Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


387

ZÁKON

ze dne 10. června 2004

o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním sam o správným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Změny hranic krajů

§ 1

Vymezení území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se mění takto:

území obcí Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec přecházejí z území kraje Vysočina do území Jihomoravského kraje.

§ 2

Vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje se mění takto:

území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přecházejí z území Moravskoslezského kraje do území Olomouckého kraje.

Přechodná ustanovení

§ 3

(1) Výkon funkce zřizovatele Základní umělecké školy, Dvořákova 349, Moravský Beroun, a Zvláštní školy, Masarykova 357, Moravský Beroun, přechází z Moravskoslezského kraje na Olomoucký kraj.

(2) Kraje přizpůsobí k 1. lednu 2005 zřizovací listiny příspěvkových organizací uvedených v odstavci 1 změně vyplývající z odstavce 1.

§ 4

Správní řízení neskončená obecními úřady a krajskými úřady do 31. prosince 2004 dokončí orgány místně příslušné ode dne 1. ledna 2005.

§ 5

Příslušné obecní úřady a krajské úřady provedou do 1 měsíce ode dne 1. ledna 2005 spisovou rozluku u agend souvisejících s jejich působností, která je změnou hranic krajů dotčena, včetně rozluky informací obsažených na jiných nosičích dat.

Část druhá
Změna zákona o rozpočtovém určení daní

§ 6

Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 483/2001 Sb., se mění takto:

1. Ve sloupci " Kraj" se slovo " Praha" nahrazuje slovy " Hlavní město Praha" a slova " ČR celkem" se nahrazují slovem " Úhrn".

2. Ve sloupci " Procento" v řádce kraje Vysočina se číslo " 7,099474" nahrazuje číslem " 7,094656".

3. Ve sloupci " Procento" v řádce kraje Jihomoravského se číslo " 10,005734" nahrazuje číslem " 10,010552".

4. Ve sloupci " Procento" v řádce kraje Olomouckého se číslo " 6,606500" nahrazuje číslem " 6,611897".

5. Ve sloupci " Procento" v řádce kraje Moravskoslezského se číslo " 9,656801" nahrazuje číslem " 9,651404".

Část třetí
Změna zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

§ 7

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, se mění takto:

1. V příloze č. 1 v odstavci s názvem " Moravskoslezský kraj" se slova "Moravský Beroun," zrušují.

2. V příloze č. 1 v odstavci s názvem " Olomoucký kraj" se za slovo "Mohelnice," vkládají slova "Moravský Beroun,".

Část čtvrtá
Změna zákona o hlavním městě Praze

§ 8

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze nebo oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy je možné provést pouze zákonem. Změny hranic hlavního města Prahy, při nichž nedochází k připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze, nebo k oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy, se uskutečňují na základě dohody hlavního města Prahy a sousední obce po projednání s příslušnými katastrálními úřady. Uzavření dohody se oznámí Ministerstvu financí a příslušným finančním úřadům.".

2. V § 12 odst. 2 se slovo "odloučením" nahrazuje slovem "oddělením".

Část pátá
Účinnost

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2004 s tím, že do 31. prosince 2004 se použijí pouze ustanovení § 1, 2 a 7, a to jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004 podle zvláštního právního předpisu.1)

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.


1)   Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č.  230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.