Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


78

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2003,

kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství,1) pro čaj, kávu a kávoviny:

Čl. I

Vyhláška č. 330/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno b) zní:

"b)   čajem pravým - čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů, nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku Camellia sinennsis (Linaeus) O. Kunze, popřípadě jejich kombinací,".

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2
Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1.".

3. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 3
Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2) se

a)   čaj pravý označí názvem skupiny,
b)   ochucený čaj, bylinný čaj a ovocný čaj označí názvem druhu,
c)   výrobky z čaje označí názvem skupiny,
d)   u ovocných čajů, bylinných čajů a výrobků z čaje ovocného nebo bylinného uvede upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,
e)   při použití třezalky, pohanky, nebo římského kmínu uvede upozornění "u citlivých osob možnost fotosenzibilizace",
f)   u aromatizovaného čaje v blízkosti názvu uvede označení "aromatizovaný" a u ovoněného čaje označení "ovoněný".

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 4.


2)  Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.".

4. § 7 zní:

"§ 7

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   zelenou kávou - sušená semena kávovníku rodu Coffea zbavená pergamenové slupky,
b)   praženou kávou - výrobek získaný pražením zelené kávy,
c)   praženou kávou bez kofeinu - výrobek získaný pražením zelené kávy, který obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu v sušině,
d)   kávovým extraktem, instantní kávou, rozpustnou kávou, rozpustným kávovým extraktem - výrobek v jakékoliv koncentraci, získaný pražením kávy a následnou extrakcí s použitím vody jako extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady, obsahující rozpustné a aromatické složky kávy, které mohou obsahovat nerozpustné oleje pocházející z kávy, stopy jiných nerozpustných látek pocházejících z kávy nebo z vody, použité pro extrakci,
e)   kávovým extraktem sušeným - kávový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček, kostek nebo v jiné formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 95 % hmotnosti a který nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy,
f)   kávovým extraktem ve formě pasty - kávový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti a který nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy,
g)   kávovým extraktem ve formě tekuté - kávový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 15 % a nejvýše 55 % hmotnosti a který může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 12 % hmotnosti,
h)   kávovým extraktem bez kofeinu - výrobek, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině,
i)   příměsí pražené kávy zrnkové - kávová zrna přepražená, černá nebo světlá, která se po rozlomení vyznačují jinou vůní než kávovou.".

5. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"§ 9
Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2) se na obalu výrobku dále uvede

a)   název druhu a podskupiny; u kávového extraktu sušeného se název podskupiny neuvádí,
b)   u kávového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s . . .", "konzervovaný . . .", "s přídavkem . . .", nebo "pražený s . . ." obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle zvláštního právního předpisu;3) tento výraz se uvede u názvu výrobku "kávový extrakt ve formě tekuté" nebo "kávový extrakt tekutý",
c)   "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán po pražení,
d)   "aromatizováno" v případě, že káva byla aromatizována,
e)   u kávového extraktu ve formě pasty a kávového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi kávy, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku,
f)   u názvu druhu a podskupiny výrobku podle přílohy č. 5 výraz "bez kofeinu", pokud obsah kofeinu v sušině výrobků na bázi kávy nepřesáhne 0,3 % u kávového extraktu a 0,1 % u pražené kávy.

(2) Kávový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi kávy činí více než 25 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem "koncentrovaný".

(3) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 7.


3)  Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.".

6. § 10a zní:

"§ 10a

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   kávovinami - výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých na sacharidy,
b)   praženou čekankou (cikorkovou kávovinou) - výrobek získaný z kořenů čekanky obecné (Cichorium intybus L.), které nebyly použity ve formě "witloof" (salátové čekanky), dostatečně čistý, suchý, pražený s přídavkem nebo bez přídavku malých množství potravinářských olejů nebo tuků, přírodních sladidel a melasy; může obsahovat stopy nerozpustných látek, které nepochází z cikorky,
c)   obilnou kávovinou - výrobek vyrobený z praženého ječmene, žita, nebo pšenice,
d)   sladovou kávovinou - výrobek vyrobený ze sladovaného a praženého ječmene, žita, nebo pšenice,
e)   fíkovou kávovinou - výrobek vyrobený z fíkových plodů,
f)   směsí kávovin - směs z kávovin a dalších surovin, včetně pražené kávy mleté,
g)   kávovinovým extraktem - výrobek získaný extrakcí kávovin za použití vody jako extrakčního prostředí, s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady,
h)   cikorkovým extraktem, rozpustnou cikorkou, instantní cikorkou - výrobek získaný extrakcí z pražené čekanky, kdy se jako extrakční médium použije jen voda a kdy je vyloučen jakýkoli proces hydrolýzy zahrnující přidávání kyseliny nebo zásady,
i)   cikorkovým extraktem sušeným - cikorkový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček, kostek nebo v jiné formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 95 % hmotnosti; výrobek může obsahovat jiné látky, než které pocházejí z extrakce cikorky, v množství nejvýše 1 % hmotnosti,
j)   cikorkovým extraktem ve formě pasty - cikorkový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti; výrobek může obsahovat jiné látky, než které pocházejí z extrakce cikorky, v množství nejvýše 1 % hmotnosti,
k)   cikorkovým extraktem ve formě tekuté - cikorkový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 25 % a nejvýše 55 % hmotnosti a který může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 35 % hmotnosti,
l)   instantní směsí kávovin - výrobek získaný smícháním jednotlivých extraktů nebo společnou extrakcí směsi kávovin, popřípadě ve směsi s kávou,
m)   instantním kávovinovým výrobkem - výrobek obsahující kávovinový extrakt a jiné složky, určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě.".

7. § 10c včetně nadpisu zní:

"§ 10c
Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2) se na obalu výrobku dále uvede

a)   hmotnostní procento obsahu kávy nebo kávového extraktu u kávovin ve směsi s kávou a u kávovinových extraktů,
b)   u cikorkového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s . . .", "konzervovaný . . .", "s přídavkem . . .", nebo "pražený s . . ." obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle zvláštního právního předpisu;3) tento výraz se uvede u názvu výrobku "cikorkový extrakt ve formě tekuté" nebo "cikorkový extrakt tekutý",
c)   ",s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán po pražení,
d)   u cikorkového extraktu ve formě pasty a cikorkového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi cikorky, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku,
e)   u výrobků podle § 10a písm. h) označení "cikorkový extrakt", "rozpustná cikorka", nebo "instantní cikorka".

(2) Označení podle odstavce 1 písm. e) se u výrobku ve formě pasty doplní výrazem "pasta" nebo "ve formě pasty" a u výrobku ve formě tekuté výrazem "tekutý" nebo "ve formě tekuté".

(3) Cikorkový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi cikorky činí více než 45 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem "koncentrovaný".

(4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 7.".

8. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění na druhy a skupiny

Druh Skupina
čaj pravý zelený čaj
polofermentovaný čaj
černý čaj
ochucený čaj  
bylinný čaj  
ovocný čaj  
výrobky z čaje čajový extrakt
instantní čaj".

  9. V příloze č. 4 se ve sloupci "druh" doplňují slova "ochucený čaj".

10. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Druh

Skupina

Podskupina

káva

pražená

zrnková
mletá

instantní káva
rozpustná káva
kávový extrakt
rozpustný kávový extrakt

extrakt

sušená
pasta nebo ve formě pasty
tekutá nebo ve formě tekuté".

11. V příloze č. 9 v tabulce "Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin" se ve sloupci "druh - skupina - podskupina" za slova "kávovinový extrakt" doplňují slova "s výjimkou cikorkového extraktu".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze provádět nejpozději do 30. dubna 2004.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Směrnice Rady č. 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 týkající se kávových a cikorkových extraktů.

E-shop

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek

Andrea Pokorná, Helena Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nařízení o ochraně osobních údajů ...

Cena: 899 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.