služeb včetně jejich koordinace s mezinárodními systémy.".

215. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech místního rozvoje v 10. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3.  Tvorba koncepce bytové politiky v obci s rozsáhlým bytovým fondem.".

216. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech místního rozvoje v 11. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení apod. v obcích s rozšířenou působností.".

 217. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech pojišťoven a penzijních fondů ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2.  Zpracovávání celostátních analýz pojistného trhu a trhu penzijního připojištění.".

218. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech průmyslového vlastnictví ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5.  Rozhodování ve sporných řízeních po udělení právní ochrany na technická řešení a označení.".

219. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech účetnictví ve 14. platové třídě v bodě 1 se slova "daní a na požadavky mezinárodních účetních standardů a dalších mezinárodních předpisů" nahrazují slovy "mezinárodní předpisy v oblasti účetnictví".

220. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti ve 13. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a financování terorismu".

221. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti ve 13. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "a financování terorismu".

222. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slova "koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" vkládají slova "a financování terorismu" a na konci textu bo- du 1 se doplňují slova "a financování terorismu".

223. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa ve věcech zemědělství ve 13. platové třídě v bodě 1 se na konci doplňují slova "a v oblasti krmiv a potravin".

224. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa výzkumu a vývoje ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2.  Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.".

225. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa výzkumu a vývoje ve 13. platové třídě v bodě 1 za slovo "zahraničím" vkládají slova "včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji".

226. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Správa výzkumu a vývoje ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slovo "celostátních" vkládají slova "nebo mezinárodních".

227. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Statistika ve 14. platové třídě se bod 2 zrušuje.Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

228. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Školství, mládež a tělovýchova zní:

229. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Územní plánování a stavební řád v 11. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "nebo územně členěných statutárních měst".

230. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Územní plánování a stavební řád v 11. platové třídě bod 2 zní:

"2. Koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu.".

231. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Územní plánování a stavební řád ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "plánování a stavebního" nahrazují slovy "plánování nebo stavebního".

232. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Vnitřní věci státu ve 14. platové třídě v bodě 3 se za slova "migrační politiky" vkládají slova "včetně integrační politiky vůči cizincům".

233. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "(nižší diplomat)" zrušují.

234. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "(diplomat)" zrušují.

235. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "(vyšší diplomat)" zrušují.

236. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 1 se slova "(vedoucí zastupitelského úřadu)" zrušují.

237. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 6 se za slovo "koncepce" vkládají slova "komunikační strategie České republiky nebo".

238. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se v názvu jeho součásti Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví slova "ochrana veřejného zdraví" nahrazují slovy "(zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky)".

239. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Zdravotnictví (zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

240. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Živnostenské podnikání v 8. platové třídě se bod 2 zrušuje.

241. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Živnostenské podnikání v 9. platové třídě v bodě 1 se slova " , provádění dozorové činnosti u podnikatelských subjektů a obecních živnostenských úřadů včetně dozorových činností u koncesovaných živností" zrušují.

242. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Životní prostředí v 7. platové třídě v bodě 1 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

243. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Životní prostředí v 9. platové třídě v bodě 3 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

244. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Životní prostředí v 10. platové třídě v bodě 4 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

245. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Životní prostředí ve 13. platové třídě v bodě 1 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

246. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Životní prostředí ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

247. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy - Životní prostředí ve 14. platové třídě v bodě 6 se slova "a na horninové prostředí" zrušují.

248. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.14 Koncertní mistr ve 12. platové třídě v bodě 1 se za slovo "orchestrálních" vkládají slova ",hudebně dramatických a baletních" a za slovo "symfonickým" se vkládají slova "a divadelním".

249. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník v 9. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2.  Specializované mimoškolní vzdělávání dětí v oblasti působnosti hvězdáren a planetárií rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku.".

250. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník v 10. platové třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

"2.  Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií.
3.  Odborná výuka ve specializovaných kurzech hvězdáren a planetárií.".

251. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník v 11. platové třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

"2.  Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií s využitím složitých speciálních zařízení.
3.  Provádění astronomických pozorovatelských činností včetně výběru, přípravy a realizace projektů.".

252. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2.  Samostatné astronomické pozorování, výběr, příprava a realizace projektů včetně jejich vyhodnocování, zpracovávání výstupů a jejich popularizace.".

253. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 2.16 Výchova a vzdělávání zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

254. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 3. platové třídě v bodě 1 se za slova "krmiv pro" vkládají slova "zvlášť ohrožená a chráněná", za slovo "včetně" se vkládají slova "cizokrajných nebo" a slova " , živočišného nebo rostlinného původu s nízkým nebo středním stupněm mechanizace" se zrušují.

255. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 3. platové třídě v bodě 3 slova "dle pokynů včetně úklidu" nahrazují slovy "včetně zvlášť ohrožených, chráněných a cizokrajných".

256. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 4. platové třídě v bodě 3 se za slovo "laboratorní" vkládají slova " , zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná".

257. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 4. platové třídě bod 5 zní:

"5.  Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden) podle zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.".

258. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 4. platové třídě se na konci textu bodu 6 doplňují slova "včetně zvlášť ohrožených a chráněných".

259. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat v 5. platové třídě se na konci textu bodu 5 doplňují slova "zvlášť ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných".

260. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.5 Traktorista-mechanizátor ve 4. platové třídě v bodě 1 se za slovo "přívěsem" vkládají slova "nebo návěsem".

261. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.5 Traktorista-mechanizátor ve 4. platové třídě v bodě 2 se slovo "Rozmetání" nahrazuje slovem "Aplikace".

262. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.5 Traktorista-mechanizátor ve 4. platové třídě se v bodě 3 za slovo "Vláčení" vkládají slova "a orba".

263. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin ve 2. platové třídě v bodě 1 se slova "pokusů státních odrůdových zkušeben" zrušují.

264. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin ve 3. platové třídě v bodě 1 se slova "při zajišťování pokusů ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

265. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin ve 4. platové třídě v bodě 1 se slova "ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

266. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin v 5. platové třídě v bodě 1 se slova "i chemických" a slova " , doby aplikace a dávek ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

267. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin v 6. platové třídě v bodě 1 se slova "ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

268. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin v 6. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2.  Zakládání, ošetřování a sklizeň speciálních zkoušek odlišností, uniformity a stálosti zemědělských plodin, zelenin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a révy.".

269. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18. 8 Pěstitel plodin v 7. platové třídě v bodě 1 se slova "ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

270. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 2.19 Zdravotnictví zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

271. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2.21 Ostatní práce se doplňuje povolání 2.21.26, které včetně názvu zní:

"2.21.26 PŘEVOZNĺK
4. platová třída 1. Přeprava cestujících na určeném přívozu na převozní lodi bez vlastního strojního pohonu s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění drobné údržby lodi a přistávacích míst.
5. platová třída 1. Přeprava cestujících na převozních lodích na vodních cestách s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění údržby lodi a zajišťování provozuschopnosti a údržby motoru.".

272. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál se před slova "6. platová třída" vkládají slova" 5. platová třída 1. Plnění výcvikových úkolů v rámci vojenských jednotek odborné a speciální přípravy pod vedením a odborným dohledem. 2. Výkon samostatných odborných činností pod vedením a odborným dohledem při nácviku specializovaných činností při zajišťování provozu složité vojenské techniky.".

273. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3.1 Vojenské velitelské a odborné orgány se doplňuje povolání 3.1.4, které včetně názvu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

274. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 3.2 včetně názvu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

275. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 3.3 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

276. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd se části 3.4 a 3.5 zrušují.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 58 až 69, 142 a 273 až 276, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí
Místopředseda vládya ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

E-shop

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace. Co v této publikaci naleznete? Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 11x novelizován; od ledna 2020 se mění 52 bodů v zákoně o místních poplatcích; menší změna nastala také v zákoně o soudních poplatcích. V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.