Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


507

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1, § 78 odst. 9 a § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 a 5 se slova "více než" nahrazují slovem "nejméně".

2. V § 9 se písmena h) a i) označují jako písmena f) a g).

3. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad chráněného pracovního místa osoby samostatně výdělečně činné.".

4. V § 10 se za slovo "zálohově" vkládá slovo "čtvrtletně".

5. V § 11 odst. 3 se slovo "roku" nahrazuje slovem "čtvrtletí".

6. V § 26 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

7. V § 26 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání13)".Poznámka pod čarou č. 13 zní:


"13)  § 113 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 382/2005  Sb.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.