Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 363/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 122, ze dne 31. 10. 2003

363

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2003,

kterou se provádí puncovní zákon

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 54 odst. 1, jakož i podle § 54 odst. 2 k provedení § 15 odst. 3, § 16 odst. 2 a 3, § 19 a § 27 odst. 1 písm. a) bodu 3 a písm. d) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 127/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Puncovní značky

§ 1
Puncovní značky na zlaté zboží zákonných ryzostí

(1) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 999/ /1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé spodní části značky.

(2) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 986/ /1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu půlkruhu s odseknutými rohy; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v levé spodní části značky.

(3) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 900/ /1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy orla hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v levé spodní části značky.

(4) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 750/ /1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy kohouta hledícího vlevo v obrysu nestejnostranného pětiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé horní části značky.

(5) Puncovní značka na zlaté zboží ryzosti 585/ /1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy labutě hledící vlevo v obrysu protáhlého nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v levé horní části značky.

§ 2
Puncovní značky na stříbrné zboží
zákonných ryzostí

(1) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 999/1000 (ryzost č. 0) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu kruhu; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 0, umístěnou v levé horní části značky.

(2) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 959/1000 (ryzost č. 1) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v kruhovém obrysu s výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 1, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.

(3) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 925/1000 (ryzost č. 2) je tvořena obrazem hlavy kamzíka hledícího mírně vlevo v obrysu nestejnostranného šestiúhelníka symetrického dle svislé osy, jehož horní vodorovná hrana je vyklenuta, doplněného výběžkem dole; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 2, umístěnou v dolním výběžku obrysu značky.

(4) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 900/1000 (ryzost č. 3) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu nepravidelného šestiúhelníka; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 3, umístěnou v pravé dolní části značky.

(5) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 835/1000 (ryzost č. 4) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu lichoběžníka, jehož spodní vodorovná strana je vyklenuta; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 4, umístěnou v pravé dolní části značky.

(6) Puncovní značka na stříbrné zboží ryzosti 800/1000 (ryzost č. 5) je tvořena obrazem hlavy zajíce hledícího vlevo v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty; číslo ryzosti je vyznačeno arabskou číslicí 5, umístěnou v pravé dolní části značky.

§ 3
Puncovní značky na platinové zboží

Puncovní značky na platinové zboží všech zákonných ryzostí mají společné vyobrazení stylizované královské koruny, v jejíž střední části dole je vynechán prostor pro vyznačení čísla ryzosti arabskou číslicí 0 až 4. Toto vyobrazení je umístěno

a)   pro ryzost 999/1000 (ryzost č. 0) v obrysu kruhu,
b)   pro ryzost 950/1000 (ryzost č. 1) v obrysu obdélníka, jehož horní strana je vyklenuta,
c)   pro ryzost 900/1000 (ryzost č. 2) v obrysu obdélníka, jehož boční strany jsou vyklenuty,
d)   pro ryzost 850/1000 (ryzost č. 3) v obrysu symetrického šestiúhelníka,
e)   pro ryzost 800/1000 (ryzost č. 4) v obrysu vzniklém částečným průnikem dvou kruhů stejného průměru.

§ 4
Puncovní značky na staré zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti

(1) Puncovní značka na staré zlaté zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí umístěným písmenem "Z", jehož střední část je částečně zakryta alchymistickým znamením pro zlato (stylizovaná značka slunce). Toto vyobrazení je umístěno v oválném obrysu se dvěma pravoúhlými výsečemi na užších koncích.

(2) Puncovní značka na staré stříbrné zboží nižší než nejnižší zákonné ryzosti je tvořena na šikmo šrafovaném pozadí alchymistickým znamením pro stříbro (stylizovaná značka měsíce), doplněným písmenem "S" v podobě stylizovaných vousů; toto vyobrazení je umístěno v obrysu rovnoramenného trojúhelníka s krátkou horní základnou a otupenými rohy.

§ 5
Znaménka "METAL"

Znaménka "METAL" jsou podle velikosti označované části tvořena nápisem "METAL" nebo "MET" nebo "M", psaným hůlkovými písmeny, umístěným v obdélníkovém nebo čtvercovém obrysu.

§ 6

Vyobrazení puncovních značek (§ 1 až 4) a znamének "METAL" je uvedeno v příloze této vyhlášky.

§ 7
Rozlišení puncovních značek

(1) Pro rozlišení pracoviště Puncovního úřadu, které puncovní značku vyrazilo, se užívají miniaturní písmena velké abecedy umístěná ve značce obvykle poblíž číslice vyznačující číslo ryzosti.

(2) Jednotlivým pracovištím Puncovního úřadu v České republice jsou přidělena následující písmena:

B   Brno
O   Ostrava
K   Červený Kostelec
Z   Plzeň
H   Hradec Králové
P   Praha
J   Jablonec nad Nisou
R   Tábor
L   Olomouc
T   Turnov

Ryzosti pájek a složení klenotnických slitin

§ 8

(1) Ryzost pájky k pájení zlatého zboží nesmí být menší, než je ryzost pájeného zboží.

(2) Ryzost pájky k pájení stříbrného zboží musí být nejméně 600/1000 stříbra.

(3) Ryzost pájky k pájení platinového zboží musí být nejméně 585/1000 zlata.

(4) Pro pájení strojově vyráběné zlaté a stříbrné řetízkoviny je možno použít i pájku o nižší ryzosti, než je uvedeno v odstavcích 1 a 2, popřípadě pájku zcela z obecných kovů za předpokladu, že celková ryzost takto vyrobené řetízkoviny nepoklesne pod příslušnou zákonnou ryzost (§ 5 zákona).

§ 9

(1) Klenotnická slitina zlata může, kromě zlata, obsahovat stříbro, měď, zinek, mangan, nikl, železo nebo paladium.

(2) Klenotnická slitina stříbra může, kromě stříbra, obsahovat měď.

(3) Klenotnická slitina platiny může, kromě platiny, obsahovat paladium, zlato, měď, wolfram, nikl nebo kobalt.

Podrobnosti puncovní kontroly

§ 10
Předkládání zboží

Výrobce nebo obchodník oznamuje k puncovní kontrole druh, počet kusů, hmotnost a ryzost zboží na tiskopisech, které vydává Puncovní úřad; pokud je předkladatelem jiná osoba, vyplní tiskopis Puncovní úřad.

§ 11

(1) Trvanlivé označení puncovní značkou na zboží se provádí mechanickým otiskem razidla, nebo souhlasí-li s tím předkladatel, laserovým vypálením.

(2) Má-li se zboží zhotovené z více drahých kovů trvanlivě označit různými puncovními značkami, umístí se odpovídající značka na příslušnou část zboží; není-li to možné, umístí se značky částečně přes sebe, a to napřed značka kovu, kterého je méně.

(3) Porušením plomby (§ 20 odst. 4 zákona) ztrácí úřední označení zboží trvale platnost.

(4) Osvědčení (§ 20 odst. 4 zákona) obsahuje popis zboží, jeho hmotnost, zjištěnou ryzost a kov a otisk úředního razítka. Osvědčení platí pouze pro zboží, ke kterému bylo vydáno.

§ 12
Hmotnostní limit

Za zboží o velmi nízké hmotnosti, které nepodléhá povinné puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona], se považuje zboží, u něhož hmotnost drahého kovu v jednom samostatném kusu nepřesahuje 0,5 gramu u zboží zlatého a zboží platinového a 3 gramy u zboží stříbrného.

§ 13
Staré zboží

Starým zbožím, které nepodléhá povinné puncovní kontrole [§ 27 odst. 1 písm. d) zákona], jsou

a)   medaile a plakety ražené do roku 1939, pokud nejsou součástí zboží v pevném spojení (například pájením nebo nýtováním),
b)   medaile a plakety ražené do roku 1992 Státní mincovnou v Kremnici a označené mincovní značkou, která se sestává z velkého písmene "K" umístěného ve vyšrafovaném osmiúhelníku.

§ 14
Označování slitků

Slitky drahých kovů do hmotnosti 50 gramů označí Puncovní úřad pouze úředním znakem, slitky o hmotnosti 50 až 1500 gramů i číslem slitku a slitky o hmotnosti nad 1500 gramů též údajem ryzosti a hmotnosti.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).
2.   Vyhláška č. 324/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

Příloha k vyhlášce č. 363/2003 Sb.

České puncovní značky

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1414 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2021

ÚZ č. 1414 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani z nemovitých věcí a některé vyhlášky; jsou zde také související pokyny a sdělení Ministerstva financí. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

Cena: 59 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.