Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


469

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 8. listopadu 2000,

kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

§ 1

Toto nařízení stanoví obsahové náplně jednotlivých živností takto:

a)   v příloze č. 1 obsahové náplně řemeslných živností,
b)   v příloze č. 2 obsahové náplně vázaných živností,
c)   v příloze č. 3 obsahové náplně koncesovaných živností,
d)   v příloze č. 4 obsahové náplně volných živností.

§ 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 28/1998 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností.

§ 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTĺ

SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky

Kovářství

Odborné práce při výrobě a opravách strojních součástí, nástrojů, nářadí, popřípadě dalších výrobků ručním nebo strojním kováním, zahrnující zejména volné kování a zápustkové kování materiálů, válcování v kovacích válcích a lisování profilů, klenutých a plochých den z oceli nebo neželezných kovů a jejich slitin, tvarování listových per a pružin, rovnání výkovků, výstřižků, výpalků a svařenců. Ohřívání vsázkového materiálu v pecích a výhních.

V rámci živnosti lze dále provádět činnosti k odstraňování výronků, otřepů a podobně, včetně základních prací ručního třískového opracování materiálů. Lisování za studena. Jednoduché montážní a demontážní práce nezbytné pro dokončení výrobku po provedených kovářských pracích. Povrchová úprava kovářských výrobků, plamenové nebo obloukové svařování. Základní práce tepelného zpracování materiálu. Podkovářské práce.

Zámečnictví

Odborné práce zaměřené na zhotovování součástí a dílů ručním a jednoduchým strojním obráběním. Montážní a demontážní práce při opravách, údržbě a seřizování strojů a strojních zařízení, kromě strojů a strojních zařízení spadajících do působnosti jiné řemeslné, popřípadě vázané živnosti. Zhotovení, montáž, osazování, opravy, údržba a seřizování stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů s využitím unifikovaných a normalizovaných dílů a výrobků ve stavbách.

V rámci živnosti lze dále zhotovovat jednoduché součástky a díly zpracováním kovů tvářením za tepla a za studena. Činnosti pro povrchovou ochranu výrobků, plamenové nebo obloukové svařování.

Nástrojářství

Zhotovování, dohotovování, sestavování, opravy a seřizování řezných a tvářecích nástrojů, nestanovených měřidel, upínacích, montážních, svařovacích kontrolních a jiných přípravků, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů technologiemi ručního třískového zpracování kovů a plastů a základními operacemi strojního třískového obrábění.

V rámci živnosti lze dále provádět tepelné zpracování kovů k zabezpečení potřebných vlastností výrobků. Nové technologie opracování kovů (například elektrojiskrové, laserové). Práce přesné mechaniky. Výroba a montáž nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství. Povrchové úpravy výrobků.

Kovoobráběčství

Technologie výroby a oprav kovových a plastových polotovarů, dílů a jednotlivých výrobků všemi způsoby strojního třískového obrábění, to je především soustružením, frézováním, broušením, hoblováním, obrážením, vrtáním, vyvrtáváním, protahováním a dalšími speciálními způsoby obrábění na obráběcích strojích, včetně nově zaváděných technologií obrábění materiálů (například laser).

V rámci živnosti lze dále provádět základní způsoby ručního třískového opracování materiálů, otryskávání, tváření materiálu za studena (válcování závitů) a povrchovou ochranu konečného výrobku.

Galvanizérství

Chemická a elektrochemická úprava povrchu součástí strojů a strojních zařízení, užitkových předmětů, hudebních nástrojů a uměleckých předmětů individuální technikou nebo hromadným způsobem na linkách odmašťováním, mořením, elektrolytickým leštěním, fosfátováním a pokovováním (chromování, mědění, niklování, zinkování, cínování, stříbření, zlacení, eloxování a podobně) v kovových lázních a žárovými a plasmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů. Příprava lázní pro chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu.

V rámci živnosti lze dále provádět ruční a strojní třískové obrábění nezbytné pro přípravu polotovarů, dílů a výrobků na chemickou a elektrochemickou úpravu povrchu. Základní způsoby povrchové ochrany výrobků laky, tmely a podobně.

Smaltérství

Příprava smaltovacích suspenzí, nanášení základních krycích vrstev na kovové díly, součásti a výrobky, zejména technologiemi máčení, polévání, stříkání nebo práškování, a následné vypalování skelného nebo keramického povlaku ve smaltérské peci, včetně přípravy povrchu a nanášení vrstev různými dekoračními technikami jako stříkáním přes šablony, stínováním, sítotiskem, lemováním.

V rámci živnosti lze dále provádět činnosti spojené s přípravou povrchu výrobku pro provedení jednotlivých smaltovacích prací.

Slévárenství

Odlévání taveniny do forem a kokil při výrobě odlitků z železných i neželezných kovů a jejich slitin a nekovových materiálů, včetně výroby slévárenských forem a jader z písku či jiného materiálu, nebo do kovových forem a kokil včetně kontinuálního lití a speciálních způsobů lití. Tavení, úpravy a udržování roztaveného materiálu. Příprava, opravy, údržba žáruvzdorných technologických agregátů. Uvolňování odlitků z forem a kokil. Odstraňování povrchových vad a opravy odlitků zavařováním, tmelením, těsněním a jinými technologiemi. Tepelné zpracování odlitků, úprava a ochrana povrchu odlitků. Součástí slévárenství jsou i kontrola odlitků a zpracování technických podkladů pro výrobu.

V rámci živnosti lze dále provádět čištění odlitků, odstraňování licích soustav a otřepů urážením, uřezáváním, upalováním, ostřihováním a dalšími speciálními technologiemi povrchové úpravy odlitků nanášením nekovových a kovových povlaků různými technologiemi.

Modelářství

Výroba a opravy slévárenských modelů, jaderníků a modelových zařízení ze dřeva, kovů, epoxydových pryskyřic, PVC a sádry pro ruční i strojní zhotovování pískových licích forem. Zhotovení kovových forem (kokil) pro odlévání.

V rámci živnosti lze zhotovovat dřevěné makety a provádět jednoduché bednářské a truhlářské práce. Zhotovovat formy pro zpracování plastů, jednoduché formy pro tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů technologiemi ručního třískového zpracování kovů a plastů a základními operacemi strojního třískového obrábění.

SKUPINA 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky

Opravy silničních vozidel

Diagnostika, opravy, údržba, servis a záruční prohlídky motokol, mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů, speciálních vozidel, tahačů, přípojných vozidel a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel. Živnost zahrnuje opravy vozidel, opravy a renovaci systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel, diagnostiku a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin, montáž a opravy zařízení pro pohon motorových vozidel plynem (LPG), výměny pneumatik, vyvažování kol, aplikace antikorozivních prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. Demontáž a montáž rozebiratelným způsobem vyměnitelných částí karoserie. Plamenové nebo obloukové svařování.

Opravy karoserií

Opravy karoserií motorových i nemotorových osobních, nákladních a speciálních vozidel, pracovních strojů samojízdných a přípojných, účelových nástaveb a jejich dílů, opravy poškozených částí ručním nebo strojním tvářením, rovnáním, vytahováním, vyklepáváním nebo vyvařováním, jejich povrchová úprava a vystrojování.

V rámci živnosti lze dále provádět povrchovou úpravu karoserií a jejich částí tmelením, broušením a lakováním (stříkání), výměnu čelních skel a oken vozidel, těsnících prvků karoserie a opravy vnitřního vybavení karoserií. Bodové, švové, plamenové a obloukové svařování. Aplikace antikorozivních prostředků. Provádění ochrany laku karoserie, včetně doplňkových částí, proti povětrnostním vlivům.

Opravy ostatních dopravních prostředků

Opravy jiných než silničních vozidel (například vozík pro invalidy s ručním nebo elektrickým pohonem), opravy kolejových vozidel, vagonů, motorových vozů a lokomotiv, demontáže, opravy a montáže jejich dílů a agregátů, opravy lodí.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy jízdních kol a dopravních prostředků určených zejména pro sportovní účely.

Opravy pracovních strojů

Opravy pracovních strojů (to je strojů, které jsou vybaveny zařízením sloužícím k provádění pracovních činností) a jejich funkčních celků. Demontáž, kontrola a opravy jednotlivých součástí a skupin a jejich montáže; všechny stupně opravárenských prací. Funkční kontrola po provedené opravě a uvádění opravených strojů do provozu. Provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních částí.

V rámci živnosti lze dále provádět údržbářské práce a výměnu vadných dílů elektrické výzbroje příslušného zařízení.

SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky

Hodinářství

Sestavování, seřizování, diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických časoměrných přístrojů. Montáž, demontáž, údržba, čištění, mazání, zkoušení a seřizování hodinových strojů a výroba, opravy, úpravy a údržba jednotlivých mechanických součástí těchto přístrojů s využitím technologických postupů z oblasti jemné mechaniky ručním nebo strojním obráběním.

V rámci živnosti lze dále provádět výměnu skel, řemínků, tahů a baterií včetně jejich prodeje. Doplňkový prodej barometrů a vlhkoměrů pro domácnost, bižuterie a zboží z drahých kovů.

SKUPINA 105: Elektrické stroje a přístroje

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů
a přístrojů

Výroba, opravy, instalace, oživování, zapojování a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, přístrojů a elektrické výzbroje, zejména elektromotorů, transformátorů, regulátorů, vypínačů, usměrňovačů, elektrických zdrojů světla, akumulátorů a baterií, přičemž jde o zařízení pracující na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V. Výroba a opravy elektrických spotřebičů pro domácnost. Výroba a opravy elektrických částí kolejových vozidel a trolejbusů, elektrických zdrojů tepla, elektrických silnoproudých regulačních, kontrolních a ovládacích přístrojů a spotřebičů. Provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy a výrobu elektrických přístrojů provozovaných na střídavém napětí nižším než 50 V nebo stejnosměrném napětí nižším než 75 V. Opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin silničních motorových vozidel a pracovních strojů, které nejsou připojeny k síti nízkého napětí.

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Výroba elektronických součástek, výrobků a zařízení spotřební, průmyslové, lékařské a investiční elektroniky, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných do sítě nízkého napětí (to je 230 V střídavých), jejich instalace, opravy, údržba, demontáž a montáž. Přestavba elektronických zařízení, řízení demontáží a montáží investiční elektroniky.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy a výměny elektronických skupin a podskupin silničních motorových vozidel a pracovních strojů, pracujících na střídavém napětí nižším než 50 V nebo stejnosměrném napětí nižším než 75 V.

SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika

Broušení a leptání skla

Broušení užitkových skel sodnodraselných, olovnatých, barevných i přejímaných na strojích hladinářských, kuličských a zavrtávacích, zahrnující opracování vrchů i den výrobků, broušení hran, broušení kuličských dekorů, zavrtávání hrdel, mechanické leštění a oprávku. Matování a leptání skla leptacími a matovacími lázněmi či solemi na bázi fluoridů a kyseliny fluorovodíkové včetně vytváření krycích laků a jejich odstraňování. Rytí skel sodnodraselných, olovnatých, barevných i přejímaných k vytváření reliefů včetně plastických na ryteckých strojích.

V rámci živnosti lze dále provádět malování užitkových skel sodnodraselných či olovnatých drahými kovy, zabarvování povrchů skel listry a lazurami, nanášení vysokého smaltu na povrchy skel včetně navazujícího vypalování ve vypalovacích pecích.

Zpracování kamene

Kamenické práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků dělením (například řezáním, štípáním, lámáním), opracováním a povrchovou úpravou kamene (například leštěním), údržba a povrchové úpravy dekoračních a užitkových výrobků z kamene, zhotovování profilů a nápisů, osazování a spárování kamenných dílců a bloků. Zhotovování slohových, figurálních a monumentálních výrobků podle zvláštních požadavků, osazování konstrukčních stavebních a slohových výrobků při obnově památkových objektů.

V rámci živnosti lze dále provádět obkládání stavebních objektů přírodním nebo umělým kamenem (exteriérů, interiérů).

SKUPINA 107: Chemická výroba

Výroba kosmetických přípravků

Chemickotechnologické procesy zpracování základních organických a anorganických surovin, polotovarů a pomocných látek při výrobě polotovarů a jednotlivých druhů a forem tuhých i kapalných kosmetických prostředků, jejich modifikací a zušlechťování v různých technologických a tepelných režimech. Kosmetickými prostředky jsou zejména: mýdla (toaletní, dezodorační a další), prostředky do koupele a na mytí (soli, pěny, oleje a další výrobky), pasty a jiné prostředky pro péči o zuby a dutinu ústní, prostředky na čištění zubních náhrad, přípravky k holení (před i po holení), prostředky k masáži, kožní prostředky repelentní, prostředky k omezování pocení, prostředky dezodorační, prostředky k depilaci, prostředky ke změkčování kůže a na kuří oka, kamence a prostředky na zastavování krvácení, emulze, krémy, lotiony, gely a roztoky na kůži, prostředky k líčení a odličování, pleťové masky a zábaly, kolínské vody, toaletní vody, parfémy, prostředky k opalování (ochranné i po opalování), pudry práškové, pevné, tekuté, zásypy, prostředky k barvení, krášlení a pro péči o rty, šampony na vlasy a pokožku hlavy, prostředky k barvení a odbarvování, formování a péči o vlasy, vousy, řasy a obočí (vody, roztoky, emulze, brilantiny, laky a další prostředky), prostředky k trvalé ondulaci pro tzv. studenou vlnu, prostředky k úpravě nehtů a péči o nehty, prostředky pro tmavnutí pokožky bez účasti záření, prostředky pro zesvětlení pokožky, prostředky proti vráskám, prostředky pro vnější osobní intimní hygienu, čisticí prostředky kožní, líčidla, lepidla, laky a plastické hmoty k maskování a odličování, prostředky na bělení zubů.

V rámci živnosti lze dále provádět příslušné vývojové činnosti a laboratorní analýzy chemických látek pro výrobu kosmetiky a kosmetických prostředků.

SKUPINA 108: Potraviny a nápoje

Řeznictví a uzenářství

Komplexní příjem, porážení a bourání jatečných zvířat, třídění, vykosťování, porcování, balení a skladování masa jatečných zvířat pro prodej nebo další zpracování a vlastní prodej výsekového masa. Těžení a konzervace vedlejších jatečních produktů. Ošetření masa konzervací solením, chlazením a zmrazováním, tepelným opracováním a speciálními úpravami. Zpracování masa na polotovary a masné výrobky. Výroba živočišných tuků. Úprava střev pro další využití.

V rámci živnosti lze dále provádět jateční opracování drůbeže, králíků a zvěřiny, včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich. Zpracování ryb včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich. Příprava a prodej teplých mas a uzenin k bezprostřední spotřebě formou rychlého občerstvení a s tím související doplňkový prodej potravin (chléb, pečivo, hořčice, křen, okurky a podobně) a nápojů (pivo, nealkoholické nápoje), pokud jsou prováděny v provozovně, v níž je provozována předmětná živnost.

Mlynářství

Přejímka, čištění, třídění a technologické zpracování (mechanicko-fyzikálním, šaržovým nebo kontinuálním způsobem) zrnin na mouku a další mlýnské výrobky (krupici, dětskou dehydrovanou krupičku, fortifikované výrobky, sypké polotovary, vločky, kroupy, jáhly a podobně) a jejich mísení.

V rámci živnosti lze dále provádět výrobu krmných směsí na bázi zrnin a mlýnských vedlejších výrobků.

Pivovarnictví a sladovnictví

Řízení a obsluha chemicko-fyzikálních a biologických technologických procesů v pivovarnické a sladovnické výrobě. Výroba základní suroviny, sladu - přejímka sladovnického ječmene, čištění, třídění, ošetřování, máčení, klíčení, hvozdění, odkličování, u speciálních druhů pražení a konečná úprava sladu. Vaření piva - šrotování sladu, rmutování, vystírání, scezování sladiny, chmelovar, čiření a chlazení mladiny, zakvašování, hlavní kvašení na spilkách, dokvašování v ležáckých sklepích (alternativně řízení kvašení v cylindrokónických tancích), filtrace, pasterace, stáčení piva.

V rámci živnosti lze dále provádět prodej čepovaného piva v provozovnách, které jsou součástí pivovaru.

Mlékárenství

Přejímka, technologické zpracování syrového mléka na mléčné výrobky a polotovary, zejména mléka tekutá a ochucená, sušená a zahuštěná, smetany, másla, sýry, tvarohy, kysané výrobky a jogurty, mražené krémy, zmrzlinové směsi, bílkovinné mléčné výrobky, laktózu a mléčné krmné směsi. Zpracování syrovátky.

V rámci živnosti lze dále provádět výrobu zmrzlin na bázi mléka. Úpravu mlékárenských výrobků k bezprostřední spotřebě (kokteily, pomazánky, zmrzliny) a doplňkový prodej pečiva, pokud jsou prováděny v provozovně, v níž je provozována předmětná živnost. Míchání mléčných krmných směsí.

Pekařství, cukrářství

Přejímka, skladování a příprava surovin, výroba těst a hmot, jejich zpracování (například vyvalováním, lisováním, stříkáním, dělením, šleháním, modelováním, řezáním), tepelná úprava (například pečením, sušením, smažením,vařením, pražením, mikrovlnným ohřevem), plnění, povrchová úprava (například sypáním, poléváním, glazováním) pekařských a cukrářských výrobků. Výroba zmrzlin.

V rámci živnosti lze dále vyrábět směsi z obilovin, expandované a extrudované výrobky, čokoládové a nečokoládové cukrovinky a dále provádět úpravu cukrářských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů a tyto podávat k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž je provozována předmětná živnost.

SKUPINA 109: Textilie a oděvy

Barvení a chemická úprava textilií

Barvení všech druhů textilních materiálů a jejich směsí v různé formě (volný materiál, příze v přadenech, na cívkách nebo osnovních válech, tkaniny, pleteniny, netkané textilie a podobně) na všech druzích strojů a zařízení s použitím různých druhů barviv. Připravování chemikálií, barev a barvicích lázní a roztoků podle předepsaných receptur. Zhotovování vzorků vybarvením textilních materiálů s výpočtem potřebné receptury. Upravování volného materiálu, přízí a plošných textilií kalandrováním, egalisováním, odvodňováním na kalandrech, foulardech a odstředivkách, vyvářením, bílením, lisováním, postřihováním, sušením, impregnováním, mercerováním, opalováním, pařením, praním a vyvíjením, sanforizováním, valchováním a podobně. Vaření a příprava apretačních lázní, vzorování a potírání technických textilií. Řízení a obsluha kombinovaných úpravárenských linek včetně kontrolování zušlechťovaných textilních výrobků.

V rámci živnosti lze dále provádět barvení textilních výrobků, batikování, potiskování.

SKUPINA 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot

Zpracování gumárenských směsí

Příprava a míchání gumárenských směsí, pogumování, potírání a tažení materiálů. Příprava surovin nebo polotovarů. Přípravné, konfekční, obráběcí, vulkanizační, lisovací a klasifikační činnosti při výrobě a opravách pneumatik, duší, gumotextilních dopravních pásů, hadic a armatur, výroba gumokovových elementů, pogumování různých dílů a součástí.

V rámci živnosti lze dále provádět přípravu textilních a ocelových kordů, výztužných patek a dalších polotovarů pro zpracování gumárenských směsí. Oprava pneumatik a dalších gumárenských výrobků studenou cestou. Zhotovování výrobků z termoplastů.

Zpracování kůží a kožešin

Odborné práce při zpracování všech druhů kůží (hovězin, konin, teletin, vepřovic, kozin, skopovic a podobně) a zušlechťování kožešin na usně fyzikálně-chemickým působením a mechanickým způsobem zpracování spočívajícím v loužení, odchlupování, mízdření, činění, barvení, postruhování a štípání. Dále pak u kožešin barvení a přibarvování, česání, epilování, tříbení, mazání, seřezávání, žehlení, postruhování, vytrhávání pesíků, seřezávání kožešin z ušlechtilých a plemenných zvířat a divočin. Vyčiňování kůží a kožešnických kožek.

V rámci živnosti lze dále provádět čištění a barvení výrobků z kůže a kožešin.

SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku,
hudebních nástrojů a ostatních výrobků

Truhlářství

Rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při kusové výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, stěn a podobně), dřevěných konstrukcí a rozmanitých průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva. Provádění oprav a rekonstrukcí všech druhů výrobků v celém rozsahu truhlářské technologie. Výběr, rozměřování, dělení i opracování řeziva a sestavování dílců nebo součástí do finálních produktů, včetně povrchové úpravy. Stavebně truhlářské práce (osazování stavebních truhlářských výrobků, vestavěného nábytku, provedení palubového, deskového, kazetového obložení stěn a stropů, montáž a úpravy příček, dřevěných schodů, dřevěných akustických zástěn, kabin a obložení).

V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování dřevěných nástaveb dopravních prostředků. Jednoduché bednářské a modelářské činnosti.

Zlatnictví a klenotnictví

Zhotovování a opravy šperků, klenotů a drobných ozdobných předmětů ve všech povolených kombinacích drahých i obecných kovů. Pokovování drahými kovy, zasazování šperkových kamenů. Výroba plastických ozdob z drahých kovů, výroba ručně tepaných výrobků (kazet, podnosů a podobně) a šperků a jejich povrchová úprava nejrůznějšími pracovními technikami a technologiemi. Opravy historicky cenných klenotů. Hodnocení ryzosti drahých kovů.

V rámci živnosti lze dále provádět nákup a prodej zboží z drahých kovů včetně zlomkového zlata a drahých kamenů a doplňkový prodej bižuterie, drobných upomínkových předmětů a hodinek.

Opravy hudebních nástrojů

Odborné práce při opravách akordeonů a foukacích harmonik různého druhu, opravy jejich součástí ze dřeva, kovů, kůže, plátna, plsti, celuloidu a plastů, povrchová úprava součástí a výrobků mořením, lakováním, smaltováním, měděním, niklováním, chromováním a podobně, úprava funkce a seřizování chodu akordeonů a foukacích harmonik, ladění a intonování akordeonů. Odborné práce při opravách dechových a bicích hudebních nástrojů ze dřeva, kovů, plastů a jiných materiálů, povrchová úprava součástí a celých výrobků pokovováním chrómem, niklem, stříbrem, mosazí a leštěním na zrcadlový lesk, ladění. Odborné práce při opravách klávesových hudebních nástrojů - pianin, klavírů a varhan ze dřeva, kovů i jiných materiálů, opravy jejich součástí ze dřeva, kovů, kůže, plsti, slonové kosti, plastů a podobně, povrchová úprava mořením, nanášením laků a leštěním, ladění a intonování. Odborné práce při opravách smyčcových, drnkacích a trsacích hudebních nástrojů ze dřeva, kovů, perleti, plastů i jiných hmot, povrchová úprava nástrojů včetně uměleckého opracování dřeva, intarzie a vykládání ozvučných otvorů i dílců perletí.

V rámci živnosti lze dále provádět ladění nástrojů u zákazníka.

SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba

Polygrafická výroba

Všechny druhy tiskařské výroby. Provádění všech tiskařských technik, zejména knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku a litografie. Tradiční nebo nově zaváděné technologie při výrobě novin, časopisů, knih, kartografických děl, plakátů, obálek, not, popřípadě dalších tiskovin na příslušných strojích a zařízeních.

V rámci živnosti lze dále provádět vazby knih, paspartizace, běžné xerografické práce, kopírování originálů kancelářskou rozmnožovací technikou a tiskárnami, které jsou napojeny na kancelářskou výpočetní techniku.

SKUPINA 113: Stavebnictví

Zednictví

Provádění zednických, kladečských a obkladačských, betonářských, šamotářských a komínářských prací při výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých i historických objektů. Jedná se o odborné práce zaměřené na vyzdívání nosných a výplňových zdí, příček i kleneb z cihel, tvárnic a kamene, vyzdívání kanalizačních a vodovodních objektů, provádění vnitřních i vnějších omítek, torkretování. Osazování prefabrikovaných překladů, schodů, zárubní, oken, zábradlí, římsových desek, komínových dvířek a podobně, včetně betonování stavebních konstrukcí. Provádění konstrukcí ze sklobetonu, provádění dodatečné izolace zdiva historických i jiných objektů, náročných omítek nebo vícebarevných sgrafit. Zhotovování a opravy vnějších i vnitřních dlažeb z dlaždic i mozaik různých druhů a velikostí, vnitřních obkladů stěn, stropů a pilířů v běžném provedení, obkladů schodišťových stupňů, provádění teracových podlah nebo teracových obkladů, kladení dlažeb z kamenných desek nebo tzv. benátské dlažby, provádění vnitřních obkladů mozaikou (plavecké bazény, operační sály a podobně), či venkovních obkladů soklů nebo průčelí všemi druhy obkladových materiálů tradičními a nově zaváděnými technologiemi, provádění dlažeb s obrazci a nápisy nebo prací podle uměleckých návrhů.

V rámci živnosti lze dále provádět bourání zděných konstrukcí nebo jejich sanace. Šamotářské práce včetně oprav vyzdívek průmyslových pecí. Vložkování komínů keramickými materiály.

Tesařství

Ruční a strojní opracování dřeva s prováděním všech druhů tesařských spojů, zhotovování, osazování (montáž) a opravy různých tesařských výrobků a konstrukcí a práce při obnově památek. Tesařské konstrukce podle výkresů, bednění při zakládání staveb a stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků, zhotovování a osazování krovů, sbíjených nosníků a vazníků, bednění střech pod krytinu, provádění stropů. Provedení venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, kladení a opravy tesařských podlah, zhotovení a osazení schodů a podobně. Kladení hoblovaných palubových podlah ve sportovních zařízeních (haly, cyklistické dráhy a podobně), provedení stěn z hoblovaného materiálu. Podbíjení či obkládání stěn a stropů izolačními deskami (HOBRA, SOLOLIT a jiné). Zhotovování dřevěných výrobků, například ojí, rozvor, hrábí a kosišťat, čepovaných stolů a lavic, tesařských dveří, okenních žaluzií, žebříkových schodů, posuvných a otočných vrat, dřevěných vozů a saní, různých druhů historických krytin, kopií historických střešních oken, vikýřů a podobně.

V rámci živnosti lze dále provádět jednoduché truhlářské a bednářské práce (například zhotovení poličky, sesazování a lepení mozaikových parket jednoduchých vzorů, ruční sbíjení beden, stříhání, dírkování, kroužení a nýtování obručí na sudy a lehké kádě).

Pokrývačství

Zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů, například lepenek, osinkocementových desek, vlnovek, tašek, přírodních břidlic, laminátů, asfaltů a různých izolačních vložek na bednění, laťování nebo na betonových podkladech střech různých tvarů a sklonů. Úprava krytin na hřebenech, nárožích, v úžlabích a u okapů. Provádění, opravy, osazování a obekrývání atypické nástřešní kovové výstroje (okrasných korouhviček, hrotů, křížů, střešních oken, vikýřů, volských ok a jiných) s uplatněním původní techniky krytí nebo podle historických slohů a vzorů při obnově památek.

V rámci živnosti lze dále provádět odstraňování námraz ze střech a čištění střech. Jednoduché zednické práce při opravách krytin střech.

Klempířství

Ruční a strojní dělení a tváření jemných ocelových plechů a plechů z neželezných kovů. Zhotovování, montáž a opravy stavebních klempířských výrobků z těchto materiálů stříháním, ohýbáním, děrováním, stáčením a drážkováním, například žlabů, odpadních trub a kolen, střešních oken, dále pak oplechování střech, zhotovení, montáž a opravy plechových krytin a podobně. Zhotovování výrobků a polotovarů z profilového materiálu menších průřezů. Sestavování dílů do montážních celků pájením, svařováním a nýtováním. Zhotovování plechových nádob, nádrží, vzduchotechnických zařízení, krytů a různých plechových dílů strojů.

V rámci živnosti lze dále provádět jednoduché rukodělné zámečnické práce. Osazování a opravy plastových okapů a žlabů a dalších stavebních prvků. Vložkování komínů kovovými vložkami.

Štukatérství

Uměleckořemeslné zpracování sádry pro jemné stavební práce, práce při zhotovování interiérových a exteriérových výzdob budov ze sádry, umělého kamene nebo jiných hmot, modelování a odlévání členitých soch, reliéfů a plastik, vytváření složitých maket a miniaturních modelů pro filmové a divadelní účely, zhotovování sgrafit.

V rámci živnosti lze dále provádět snímání masek a posmrtných masek.

Podlahářství

Kladení a opravy podlah různého druhu, například vlysových, parketových, palubkových, korkových, mozaikových, stěrkových a litých na dřevěném, betonovém, škvárobetonovém nebo izolačním podkladu. Třídění a úprava kladečského materiálu. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků, provádění izolačních a vyrovnávacích vrstev, provádění potěru, broušení, leštění a napouštění povrchu, upevňování krycích lišt a podobně. Lepení podlahových povlaků na schodištích, obkládání soklíky. Zhotovování podlah z dýhovaných desek, provádění stěrkových, litých nebo stříkaných podlahovin. Provádění plovoucích podlah z různých druhů materiálů (laminátových, dřevěných a podobně).

V rámci živnosti lze dále provádět kladení koberců a dalších podlahových krytin. Příprava podkladů pro kladení podlah, provádění jejich izolací a vyrovnávání.

Izolatérství

Izolace staveb, konstrukcí a dalších zařízení proti nepříznivým účinkům tepla, chladu, hluku nebo chvění, proti zemní a atmosférické vlhkosti, tlakové a agresivní vodě, kyselinovzdorné a protipožární izolace za použití různých druhů izolačních materiálů. Provádění a opravy měkkých krytin, komplexních střešních plášťů plochých střech, tepelných izolací střech, obkládání panelových štítů různými deskami z izolačních materiálů a provádění tepelných izolací venkovních potrubí. Provádění protiotřesových izolací stěn a podlah, zateplování stěn izolačními materiály, vyzdívání stěn izolačními deskami nebo příček z pěnobetonových tvárnic. Provádění a opravy kyselinovzdorných izolací, například ve výrobnách kovoprůmyslu, chemického a textilního průmyslu a potravinářství, tradičními a nově zaváděnými technologiemi. Nástřik ocelových konstrukcí izolační hmotou.

V rámci živnosti lze dále provádět základní zednické a jiné práce při přípravě povrchů pro izolatérské práce. Provádění tepelných izolací sádrokartonovými obklady.

Kominictví

Čištění, zkoušení a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, čištění a kontroly kouřových tahů kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná, čištění a kontroly technologických spotřebičů - pekařských, cukrářských a jiných průmyslových pecí, včetně parních a kremačních. Čištění a kontroly kouřových kanálů, provádění technických prohlídek topenišť a zjišťování závad topných zařízení v průmyslových objektech. Provádění kolaudačních prohlídek komínů, kouřovodů a topných zařízení, provádění prohlídek bezpečnostních zařízení kouřových cest, provádění kontroly spolehlivosti všech komínových konstrukcí a vydávání zpráv o jejich stavu, měření účinnosti spalovacího procesu - komínové ztráty, zjišťování množství škodlivin vypouštěných do ovzduší.

V rámci živnosti lze dále provádět drobné opravy topných zařízení na tuhá paliva, opravy kouřovodů a komínů. Montáž a opravy komínových lávek a stupadel. Základní šamotářské práce při opravách topidel. Vložkování komínů. Montáž a demontáž stavebnicových keramických i kovových komínů a komínových systémů.

Vodoinstalatérství, topenářství

Montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, plynu, včetně montáže armatur, spotřebičů, provádění tlakových zkoušek (včetně uvádění do provozu) v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití mechanického spojování, lepení, svařování, pájení nebo jiných technologií. Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba vnitřních rozvodů topení, výměníkových a domovních stanic bez rozdílu použitého media, včetně montáže armatur a spotřebičů (včetně uvádění do provozu), provádění zkoušek a regulace systémů ústředního topení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití všech montážních technologií.

V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončující práce související s prováděním instalatérských prací, včetně zapojení vzduchotechniky, práce související s usazováním kotlů, otopných těles a rozvodného potrubí, včetně doplňkových konstrukcí.

Montáž suchých staveb

Provádění montáží nosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů konstrukcemi ze sádrokartonu dle stanovených technologických postupů včetně konstrukcí s požadavky na protipožární odolnost při rekonstrukcích, nástavbách, vestavbách i novostavbách obytných a průmyslových objektů. Provádění zateplování obvodových plášťů budov kontaktními a nekontaktními zateplovacími systémy.

V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování lehkých přestavitelných příček, dvojitých instalačních podlah, instalačních šachet, příčky ze sádrových či jiných obdobných bloků nebo panelů a speciálních akustických konstrukcí. Povrchová úprava konstrukcí z materiálů obsahujících sádrovec (například stěrkováním, štuky a podobně). Montáž doplňkových konstrukcí - zárubní včetně dveřních křídel, osazování střešních oken, fabionů, rolet, žaluzií, větracích mřížek, ozdobných lišt a podobně.

SKUPINA 114: Ostatní

Čištění textilu a oděvů

Chemickotechnologické procesy čištění plošných metrových textilií a hotových textilních výrobků (prádla, oděvů, závěsů, záclon, předložek, koberců a jiných výrobků), včetně přípravy základních chemických substancí a pomocných látek, technologický proces čištění, barvení a případná následná další chemická úprava (impregnace, apretace atd.).

V rámci živnosti lze dále provádět praní a žehlení prádla, oděvů a dalších výrobků ručně nebo strojem, zhotovování plizovacích forem a plizování. Čištění peří, surové vlny, příze, netkaného textilu.

Holičství, kadeřnictví

Zhotovování pánských, dámských a dětských účesů zahrnující provádění plastických, tupých nebo speciálních módních střihů vlasů, mytí vlasů a jejich tvarování vodovou, foukanou, trvalou a jinou ondulací, odbarvování, tónování, melírování a barvení vlasů. Holení vousů a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich tónování a barvení. Barvení obočí. Provádění různých druhů masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických přípravků. Preparace a regenerace vlasů. Úprava řas a obočí. Tvorba vývojových střihů a účesů.

V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování a aplikaci jednoduchých vlásenek (polovlásenek), vlasových doplňků a příčesků.

Hostinská činnost

Činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb dle zvláštního právního předpisu (bytových domech, rodinných domech, stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek). Činnost může být provozována buď samostatně, nebo společně s poskytováním ubytování ve zvláštním právním předpisem stanovených ubytovacích zařízeních, která poskytují stravovací služby (například hotel, motel, penzion).

V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách) a v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), a pokud se jedná o ubytování v jiných kategoriích staveb s kapacitou do 10 lůžek, podávat i snídaně ubytovaným hostům. Prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník), pokud zůstane zachována povaha živnosti.

Kosmetické služby

Základní kosmetická péče směřující k ošetřování pleti a pokožky k regeneračním a zkrášlovacím účelům. Odborné posouzení pleti a aplikace požadovaných úkonů. Povrchové čištění pleti pleťovou vodou a mlékem, odborné práce při kosmetickém ošetřování pleti, například hluboké čištění pleti nekrvavou cestou, odborné odličování řas a obočí, odstraňování chloupků (depilace a epilace) místní a plošné, napařování, provádění masáží (obličeje, krku a dekoltu) s vyloučením masáží oční bulvy přes oční víčko, příprava a aplikace obkladů a pleťových masek. Odborné denní a večerní líčení. Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.

V rámci živnosti lze dále provádět poradenství barevné typologie, líčení pro modeling, fotografie, film, televizi, divadlo a provádět vyhodnocování nových kosmetických prostředků.

Pedikura, manikura

Péče o nohy a ruce, změkčování kůže a upravování, lakování, střihání a broušení nehtů. Nanášení masek a masáže rukou včetně předloktí, provádění speciálních koupelí nohou a rukou. Speciální úkony při péči o nehty a pokožku (například uvolňování zarostlých nehtů, obrušování ztvrdlé kůže pat a nehtů). Odborné poradenství.

V rámci živnosti lze dále provádět depilace, masáže chodidel a nártů, prodlužování nehtů a aplikace nehtů umělých.

Fotografické služby

Zhotovování černobílých a barevných snímků průmyslových, portrétních a reportážních fotografií, ručně nebo pomocí automatů; provádění negativní a pozitivní retuše, kopírování, zmenšování, zvětšování pozitivů a diapozitivů všech formátů; vyvolávání, zeslabování, zesilování filmů; kolorování a příprava roztoků. Zhotovování náročných portrétních technických a ateliérových snímků s uměleckým zaměřením na všechny druhy materiálů.

V rámci živnosti lze dále provádět praní, sušení, leštění a stříhání pozitivů. Montáž diapozitivů a ořezávání fotografií. Provozování fotografických automatů na mince obsluhovaných zákazníkem.

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi

Odběr měrných podkladů pro ortopedickou obuv, zhotovení pozitivních a negativních odlitků včetně korekce a úpravy kopyt, výroba, zkoušky, úpravy a opravy ortopedické obuvi, kontrola funkčnosti včetně aplikace a výdej individuální ortopedické obuvi.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy a úpravy ostatní obuvi.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VÁZANÝCH ŽIVNOSTĺ

Dále uvedené vázané živnosti obsahují též poradenskou činnost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

SKUPINA 201: Kovy a kovové výrobky

Výroba slitin drahých kovů
pro klenotnické a dentální účely

Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely zahrnuje přípravu výchozích surovin, tavení a rafinaci, výrobu slitin, výrobu polotovarů ručním nebo strojním odléváním do forem a následné mechanické a tepelné zpracování, výrobu forem a kokil, provozní a laboratorní diagnostiku včetně stanovování ryzosti slitin.

SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví

Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
a periodické zkoušky nádob na plyny

Výroba vyhrazených tlakových zařízení a jejich sestav, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti spojené s montáží, opravami, rekonstrukcemi a revizemi parních a kapalinových kotlů nebo jejich částí, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku, tlakových nádob stabilních, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa, kovových tlakových nádob na plyny, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo na plyny, u nichž při teplotě +50 °C je absolutní tlak (tenze par) vyšší než 0,3 MPa.

Zkoušky uvedených zařízení, provádění periodických zkoušek nádob na plyny, řízení montáží a oprav uvedených zařízení.

Montáž, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených zdvihacích zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, jimiž jsou zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky a podobně), jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Montáž, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených plynových zařízení
a plnění nádob plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, jimiž jsou zařízení pro výrobu a úpravu plynů , skladování a přepravu plynů, plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů, spotřebu plynů spalováním (za plyny pro účely tohoto nařízení se považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo látky, u nichž je při teplotě +50 °C absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa).

Plnění nádob plyny, provozování čerpacích stanic na propan-butan a stlačené plyny. Provádění veškerých plynoinstalatérských prací, zhotovení přípojek pro plynové spotřebiče, montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, montáž spotřebičů trvale připojených na rozvod plynu a veškeré plnicí stanice na propan-butan, zemní plyn a podobně.

SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky

Revize, prohlídky a zkoušky
určených technických zařízení v provozu

Revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení, tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, kontejnerů a výměnných nástaveb, která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo drážní dopravy, a slouží-li pro provozování dráhy nebo drážní dopravy.

Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba,
opravy, modifikace a konstrukční změny letadel,
jejich součástí a výrobků letecké techniky

Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky určených pro použití v civilním letectví podle zvláštního právního předpisu [přílohy č. 1 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů], zejména přístroje pro kontrolu a řízení letu, přístroje pro kontrolu chodu motorů, přístroje pro kontrolu draku letadla, přístroje pro navigaci, přístroje palivových, protipožárních, klimatizačních, odmrazovacích, elektrických, pneumatických a hydraulických soustav, přístroje radiotechnického vybavení, součásti podvozku, jeho řízení a zatahování, záchranný padák, letecká pozemní světelná, radiokomunikační, radionavigační a radiolokační zařízení a jejich napájecí zdroje, pozemní počítačová zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel na zemi a pro řízení letů.

SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje

Výroba, opravy a montáž měřidel

Výroba, opravy a montáž měřidel, etalonů a pracovních měřidel stanovených (Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) k povinnému ověření, pracovních měřidel nestanovených, certifikovaných referenčních materiálů a ostatních referenčních materiálů, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje

Montáž, opravy, revize
a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Montáž, opravy, zkoušky a veškeré revize elektrických zařízení (provozovaných na napětí od 50 V do 35 kV) občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, elektráren, transformačních stanic, rozvoden, montáže a rekonstrukce trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce. Provádění elektroinstalací, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací. Údržba veřejného osvětlení.

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení rádiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln. Základními skupinami telekomunikačních zařízení jsou zejména, drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů, drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů, kabelová vedení s optickými vlákny (výstavba, pokládka a montáž v místních a dálkových sítích), telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné, pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb), radioreléová zařízení (analogová, digitální), přenosové systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu), jednoduchá koncová telekomunikační zařízení (telefonní přístroje, záznamníky, dálnopisné stroje, telefaxy, karty faxové, modemové), kabelové rozvody pro jednosměrné šíření televizního a rozhlasového signálu (společné televizní antény včetně domovních rozvodů, telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro rozhlasové a televizní vysílání (rozhlasové vysílače s frekvenční modulací a s amplitudovou modulací, TV vysílače a převaděče, distribuční rozhlasová zařízení, anténní systémy, vysílače systému mnohabodového, mnohakanálového distribučního systému), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení, pulty centralizované ochrany, elektronická zabezpečovací signalizace včetně komunikátorů, elektrická požární signalizace včetně komunikátorů, sirény, automatické telefonní hlásiče), vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické stanice, rádiové zabezpečovací systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos dat, pohyblivé vysílací rádiové stanice digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému, základnové stanice a zařízení digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému).f

SKUPINA 207: Chemická výroba

Výroba a dovoz chemických látek
a chemických přípravků klasifikovaných jako
- hořlavé,
- zdraví škodlivé,
- žíravé,
- dráždivé,
- senzibilizující

Výroba a dovoz chemických látek (to je chemických prvků a jejich sloučenin v přírodním stavu nebo získaných výrobním postupem včetně případných přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot přírodního původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejího složení nebo ovlivnění její stability) a chemických přípravků (to je směsí nebo roztoků složených ze dvou nebo více chemických látek), které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány zákonem č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, jako látky hořlavé (bod vzplanutí v rozmezí od +21 °C do +55 °C), zdraví škodlivé (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt), žíravé (při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení), dráždivé (nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět), senzibilizující (po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky).

Výroba a zpracování paliv a maziv

Řízení a obsluha technologických procesů za účelem výroby ropy a ropných produktů (paliv a maziv) s využitím velkokapacitních jednotek nebo jednotlivých částí technologických komplexů s prvky běžné automatizace, měření a regulace, včetně kontroly technologického režimu výroby. Ovládání procesů chemicko-fyzikálních přeměn ve všech skupenstvích ručním nebo mechanickým ovládáním prvků řízení. Obsluha čerpacích zařízení s potrubními rozvody, skladovací a manipulační práce. Používání chemických činidel a sloučenin pro zušlechťování polotovarů a hotových výrobků. Shromažďování, zpracování a přenos informací o průběhu výroby i o změnách chemických a fyzikálně-chemických vlastností meziproduktů a hotových výrobků při realizaci technologických úkolů a integrované řízení výrobního procesu.

Výroba biopaliv mícháním směsí komponentů uhlovodíkového a neuhlovodíkového (rostlinného) původu (například směsné nafty). Výroba mazacích olejů a plastických maziv. Výroba kapalných uhlovodíkových paliv ze surovin neropného původu. Přepracování odpadních uhlovodíkových produktů (například použitých a odpadních minerálních olejů) na kapalná paliva (topné oleje) a znovupoužitelné mazací oleje (motorové a převodové).

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu s výjimkou
výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv
a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg
na jeden kus balení - velkoobchod

Nákup uhlovodíkových paliv a maziv přímo od výrobce nebo od dalšího obchodníka a jejich následný prodej s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení, dovoz paliv a maziv ze zahraničí, stáčení a skladování uhlovodíkových paliv a maziv (provozování tzv. olejového hospodářství), servisní služby v této oblasti.

SKUPINA 213: Stavebnictví

Projektová činnost ve výstavbě

Zpracování územně plánovací dokumentace a dále zpracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Provádění veškerých stavebních prací při novostavbách, změnách staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), generálních opravách, opravách, údržbě a odstraňování staveb v režimu stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvisejících s realizací staveb.

Provádění jednoduchých a drobných staveb,
jejich změn a odstraňování

Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), oprav, údržby a odstraňování v režimu stavebního zákona. Při provádění jednoduchých a drobných staveb mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvisejících s realizací staveb.

Projektování jednoduchých a drobných staveb,
jejich změn a odstraňování

Zpracování dokumentace jednoduchých staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb, a stavebních výkresů drobných staveb pro vydání stavebního povolení.

SKUPINA 214: Ostatní

Provozování autoškoly

Výuka předpisů o provozu vozidel, ovládání a údržbě vozidla, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a výuka zdravotnické přípravy, výcvik v řízení vozidla, v praktické údržbě vozidla a zdravotnické přípravě, provádění kondiční a zdokonalovací výuky a výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Oční optika

Zhotovení, prodej a opravy korekčních očních pomůcek, zjištění polohy zornic uživatele v očnicích brýlí, měření a vyhodnocení parametrů hlavy ke zhotovení brýlí, přepočet lékařem udané hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze před okem, přizpůsobení zhotovené pomůcky rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovaly funkční, hygienické i estetické požadavky, podávání odborných informací o způsobu používání pomůcek a jejich údržbě, poradenství při výběru brýlových obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček. Individuální prodej a opravy brýlových obrub a prodej pomůcek a prostředků k údržbě oční optiky.

Měření emisí a imisí, kromě měření emisí
motorových vozidel

Autorizované měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel, to je metrologický výkon uskutečňovaný prostřednictvím měřidel odpovídajících požadavkům státní metrologické kontroly, o jehož výsledku se vydává doklad, který je veřejnou listinou. Výkon zeměměřických činností

Činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, tzn. zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vlivy stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie.

Vlivy stavební činnosti nebo technologie se posuzují pro období jejich přípravy, provádění a užívání (provozu), odstraňování, popřípadě i po jejich odstranění s přihlédnutím k podmínkám v daném území a hodnocení vlivu, jak při běžném provozu, tak při případných haváriích.

Technicko-organizační činnost
v oblasti požární ochrany

Technicko-organizační činnosti, kterými jsou zajišťovány některé povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovené podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), například zpracování některé dokumentace požární ochrany, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů o požární ochraně.

Průvodcovská činnost
a) horská,
b) tělovýchovná a sportovní,
c) v oblasti cestovního ruchu

Průvodcovskou činností horskou je provádění jednotlivců nebo skupin v horských oblastech, včetně zajišťování bezpečnosti a realizace naučné, informační a propagační činnosti.

Průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (například rafting), včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví.

Průvodcovskou činností v oblasti cestovního ruchu je doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické atd.), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické atd.), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech atd.), místech (muzea, kostely atd.) a oblastech (turistických regionech, krajích atd.) a s tím spojené zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám.

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí
podle zákona o veřejných dražbách

Provádění veřejných dražeb movitých věcí prováděných na návrh vlastníka věci, přičemž dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu vlastníka tohoto předmětu, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví předmětu dražby, nebo totéž jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Dále činnosti směřující k zabezpečení organizace dražby (zejména zajištění uveřejnění dražby dražební vyhláškou, zajištění odhadu ceny předmětu dražby, vedení evidence o dražbách a zajištění uložení písemností podniku, jestliže je předmětem dražby).

Psychologické poradenství a diagnostika

Činnost zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým, při volbě povolání, dále pak poradenství manželské, sportovní, sociální a jiné. Využívaní relaxační techniky při pedagogicko-psychologickém poradenství, jako doplňkové služby, nikoliv však s terapeutickým cílem či efektem.

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost
v ochraně rostlin

Detekce a diagnostika škodlivých organismů, rostlinných produktů a poruch způsobených na rostlinách v důsledku fyzikálních a chemických faktorů, sledování výskytu a vývoje škodlivých organismů rostlin, včetně prognostické činnosti a určování optimálních termínů ochranných opatření, koncepce integrované ochrany rostlin pro zemědělské podniky. Poradenská činnost týkající se metod boje proti škodlivým organismům včetně poskytování údajů o ekonomické účelnosti ošetření rostlin.

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů,
objektů a půdy proti škodlivým organismům
přípravky na ochranu rostlin

Ošetřování rostlin (porostů) proti škodlivým organismům a poruchám abiotického původu (postřik pozemků přípravky za pomoci traktorových nebo samojízdných postřikovačů, letecké ošetření, postřik zádovými postřikovači ve sklenících, moření osiv v mořičkách, zálivka rostlin roztokem přípravku a podobně), ošetřování rostlinných produktů proti chorobám a poruchám abiotického původu (postřik dřeva proti škůdcům, ošetření obilí přípravky proti škůdcům při naskladňování nebo zjištění jejich výskytu, ošetření brambor proti klíčení a podobně), ošetření objektů proti škodlivým organismům rostlin a rostlinných produktů (ošetření prázdných bramboráren před sklizní brambor, ošetření obilních sil po vyčištění, ošetření skladů osiv a podobně) a ošetření půdy (zapravení granulovaných přípravků do půdy proti půdním škůdcům a chorobám a podobně).

Geologické práce

Geologickými pracemi, s výjimkou geologických prací, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, jsou činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů (kromě ložisek vyhrazených nerostů), ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem zdrojů podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých, stolních, minerálních a termálních, ověřováním jejich využitelných zásob, zkoumáním negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracováváním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu (kromě činností prováděných hornickým způsobem), zajišťováním a ověřováním inženýrskogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace prováděných staveb včetně stabilizace sesuvných území (kromě činností prováděných hornickým způsobem), zajišťováním a ověřováním geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v přírodních horninových strukturách a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl (kromě činností prováděných hornickým způsobem), zjišťováním a hodnocením geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí, uváděním použitých pozemků do předešlého stavu.

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

Výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol.

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici (například atletických stadionů, tělocvičen, plaveckých bazénů, koupališť, fit-center) a jejich pronajímání k bezprostřednímu použití spotřebiteli k provozování sportovní a tělovýchovné činnosti a k regeneraci a rekondici. Při provozování tělovýchovných zařízení a zařízení pro regeneraci a rekondici kromě výše uvedených činností i činnosti spojené s poradenstvím a metodikou nabízené služby.

Vodní záchranářská služba

Služby spojené s poskytováním pomoci a zajištěním prevence při nehodách a tonutí v bazénech, umělých a přírodních koupalištích při rekreaci, sportu a soutěžích na velkých vodních plochách a na turisticko-sportovních akcích a vodáckých soutěžích na tekoucí ("divoké") vodě.

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací dle zvláštního předpisu.

Zastupování v celním řízení

Zastupování osob v celním řízení na základě zmocnění ve formě zastoupení přímého, kdy zástupce jedná jménem a ve prospěch zastoupené osoby, nebo nepřímého, kdy zástupce jedná vlastním jménem ve prospěch zastoupené osoby. Zástupce vyplňuje, potvrzuje a celnímu úřadu podává celní prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu spolu s potřebnými doklady a poskytuje celnímu úřadu potřebnou součinnost v souvislosti s podáním celního prohlášení a po jeho přijetí v celním řízení.

Činnosti, při kterých je porušována integrita
lidské kůže

Dekorativní výkony na zdravé lidské kůži s cílem estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých je porušována celistvost kůže. Vpracovávání zdravotně nezávadných cizorodých látek jako pigmentů, kovových předmětů a jiných materiálů do kůže pomocí sterilních nástrojů a speciálních přístrojů nebo pomůcek na jednorázové použití. Provádění permanentního make-upu, tetováže, piercingu, nastřelování naušnic a podobně.

Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu

Individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (prováděné na zdravých jedincích), s vyloučením techniky reflexní masáže, které nenavodí léčebný proces, a poskytování regeneračních služeb.

Provozování solárií

Provozování a údržba zařízení solária a jeho pronájem k bezprostřednímu použití spotřebiteli tak, aby při jeho použití nedošlo k překročení povolených dávek záření, a tím k poškození zdraví člověka.

Aplikace, výroba a opravy
a) protéz,
b) trupových ortéz,
c) končetinových ortéz,
d) měkkých bandáží

V rámci jednotlivých zaměření (protézy, končetinové ortézy, trupové ortézy, měkké bandáže) se provádí odběr měrných podkladů, zhotovování negativů a pozitivů jednotlivých výrobků, popřípadě zhotovování šablon a střihů, včetně jejich korekce, stavba a výroba jednotlivých protéz, ortéz a měkkých bandáží po stránce druhové, konstrukční a materiálové a jejich zkoušky. Úpravy a veškeré opravy protéz, ortéz a měkkých bandáží a kontrola jejich funkčnosti, včetně aplikace, a jejich výdej.

Restaurování děl z oboru výtvarných umění,
která nejsou kulturními památkami,
ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií
nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Provádění nedestruktivního průzkumu děl za účelem zjištění jejich stavu, struktury a materiálu a rozsahu poškození s využitím historických pramenů i současných informací a stanovení způsobu konzervace nebo restaurování. Konzervace děl takovým způsobem, který zabezpečí zpomalení úpadku hmotné podstaty díla a zachová jej co nejblíže dochovanému stavu. Restaurování děl v rozsahu, který je nutný pro jejich uchování nebo pro obnovu jejich původního vzhledu, vycházející z komplexního poznání jejich původního stavu, s použitím ověřených technologií materiálu a po dohodě se zadavatelem restaurování. Zpracování dokumentace celého postupu konzervace nebo restaurování děl zhotovením fotodokumentace děl před a po konzervaci nebo restaurování i během těchto procesů, popisem použitých technických a technologických postupů a všech použitých materiálů a zpracování pokynů pro následnou péči o konzervovaná nebo restaurovaná díla.

Nákup a prodej kulturních památek
nebo předmětů kulturní hodnoty

Nákup za účelem dalšího prodeje a prodej kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty, na základě jejich posouzení z hlediska stáří, původu, autorského určení, materiálu, techniky zhotovení a stavu zachování, a v souvislosti s tím určování ceny odpovídající charakteru, kvalitě a stavu zachování kulturní památky nebo předmětu kulturní hodnoty, zpracování dokumentace pro realizaci jejich nákupu nebo prodeje a sledování cen předmětů kulturní hodnoty na vnitřním i mezinárodním trhu. Dodržování klimatických a dalších podmínek nutných pro zachování stavu předmětů před jejich prodejem a znalost a dodržování zvláštních právních předpisů upravujících nákup a prodej kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

Služby spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, předpisů stanovujících pracovní podmínky a základní požadavky na pracovní prostředí a ochranu zdraví při práci, zejména činnosti spojené s prevencí rizik, včetně navrhování opatření na minimalizaci a odstraňování rizik u jejich zdrojů, podávání odborných stanovisek k bezpečnostně technické úrovni strojů a technických zařízení při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě. Činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v daném objektu. Provádění školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ověřování znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poradenská a organizační činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomoc při šetření pracovních úrazů.

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Nákup za účelem dalšího prodeje a prodej zvířat určených pro zájmové chovy (akvarijních ryb, malých hlodavců a zajíců, psů, koček, exotických zvířat, zejména ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých a podobně) a v souvislosti s tím i prodej zvířat z vlastního chovu a nákup, nabídka a prodej krmiv, chovatelských zařízení a pomůcek pro zvířata v zájmovém chovu.

Drezúra zvířat

Výcvik zvířat, jehož cílem je jejich vystupování před veřejností (například v cirkusech, varieté) a v obrazových mediích.

Provozování poštovních služeb

Výkon činností na základě poštovní smlouvy a podle podmínek stanovených zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, za účelem dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky.

Provozování cestovní agentury

Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fitcentrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. V rámci této živnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
a deratizace bez použití toxických
nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou
speciální ochranné dezinfekce
prováděné zdravotnickým zařízením
v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace v potravinářských
a zemědělských provozech a odborných činností
na úseku rostlinolékařské péče

Odborná činnost, cílená na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění, epidemiologicky významných a škodlivých členovců, hlodavců a dalších živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně životních a pracovních podmínek. Činnost spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů s použitím chemických látek a přípravků, které nejsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTĺ

Dále uvedené koncesované živnosti obsahují též poradenskou činnost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup,
prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona

Vývoj a výroba zbraní, s výjimkou zbraní nepodléhajících registraci dle zvláštního zákona, vojenských a zakázaných zbraní, opravy a úpravy zbraní, zejména odstraňování závad zbraní a měnění jejich vlastností podle objednávky, provádění údržby, montáže a seřizování zbraní, přeprava zbraní do určeného místa, nákup a prodej zbraní, půjčování zbraní, uschovávání a řádné opatrování zbraní převzatých do úschovy, znehodnocování zbraní.

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, prodej, půjčování,
uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva
do zbraní podléhajících registraci podle zákona

Vývoj a výroba střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zvláštního zákona, opravy, úpravy, nákup a prodej střeliva, přeprava střeliva do určeného místa a vydávání určitému příjemci, uschovávání a řádné opatrování do úschovy převzatého střeliva, ničení a znehodnocování střeliva.

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup,
prodej, půjčování, uschovávání
a znehodnocování vojenských zbraní

Vývoj a výroba vojenských zbraní, opravy a úpravy, zejména odstraňování vad těchto zbraní a měnění jejich vlastností, provádění údržby, montáže a seřizování vojenských zbraní, přeprava vojenských zbraní do určeného místa, nákup, prodej a pronajímání vojenských zbraní, uschovávání a řádné opatrování vojenských zbraní převzatých do úschovy, znehodnocování vojenských zbraní.

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup,
prodej, půjčování, uschovávání
a znehodnocování vojenského střeliva

Vývoj a výroba vojenského střeliva, opravy, úpravy, nákup a prodej vojenského střeliva, půjčování, uschovávání a řádné opatrování vojenského střeliva převzatého do úschovy, ničení a znehodnocování vojenského střeliva.

Provozování střelnic

Poskytování prostorů střelnice k výuce a nácviku střelby a provádění ostrých střeleb ze zbraní podléhajících registraci podle zákona.

SKUPINA 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky,
s výjimkou speciální ochranné dezinsekce
a deratizace v potravinářských nebo zemědělských
provozech a odborných činností na úseku
rostlinolékařské péče

Odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění, epidemiologicky významných a škodlivých členovců, hlodavců a dalších živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně životních a pracovních podmínek.

Činnost spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů s použitím chemických látek a přípravků, klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče.

Úřední měření

Metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaná organizace doklad, který je veřejnou listinou.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
a deratizace v potravinářských nebo zemědělských
provozech, s výjimkou odborných činností
na úseku rostlinolékařské péče

Odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění, epidemiologicky významných a škodlivých členovců, hlodavců a dalších živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně životních a pracovních podmínek.

Činnost spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče.

SKUPINA 305: Elektrické přístroje

Poskytování telekomunikačních služeb

Poskytování služeb spočívající zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací (přenos dat, obrazových a zvukově obrazových relací a záznamů, přeprava mluvené řeči nebo audiovizuálních pořadů atd.) telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Telekomunikačními službami jsou zejména služby založené na přenosu hlasu, přenosu dat (například služby veřejné datové sítě, služby prostřednictvím sítě Internet), přenosu obrazu, pronájem telekomunikačních okruhů, přenos rozhlasových a televizních programů pro potřebu oprávněných provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání.

SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé,
vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní,
toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej
chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
jako vysoce toxické a toxické

Výroba a dovoz chemických látek (to je chemických prvků a jejich sloučenin v přírodním stavu nebo získaných výrobním postupem včetně případných přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot přírodního původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejího složení nebo ovlivnění její stability) a chemických přípravků (to je směsí nebo roztoků složených ze dvou nebo více chemických látek), které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány zákonem č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, jako výbušné (mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nich dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě), oxidující (při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermní reakci), extremně hořlavé [v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0 °C a bod varu nižší než +35 °C nebo v plynném stavu jsou vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku], vysoce hořlavé [mohou se samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie, mohou se v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají, mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než +21 °C a nejsou extrémně hořlavé, při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr.kg-1.hod-1], vysoce toxické (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt), toxické (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt), karcinogenní (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny), mutagenní (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození), toxické pro reprodukci (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo ženy), nebezpečné pro životní prostředí (po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí). Prodej chemických látek a chemických přípravků, které jsou klasifikovány podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, jako vysoce toxické nebo toxické.

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Výzkum, vývoj a výroba výbušnin a výbušných předmětů, zpracování výbušnin a výbušných předmětů, zneškodňování výbušnin a ničení výbušných předmětů (jen v rámci procesu výzkumu, vývoje a výroby), nákup a prodej výbušnin a výbušných předmětů.

Nákup, skladování a prodej
hromadně vyráběných léčivých přípravků,
které se mohou podle rozhodnutí o registraci
prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Nákup za účelem dalšího prodeje, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny.

SKUPINA 314: Ostatní

Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Odborná manipulace s výbušnými předměty a výbušninami a jejich používání pro provádění trhacích prací pro průmyslové účely, s výjimkou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Odborná manipulace s pyrotechnickými předměty a jejich používání pro účely vyvolání světelných a zvukových účinků.

Směnárenská činnost

Směnárenská činnost - nákup cizí měny, to je bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně, za bankovky, mince nebo šeky v české měně.

Silniční motorová doprava osobní

Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Může být provozována jako vnitrostátní nebo mezinárodní doprava a je dále členěna na příležitostnou osobní silniční dopravu, mezinárodní kyvadlovou dopravu, veřejnou linkovou dopravu, zvláštní linkovou dopravu, přičemž definice těchto doprav stanoví zvláštní právní předpis.

Silniční motorová doprava nákladní

Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Může být provozována jako vnitrostátní nebo mezinárodní doprava, která se dále člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti nebo provozovanou vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti.

Taxislužba

Veřejná silniční doprava, kterou se zajišťuje bezprostřední přeprava osob a jejich zavazadel osobními vozidly s obsaditelností nejvýše devíti osob včetně řidiče; přepravní služby se nabízejí a objednávky k přepravě se přijímají prostřednictvím řidiče na stanovištích taxislužby, na veřejně přístupných pozemních komunikacích a jiných veřejných prostranstvích nebo prostřednictvím dispečinku taxislužby.

Vnitrozemská vodní doprava

Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles podle zvláštního právního předpisu.

Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Výuka teorie střelby včetně vyučování souvisejících právních předpisů, bezpečnostního a zdravotnického minima, vedení nácviku a provádění střelby ze zbraní a svěření zbraně za dohledu.

Provozov ání vodovodů a kanalizací

Provozování vodovodů je provozováním veřejných vodovodů. Provozování kanalizací je provozování veřejných kanalizací. Provozování veřejných vodovodů je souhrn činností, jimiž se zajišťuje dodávka pitné vody. Provozování veřejných kanalizací je souhrn činností, jimiž se zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. Provozováním veřejných vodovodů a veřejných kanalizací není jejich správa (správa majetku) ani jejich rozvoj.

Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků

Technologické postupy a pracovní operace, kterými se z tabákových listů získává surový tabák vhodný pro výrobu tabákových výrobků (kromě zemědělské prvovýroby). Technologické postupy a pracovní operace, při kterých se ze zpracovaného tabáku vyrábějí finální výrobky určené ke kouření, žvýkání nebo šňupání.

Podnikání v oblasti nakládání
s nebezpečnými odpady

Shromažďování, přeprava, skladování a zneškodňování nebezpečných odpadů (přičemž zneškodňováním nebezpečných odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí; jde zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci, jakož i ukládání na skládku a do podzemních prostor), včetně péče o místo zneškodňování. Sběr, výkup, úprava, třídění a využívání nebezpečných odpadů (přičemž využíváním nebezpečných odpadů se rozumí činnost vedoucí k získání druhotných surovin, k recyklaci odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů). Provozování zařízení na úpravu, využívání, zneškodňování nebezpečných odpadů a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Dovoz a vývoz nebezpečných odpadů.

Poskytování technických služeb
k ochraně majetku a osob

Projektování, montáž, údržba, revize a opravy elektronických zabezpečovacích systémů k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy včetně zabezpečovacích systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, údržba, revize a správa mechanických zabezpečovacích systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Pohřební služba

Poskytování služeb spojených se sjednáváním smlouvy o pohřbení, přepravou lidských pozůstatků, jejich uložením do rakve, úpravou, přechodným uložením v prostorách k tomu určených a pohřebním obřadem (pietním aktem).

Provozování pohřebišť a krematorií

Provozování pohřebišť zahrnuje poskytování služeb spojených s kopáním hrobů pro uložení lidských pozůstatků a pro provádění exhumací, ukládáním lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, prováděním exhumací, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských ostatků, správou a údržbou pohřebiště, včetně úprav hrobů, komunikací a okolní zeleně, pronájmem hrobových míst a související evidencí, jakož i dalšími navazujícími činnostmi.

Provozování krematorií zahrnuje poskytování služeb spojených s zpopelňováním lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a souvisejícím nakládáním s nimi, úpravou popela, jeho ukládáním do uren a předáním objednateli pohřbu, evidencí provozu krematoria, jakož i dalšími souvisejícími činnostmi (například zabezpečení hudebního doprovodu, úschova urny).

Služby soukromých detektivů

Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochranou osob a vymezených zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a zpracováním plánů ochrany, provozováním centrálních pultů ochrany.

Kontrolní testování mechanizačních prostředků
na ochranu rostlin

Přezkoušení funkční způsobilosti mechanizačních prostředků, s výjimkou prostředků stanovených zákonem o rostlinolékařské péči, pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků stanovených zvláštním právním předpisem a vydání dokladu o funkční způsobilosti mechanizačních prostředků.

Výroba a úprava kvasného lihu
(s výjimkou ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením)

Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukernatých roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukernatých surovin nebo z jiných surovin obsahujících kvasný líh, úprava lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací a výroba alkoholických nápojů, při jejichž výrobě přímo vzniká destilací výše uvedených surovin alespoň část etanolu obsaženého v těchto nápojích (destilátů pravých, destilátů řezaných a destilátů vyrobených zvláštním tradičním způsobem), s výjimkou výroby ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením.

Výroba a úpravy lihu sulfitového
nebo lihu syntetického

Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy, výroba lihu synteticky a úprava lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací.

Oceňování majetku pro:
a) věci movité,
b) věci nemovité,
c) nehmotný majetek,
d) finanční majetek,
e) podnik

Činnosti spojené s oceňováním věcí movitých a nemovitých (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky, trvalé porosty včetně lesů), nehmotného a finančního majetku a podniku (například oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, oceňování práv odpovídajících věcným břemenům) pro fyzické a právnické osoby. Podle požadavku zadavatele zjištění ceny podle zákona o oceňování majetku nebo cenou tržní či jiným způsobem.

Provádění veřejných dražeb

Činnosti spojené s prováděním veřejných dražeb, přičemž dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví předmětu dražby, nebo totéž jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání, přičemž předmětem dražby může být věc nemovitá, podnik nebo jeho organizační složka, převoditelná majetková práva s výjimkou práv z duševního vlastnictví a dále věc nebo soubor věcí movitých, pokud navrhovatelem dražby není vlastník těchto věcí. Dále činnosti směřující k zabezpečení organizace dražby (zejména zajištění uveřejnění dražby dražební vyhláškou, zajištění odhadu ceny předmětu dražby, vedení evidence o dražbách, zabezpečení uložení písemností podniku, jestliže je tento předmětem dražby). Dále lze provádět i dobrovolné dražby věcí movitých.

Provozování cestovní kanceláře

Nabízení a prodej zájezdů. Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodej a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fit-centrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. V rámci této živnosti lze dále prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Pořádání kurzů k získání znalostí
k výkonu speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace

Pořádání odborných kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, zejména organizační zajištění těchto kurzů, zajištění obsahu a rozsahu kurzu v souladu se zvláštním právním předpisem, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Vydání dokladu o absolvování kurzu.

SKUPINA 315: Zdravotnické prostředky

Nákup, skladování a prodej
zdravotnických prostředků
stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
které mohou být prodávány prodejci
stanovených zdravotnických prostředků

Nákup za účelem prodeje, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených zvláštním právním předpisem Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků, přičemž zdravotnickým prostředkem se rozumí zejména nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět anebo výrobek používaný samostatně nebo v kombinaci, včetně potřebného programového vybavení, který je výrobcem nebo dovozcem určen pro použití u člověka pro účely diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci, diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, kontroly početí a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním metabolismu, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTĺ

1. Poskytování služeb pro zemědělství
a zahradnictví

Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou, zejména při sezonních pracích a provádění posklizňové úpravy rostlinných komodit. Provozování závlahových systémů a melioračních zařízení. Provádění zahradních a parkových úprav (zejména úpravy korun stromů a jiných porostů, vysazování květin, úpravy trávníků, kácení stromů v parcích a sadech), s výjimkou architektonických úprav. Pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin nezemědělskými subjekty. Vazba věnců a kytic. Pěstování a sběr hub, sběr rostlin. Stříhání ovcí, ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců a kování koní. Další obdobné činnosti. Poskytování služeb při chovu a lovu ryb.

2. Lesnictví, těžba dřeva
a poskytování služeb v myslivosti

Činnosti spojené s pěstební činností v lese, zejména nakládáním se semeny a sazenicemi lesních dřevin, zpracováním lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Těžba dřeva a lesní doprava, zejména přibližování dřeva, uskladnění dřeva a jeho odvoz po lesních cestách a ostatních komunikacích na sklady nebo místa spotřeby, pokud je tento spojen s těžbou, přibližováním a uskladněním dřeva v lese. Poskytování služeb v myslivosti, jímž se rozumí zejména poskytování odchytových zařízení pro přemísťování odchycené nebo usmrcené zvěře, služby při produkci (stažení, očištění, vypnutí a podobně) kůží a kožešin z usmrcené zvěře a úpravy loveckých trofejí, umělé chovy drobné zvěře, pokud nejsou realizovány v rámci výkonu práva myslivosti a nejsou farmovým chovem zvěře. Další obdobné činnosti.

3. Chov domácích a zoologických zvířat
a poskytování souvisejících služeb

Chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat, zoologických a laboratorních zvířat. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Chov koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy a výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat.

Obsahem živnosti není prodej zvířat určených pro zájmové chovy, drezúra zvířat a veterinární činnost.

4. Úprava nerostů a dobývání rašeliny
a bahna a jejich úprava

Další úprava již zušlechtěných a vytěžených nerostů, například zpracování cihlářských a keramických jílů, výroba živičných směsí z již dříve nadrceného kameniva. Zpracování soli kamenné pro potravinářské a nepotravinářské účely, zejména příprava solanky, drcení, čištění a rafinace soli. Dobývání a úprava rašeliny a výroba rašelinových briket. Odstraňování bahna z vodního dna rybníků a další obdobné činnosti.

Obsahem živnosti není dobývání nerostných surovin (vyjma rašeliny) a úprava těchto surovin prováděná subjekty, které tyto dobývají.

5. Výroba potravinářských výrobků

Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a potravních doplňků, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování ryb a vodních živočichů, zpracování vajec, zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby čistých šťáv a koncentrátů z ovoce a zeleniny, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, výroba cukru a přírodních sladidel, výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády, výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek, medu, včetně výroby medoviny, úprava rýže a luštěnin, úprava kávy, čaje, koření, výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek, potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, pro bezlepkové, redukční, nízkoproteinové diety a podobně), kvasného octa a droždí, výroba škrobu a potravin na bázi škrobu, výroba těstovin, mĎsli a směsí obilovin, výroba konzervovaných a hotových jídel.

Obsahem živnosti není výroba nápojů, zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky a zpracování mléka na mléčné výrobky, výroba pekařských a cukrářských výrobků, výroba zmrzliny.

6. Výroba nápojů

Výroba lihových nápojů studenou cestou. Výroba vína a ovocných vín a medoviny. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava minerálních a stolních vod a výroba dalších nápojů.

Obsahem živnosti není výroba kvasného lihu, destilátů, piva, mléka a mléčných nápojů, instantních nealkoholických nápojů.

7. Výroba krmiv a krmných směsí

Výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata. Výroba krmiv (granulí, směsí, konzerv a podobně) pro domácí zvířata a krmení pro ptactvo, akvarijní rybičky a další živočichy.

Obsahem živnosti není výroba průmyslově nezpracovaných krmiv pro hospodářská zvířata produkovaná zemědělskými prvovýrobci (pícniny, seno, krmné obilí a podobně).

8. Pěstitelské pálení

Výroba ovocných destilátů pro pěstitele ovoce v pěstitelských pálenicích.

9. Výroba škrobárenských výrobků
pro nepotravinářské účely

Výroba škrobu a škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely.

10. Výroba textilních vláken a tkanin

Výroba textilních přízí úpravou a spřádáním bavlněných vláken, vlněných vláken, chemických vláken a ostatních textilních vláken (lněných, jutových, konopných, vigoňových, papírových a podobně) soukáním a úpravou hedvábí, soukáním a tvarováním syntetických a umělých přízí, výroba nití. Výroba tkanin bavlnářských, vlnařských, hedvábnických, lnářských, jutařských a tkanin z chemických vláken a ostatních tkanin.

Obsahem živnosti není konečná úprava textilií spočívající v barvení a chemické úpravě textilií, výroba textilních podlahových krytin, výroba pletených a háčkovaných materiálů, spřádání a tkaní azbestových vláken a výroba skleněných vláken.

11. Výroba textilního zboží
(kromě oděvů a oděvních doplňků)

Výroba ložního prádla z různých plošných textilií, dětských zavinovaček, bytových a stolních konfekčních textilních výrobků, zejména prošívaných přikrývek, polštářů a spacích pytlů, bytových kusových textilií (pokrývek, záclon, závěsů, nástěnek, rohožek a podobně), textilních výrobků (ubrusů, ručníků, prachovek, plachet, stanů, pytlů, sáčků z textilního materiálu, padáků, praporů, vlajek a podobně) a textilní galanterie, koberců a podlahových krytin z textilního materiálu, lan, provazů, síťovaných výrobků (rybářských sítí, provazů, kotevních lan a podobně), netkaných textilních materiálů včetně impregnovaných, pletených a háčkovaných materiálů, potažených a ostatních textilií (kordových tkanin pro pneumatiky, dopravníkových pásů, vaty a podobně).

Obsahem živnosti není výroba oděvů a oděvních doplňků.

12. Výroba oděvů a oděvních doplňků
(kromě kožešinových)

Výroba svrchního ošacení (včetně společenských oděvů) vyráběného z tkaných, pletených a háčkovaných textilií a materiálů, a to jak průmyslově, tak formou zakázkové výroby. Výroba pracovního a ochranného ošacení, spodního prádla, punčochového zboží, kožených oděvů a oděvních doplňků (z usně i z imitace), kloboučnických výrobků a oděvních doplňků, klobouků, čepic a ošacení pro sport a volný čas (teplákových souprav, lyžařského oblečení a dalších sportovních oděvů).

Obsahem živnosti není výroba kožešinových obleků a doplňků a výroba umělých kožešin a výrobků z nich.

13. Výroba kožešinových výrobků

Výroba kožešinových obleků, doplňků, pokrývek, předložek a různého zboží z kožešin, umělých kožešin a výrobků z nich.

Obsahem živnosti není zpracování kůží a kožešin.

14. Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií

Výroba pletených oděvů, oděvních doplňků a dalšího zboží ručním nebo strojním pletením, výroba háčkovaných oděvů, doplňků, pokrývek, záclon a dalšího zboží. Vyšívání, paličkování, drhání a další rukodělné zpracování textilních materiálů. Malba na textilie, batikování a jiné uměleckořemeslné zpracování textilií a navazující výroba oděvů a dalších výrobků z těchto materiálů.

Obsahem živnosti není průmyslová výroba pletených materiálů.

15. Výroba brašnářského a sedlářského zboží
(kromě prostředků protetické povahy)

Výroba brašen, aktovek, kabelek a podobných zavazadel z usně, náhražky nebo jiných materiálů, pokud byla použita stejná technologie jako u výrobků z usní, nekovových pásků k hodinkám a dalších výrobků z usní nebo jejich náhražek (hnacích řemenů, těsnění a podobně) a sedlářských výrobků. Barvení těchto výrobků z kůže.

Obsahem živnosti není výroba prostředků protetické povahy, obuvi, oděvů z usně, vyčiňování kůží.

16. Výroba obuvi
(kromě protetické)

Výroba obuvi a částí obuvi.

Obsahem živnosti není výroba ortopedické obuvi, obuvi z azbestových vláken a obuvi se svrškem z textilních materiálů bez podešví.

17. Výroba pilařská a impregnace dřeva

Pilařská výroba (řezáním a obráběním dřeva na pilách), výroba dřevěných železničních pražců, nepoložené podlahové krytiny, dřevité vlny, briket z dřevní suroviny, šindelů a podobně. Sušení, impregnace nebo chemická úprava dřeva konzervačními a podobnými prostředky. Provozování sušiček dřeva.

18. Výroba dřevěných výrobků
(kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků, dřevěných obalových beden, krabic, palet nebo nákladových podložek ze dřeva, barelů, sudů, kádí, rour a jiných bednářských výrobků, kolářských výrobků, dřevěných cívek na kabely a ostatních drobných výrobků ze dřeva (dřevěných držáků a násad pro nástroje, obuvnických kopyt, kuchyňských výrobků ze dřeva, vřeten a podobně). Zpracování přírodního korku a výroba zboží z přírodního aglomerovaného korku. Výroba slaměného pletiva a výrobků z něho (rohoží, rohožek a podobně). Výroba košíkářského zboží a košatin.

Obsahem živnosti není výroba stavebně truhlářská, výroba nábytku, uměleckořemeslné zpracování dřeva, výroba dřevěných hraček, bižuterie a zápalek.

19. Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Činnosti spojené s uměleckořemeslným zpracováním dřeva vytvářením dřevěných výrobků (sošek, ozdob, marketerie, pouzder, skříněk a podobně). Zhotovování dřevěných architektonických modelů pro různé účely.

Obsahem živnosti není zhotovování nábytku na zakázku.

20. Výroba vlákniny, papíru a lepenky
a zboží z těchto materiálů

Výroba bělené, nebělené a polobělené papírové vlákniny, výroba vlákniny z odpadového papíru, výroba papíru a lepenky (včetně potahování, natírání a impregnace papíru a lepenky), buničité vaty, vlnitého papíru a balicího materiálu z papíru a lepenky, domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru, kancelářských potřeb z papíru, tapet (včetně tapet potahovaných plasty a textilních tapet) a dalšího zboží z papíru a lepenky (filtračních papírů, papírových a lepenkových cívek a podobně).

Obsahem živnosti není výroba her, hraček, hracích karet z papíru a lepenky.

21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Činnosti spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních periodik, knih a brožur, hudebnin a hudebních rukopisů, fotografií, pohlednic, slovníků, telefonních seznamů, map, atlasů, plakátů, inzertních katalogů, prospektů a jiných tištěných náborových materiálů, diářů, kalendářů, formulářů a jiných tištěných materiálů. Provádění korektur a technická redakce.

Obsahem živnosti není vydávání a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, polygrafická výroba ani rozmnožování tištěných podkladů počítačovými tiskárnami a rozmnožovacími stroji.

22. Výroba, rozmnožování a nahrávání
zvukových a zvukově-obrazových záznamů

Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zejména činnosti spojené s pořizováním originálních fonogramů a záznamů audiovizuálních děl za účelem komerčního využívání jejich rozmnoženin, činnost vydavatelů zvukových záznamů a výrobců audiovizuálních děl a jiných filmů.

Obsahem živnosti není výroba nenahraných nosičů zvukových a zvukově-obrazových záznamů a počítačového software.

23. Vázání a konečné zpracování knih

Vázání a konečné zpracování knih dokončováním tiskových archů (do knih, brožur, katalogů a podobně), skládáním, sesazováním, šitím, lepením, porovnáváním, vázáním provazem, zdobením zlatým tiskem a dokončování tisku papíru nebo kartonu pro obchodní dopisy a formuláře nebo děrování, slepování, laminování a jiné práce směřující ke kompletaci knih a tiskovin.

Obsahem živnosti nejsou práce spojené s tiskem knih, periodických a neperiodických tiskovin, sazba tisku a zhotovování tiskařských předloh.

24. Grafické práce a kresličské práce

Vytváření grafických návrhů a grafická úprava textů, projekčních folií, náčrtků, návrhů, příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další grafické práce. Zhotovování technických výkresů a náčrtků.

Obsahem živnosti není projektová činnost v investiční výstavbě a příprava a vypracovávání technických návrhů a projektů.

25. Výroba koksu a surového dehtu

Činnosti spojené s výrobou koksu a surového dehtu z černého a hnědého uhlí.

26. Výroba chemických látek
a chemických přípravků

Výroba chemických látek a přípravků (umělých hnojiv, plastů, syntetického kaučuku, nátěrových hmot, barviv a pigmentů, mýdla, saponátů, pracích, čistíiích a lešticích přípravků a dalších chemických látek pro výrobní a laboratorní účely a podobně).

Obsahem živnosti není výroba chemických látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující, paliv a maziv, syntetického a kvasného lihu, léčiv a kosmetických prostředků (včetně toaletních a dezodoračních mýdel), chemických vláken.

27. Výroba nenahraných nosičů údajů

Výroba nenahraných nosičů zvukových a zvukově-obrazových záznamů, disket a pásků pro počítače, osobních magnetických karet a dalších nenahraných nosičů údajů.

Obsahem živnosti není výroba papíru.

28. Výroba chemických vláken

Výroba syntetického hedvábí, spřádacích kabelů, jednoduchých vláken, včetně vysoce houževnatých a tvarovaných přízí, monofilů, vláken, střiže, kabelů, vložek a pásků z celulózy a přírodních polymerů obsahujících dusík a dalších chemických umělých vláken.

29. Výroba plastových výrobků
a pryžových výrobků

Výroba polotovarů a hotových výrobků z plastů (plastové desky, bloky, fólie, profily, filmy, hadice, trubky, potravinářská umělá střeva a podobně), obalů z plastů, plastových výrobků pro stavebnictví (dveře, okna, rolety, obložení, podlahy, sanitární zboží a podobně), plastového nádobí a jiného zboží pro domácnost a obdobné užití, plastových toaletních, kancelářských a školních potřeb, součástí ošacení, strojních dílů tvářených z plastů a nábytkového kování z plastů a podobně. Výroba gumárenských výrobků vyráběných studenou cestou.

Obsahem živnosti není výroba plastů v základní formě, zpracování gumárenských směsí vulkanizací. Výroba plastových hraček, sportovních potřeb, zdravotnických a dentálních přístrojů a pomůcek, výroba plastové obuvi a nábytku.

30. Výroba a zpracování skla

Výroba tvrzeného nebo laminovaného plochého skla, skleněných zrcadel, vrstvených izolačních elementů ze skla, dutého, obalového, užitkového, osvětlovacího a ozdobného skla, skleněných vláken včetně skleněné vaty a skleněné příze, skleněných výrobků pro laboratorní, technické a hygienické účely, hodinových skel, optického skla, skleněných izolátorů, tyčí a trubic a podobně. Malování užitkových skel sodno-draselných či olovnatých, zabarvování povrchů skel listry a lazurami, nanášení vysokého smaltu na povrchy skel včetně navazujícího vypalování ve vypalovacích pecích.

Obsahem živnosti není broušení, leptání a rytí skla.

31. Výroba porcelánových a keramických výrobků
(kromě pro stavebnictví)

Výroba užitkového a ozdobného porcelánu, keramiky a hrnčířských výrobků, elektrických izolátorů a součástí k nim, laboratorních, chemických a průmyslových výrobků z keramiky, keramických nádob používaných k přepravě a balení tekutin a jiných keramických výrobků pro technické účely, žáruvzdorných cementů a žáruvzdorného keramického zboží (tepelně izolačního keramického zboží z křemenných zemin, žáruvzdorných cihel, tvarovek, keramických retort, kelímků, muflí, trubic a podobně).

Obsahem živnosti není výroba keramických výrobků pro stavebnictví, s výjimkou žáruvzdorných, keramické bižuterie a hraček.

32. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely, nežáruvzdorných keramických kachlí, obkladaček, mozaikových kostek, dlaždic, nežáruvzdorných konstrukčních stavebních materiálů z pálené hlíny (cihel, střešní krytiny, trubkových komínových nástavců, rour, podlahových tvarovek), kameniny pro stavebnictví, cementu (slínku, hydraulického cementu, struskového cementu, fosfátového, aluminozního a podobně), nehašeného vápna, sádry, práškové malty, stavebních prvků z betonu, výrobků z cementu nebo umělých kamenů, sádrových výrobků pro stavební účely, transportního betonu, stavebních materiálů z osinku nebo z rostlinných substancí spojovaných cementem nebo sádrou nebo jinými minerálními pojivy, předmětů z celulózo-vláknitých cementů a podobně.

Obsahem živnosti není zpracování přírodního kamene a výroba žáruvzdorných keramických výrobků pro stavebnictví.

33. Výroba brusiv
a ostatních minerálních nekovových výrobků

Výroba mlýnských kamenů, ostřicích a lešticích kamenů z přírodních nebo umělých brusiv (včetně brusných výrobků na měkkém základě) a výroba vláken, tkanin, oděvů, ochranných přileb, obuvi, šňůr, provazů, lan, plsti z minerálních materiálů, minerálních izolačních materiálů vyráběných ze struskové vlny, skalní vlny a podobných minerálních vln, vermikulitové vlny, rozpínavé hlíny a podobných tepelně izolačních hmot, zvukově izolačních nebo zvuk absorbujících materiálů a předmětů z různých minerálních substancí (přepracované slídy, výrobků ze slídy, rašeliny a grafitu pro jiné než elektronické účely).

Obsahem živnosti není výroba skleněné vlny, práce spojené s ručním a strojním zpracováním přírodního a umělého kamene (pro stavebnictví, hřbitovy, cesty a obdobné účely).

34. Broušení technického a šperkového kamene

Broušení technického a šperkového kamene, zejména štípání, řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a technických kamenů. Broušení speciálních výbrusů podle výkresu nebo prototypu.

Obsahem živnosti nejsou práce spojené se zpracováním přírodního kamene (pro stavebnictví a podobně) a klenotnické práce spojené s osazováním šperkového kamene.

35. Výroba a hutní zpracová ní železa a oceli

Výroba surového železa, slévárenského surového železa, surového železa pro výrobu ocele, houbovitého železa (v kusech, granulích a podobně). Výroba ocele v konvertorech, elektrických a martinských pecích a jinými metodami, vysokouhlíkového feromanganu, vysokopecní zrcadloviny v základních tvarech a litin. Výroba za tepla a za studena válcovaných ocelových výrobků z ingotů, zejména širokých i úzkých pásů, desek, plechů, fólií, drátů, tyčí, profilů a štětovnic, kolejnic a jiných výrobků pro železnici. Výroba litinových a ocelových trub a trubek všemi druhy hutních technologií, výroba fitinků, svařovaných ocelových trubek a ocelových trubkových spojek. Výroba tyčí a profilů kováním. Výroba ocelového drátu tažením nebo protahováním za studena. Jiné hutní zpracování materiálu, zejména výroba feroslitin, železného prášku a granulovaného železa, materiálu pro železniční svršky, kovových písků pro pískování.

Obsahem živnosti není odlévání hotových výrobků a polotovarů ze surového železa a ocele, odlitků ze šedých litin, tvarovaných odlitků do grafitových forem.

36. Výroba a hutní zpracování neželezných kovů
a jejich slitin

Výroba hliníku a hliníkových slitin a hutních výrobků a polotovarů z hliníku a jeho slitin a oxidu hlinitého. Výroba olova, zinku, cínu, mědi z rudy a elektrolyticky čištěného odpadu a šrotu, výroba slitin těchto kovů a výrobků a polotovarů z těchto kovů a jejich slitin. Výroba chromu, manganu, niklu a dalších neželezných kovů z rud, oxidů nebo elektrolyticky a aluminotermicky čištěného odpadu a šrotu, slitin těchto kovů a hutních výrobků a polotovarů z těchto kovů a jejich slitin. Výroba drahých kovů (výroba a rafinace zlata, stříbra, platiny a podobně, nikoli ve slitcích), výroba slitin drahých kovů pro technické účely, výroba hutních výrobků a polotovarů z drahých kovů, plátování obecných kovů stříbrem, plátování obecných kovů nebo stříbra zlatem, plátování zlata, stříbra nebo obecného kovu platinou (nebo kovy její skupiny). Výroba niklových kamínků.

Obsahem živnosti není výroba slitin drahých kovů pro klenotnictví a dentální účely.

37. Výroba kovových konstrukcí, kotlů,
těles a kontejnerů

Výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely (pro vysoké pece, zvedací a manipulační zařízení), výroba kovových dílů a konstrukcí pro stavebnictví a prefabrikovaných stavebních částí převážně vyrobených z kovu, kovových dveří, oken a jejich rámů, okenic, rolet, vrat a podobně. Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, včetně kovových kontejnerů na stlačený nebo tekutý plyn, topných těles a kotlů ústředního topení, generátorů vodní páry a jiných par, pomocných zařízení k parním generátorům (kondenzátory, přehřívače, parní kolektory a akumulátory), reaktorů.

Obsahem živnosti nejsou činnosti spojené s montáží, opravami a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob a vyhrazených zdvihacích zařízení a výroba drobných kovových obalů.

38. Výroba kovového spotřebního zboží

Výroba nožířského zboží (kuchyňských příborů, břitev, žiletek, nůžek, pracovních a kapesních nožů a podobně), sériově vyráběných ručních nástrojů (kleští, šroubováků, pil a podobně), kovářského nářadí (kladiv, palic, kovadlin a podobně), zemědělského ručního nářadí a ručního nářadí pro stavebnictví, sériově vyráběných klíčů a zámků, drobných kovových obalů (plechovek, konví, tub a podobně, kovových uzávěrů), výrobků z drátu (kovových kabelů, pásků, ostnatého drátu, drátěného pletiva, roštů, síťoviny, pleteniny, hřebíků a podobně), spojovacích součástek (nýtů, podložek, svorníků, šroubů s maticí, matic), pružin, řetězů. Výroba kovového zboží pro domácnost (pánví, pekáčů, stolního kovového náčiní, kuchyňských kovových strojků, drobných kovových pomůcek, drobných kovových doplňků a podobně), kovových výrobků sanitárních (van, výlevek, dřezů a podobně), drobného kovového zboží pro kancelářské použití, dekoračních předmětů z kovu, sériově vyráběných trezorů, bezpečnostních skříní, pancéřových dveří, kovových spojek, přezek, háků, patentů, tabulek s orientačními nápisy, žebříků, schodů, klecí, košíků, nákupních vozíků a podobně.

Obsahem živnosti není zhotovování nástrojů a přípravků pro strojírenskou výrobu.

39. Uměleckořemeslné zpracování kovů

Uměleckořemeslná činnost, při níž jsou tradičními, speciálními, převážně rukodělnými technologiemi (kovolijectví, kovotepectví, umělecké kovářství a zámečnictví, cizelérství, zvonařství, pasířství, platnéřství, medailérství a rytí kovů, cínařství atd.) zpracovávány kovy za účelem vytvoření kusových kovových předmětů, například zvonů, plastik, liturgických předmětů, přileb, štítů, rektorských řetězů, medailí a odznaků, svícnů a konvic historizujícího charakteru.

Obsahem živnosti není výroba šperků, klenotů, ozdob a ručně tepaných výrobků z drahých kovů a jejich kombinací s obecnými kovy.

40. Povrchové úpravy a svařování kovů

Provádění jednotlivých způsobů tepelného zpracování kovů (kalení, žíhání a podobně) a dalších způsobů povrchové úpravy kovových výrobků, zejména pískování, otryskávání, provádění základní povrchové ochrany výrobků laky, tmely, potahování kovových předmětů nekovovými materiály. Jednotlivé technologie tavného a tlakového svařování kovů.

Obsahem živnosti není chemická a elektrochemická úprava povrchu kovů pokovováním v kovových lázních a žárovými a plazmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů a technologie spojené s přípravou a nanášením smaltovacích suspensí a vypalování skelného nebo keramického povlaku ve smaltérské peci.

41. Výroba strojů a zařízení
pro využití mechanické energie

Výroba spalovacích motorů a jejich dílů (vyjma leteckých, automobilových a motocyklových), lodních motorů, motorů pro lokomotivy a motorů stacionárních a jejich dílů, parních, plynových a vodních turbin, vodních kol a jejich regulátorů, dmychadel a exhaustorů, kompresorů, čerpadel, zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem nebo motorů na větrný pohon, uzavíracích a regulačních částí potrubí (kohouty, ventily, šoupátka), výtokových armatur a armatur k topení. Výroba valivých ložisek a jejich dílů, zařízení pro převod otáčivého pohybu (hřídelů, čepů, kluzných ložisek), převodových skříní a jiných druhů zařízení pro převod rychlosti, spojek a spojovacích hřídelů, setrvačníků, kloubových spojení, řetězů, zařízení pro hydraulickou transmisi a podobně.

42. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Činnosti spojené s výrobou pecí, sušáren průmyslových i laboratorních, hořáků, spaloven, mechanických překládacích zařízení, roštů, vykladačů popela. Výroba ručních, motorových zvedacích, manipulačních, nakládacích a vykládacích zařízení, kladkostrojů, zdviží, jeřábů, pojízdných zvedacích rámů, pracovních vozíků vybavených nebo nevybavených zvedacím nebo jiným manipulačním zařízením s vlastním nebo bez vlastního pohonu používaných pro dílenskou přepravu, mechanických manipulátorů nebo průmyslových robotů speciálně konstruovaných pro zvedání, manipulaci nakládání a vykládání, dopravníků, kapalinových zdviží, výtahů, eskalátorů nebo pohyblivých schodišť. Výroba chladírenského a mrazírenského průmyslového zařízení, klimatizačních zařízení, výměníků tepla, ventilátorů, zařízení na rozptylování a rozprašování tekutin nebo prášků (vodních děl, hasicích přístrojů, strojů na pískování a čištění vodní parou). Výroba filtračních a čisticích zařízení, balicích a obalových strojů (plnicích, zavíracích, tvarovacích, těsnicích, kapslovacích, značkovacích a podobných zařízení), strojů pro čištění a sušení lahví a pro sycení nápojů oxidem uhličitým, zařízení pro destilaci nebo rektifikaci v rafinériích ropy, v chemickém nebo nápojovém průmyslu, plynových generátorů, kalandrovacích a jiných válcovacích strojů a válců pro ně, odstředivek, prodejních automatů a podobných zařízení. Výroba zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy (kolotočů, houpaček, střelnic a podobně).

Obsahem živnosti není výroba vyhrazených tlakových zařízení, výroba zařízení pro domácnost a strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví.

43. Výroba strojů a zařízení
pro určitá hospodářská odvětví

Výroba traktorů a malotraktorů používaných v zemědělství, zahradnictví a lesnictví a ostatních strojů pro zemědělství a lesnictví (zejména žacích strojů, samonakladačů a samovykladačů, přívěsů a návěsů, zemědělských strojů na úpravu půdy, pěstování rostlin nebo zúrodňování, sklizňových strojů a mlátiček, dojicích přístrojů, rozprašovačů pro zemědělské použití, strojního vybavení pro drůbežárny, včelařství, míchání krmiv, čištění, třídění a značkování vajec, plodů, semen a podobných zařízení). Výroba obráběcích strojů (zejména obráběcích strojů pro třísková obrábění včetně strojů pracujících s laserem, ultrazvukem, elektrickým výbojem, obráběcích strojů, které neodebírají materiál, obráběcích strojů pro osazování hřebíků, šití drátem, lepení, strojů pro sváření, tvrdé a měkké pájení, výroba upínadel, držáků nástrojů a speciálního vybavení pro obráběcí stroje, mechanických nástrojů s vlastním motorovým nebo pneumatickým pohonem) strojů a zařízení pro metalurgii (zejména strojů a zařízení pro manipulaci s roztavenými kovy a válcovacích stolic a válců pro ně), strojů a zařízení pro chemický průmysl, stavebních a důlních strojů (nepřetržitých elevátorů a dopravníků, vrtacího, řezacího, hloubicího a tunelovacího zařízení, strojního zařízení pro zpracování minerálů, jejich sítování, třídění, míchačů na beton a malty, strojů na odstraňování zeminy, beranidel a vytahovačů pilot, stříkaček na maltu, rozstřikovačů živce, strojů na betonování povrchů, radlic pro buldozery a podobně), strojů pro potravinářský průmysl a pro zpracování tabáku (zejména zemědělských sušáren, strojů na zpracování mléka, výrobu sýrů, strojů pro průmyslové mletí zrna, lisů a drtičů na výrobu vína a ovocných šťáv a džusů, strojního zařízení pro pekárenský průmysl, neelektrických pekárenských pecí, hnětačů, porcovačů těsta, strojů a zařízení pro zpracování masa, drůbeže, ryb, ovoce, ořechů, zeleniny, strojů pro výrobu cukrovinek, kakaa, čokolády, cukru, nápojů, pro extrakci a zpracování tuků nebo olejů, strojů pro zpracování tabáku, strojů a zařízení pro pivovary, strojů pro přípravu jídel v restauracích), strojů pro textilní, oděvnický a kožedělný průmysl (zejména textilních strojů, pomocných strojů pro textilní strojní park, strojů pro zpracování vláken, strojního vybavení pro velkoprádelny, šicích strojů, jehel do šicích strojů, strojů pro zpracování hotových kožešinových výrobků nebo usní, kožedělných strojů), strojů pro papírenský průmysl (zejména strojů pro přípravu papíroviny, zařízení pro výrobu papíru a kartonu, strojů a zařízení na výrobky z papíru a kartonu), strojů a zařízení pro zpracování pryže, plastů a výrobků z těchto materiálů, strojů a přístrojů pro tisk, brožování a vazbu knih, strojů a zařízení pro výrobu obkladaček, cihel, formovacích desek a dalších speciálních strojů a přístrojů.

Obsahem živnosti není výroba strojů a přístrojů pro domácnost a výroba elektrických strojů a přístrojů.

44. Výroba elektrických strojů a přístrojů
a elektronických zařízení
pracujících na malém napětí
a elektrického vybavení

Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí menším než 50 V nebo stejnosměrném napětí menším než 75 V (například kapesních kalkulaček). Výroba elektronického vybavení zejména pro silniční motorová vozidla a pracovní stroje.

Obsahem živnosti není výroba telekomunikačních zařízení a výroba elektrických hraček.

45. Výroba rozvaděčů nízkého napětí
a baterií, kabelů a vodičů

Výroba rozvaděčů nízkého napětí a elektrického zařízení pro spínání a ochranu elektrických obvodů nebo pro vytváření spojení do nebo uvnitř elektrického obvodu (zejména vypínačů, pojistek, omezovačů napětí, tlumičů proudových nárazů, zásuvek, zástrček, objímek, ovládacích panelů). Výroba vodičů, kabelů, lamel a jiných izolovaných vodičů zakončených nebo nezakončených přípojkami, kabelů z optických vláken pro přenos kódovaných dat pro telekomunikace, video a podobně. Výroba galvanických článků a baterií.

Obsahem živnosti není výroba vyhrazených elektrických zařízení.

46. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost, zejména výroba neelektrického zařízení na vaření a vytápění pro domácnost (neelektrických prostorových ohřívačů, kuchyňských sporáků, krbů, kamen, ohřívačů vody, varných zařízení, vyhřívaných desek a podobně).

47. Výroba elektronických součástek

Výroba elektronických součástek, zejména žhavených nebo studených katod nebo fotokatodových elektronek nebo obrazovek, televizních obrazovek, snímacích elektronek, elektronických převáděčů a multiplikátorů, mikrovlnných elektronek, přijímacích a zesilovacích výbojek nebo elektronek, diod, tranzistorů, tyristorů a podobných polovodičových prvků, polovodičových prvků citlivých na světlo včetně hradlových fotonek, instalovaných piezoelektrických krystalů, elektronických instalovaných obvodů a mikrosestav, monolitických integrovaných obvodů, hybridních integrovaných obvodů a elektronických mikrosestav v litých obvodech, mikromodulů, tištěných obvodů, elektrických kondenzátorů a odporů včetně reostatů a potenciometrů.

Obsahem živnosti není výroba elektronických zařízení a přístrojů.

48. Projektování elektrických zařízení

Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Zahrnuje koncepční návrhy, výpočty a vypracování schemat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

49. Výroba zdravotnických přístrojů
a zdravotnických prostředků

Výroba zdravotnických prostředků, zejména elektrodiagnostických přístrojů, mechanoterapeutických pomůcek, masážních přístrojů, aparatur pro psychologické testování, respirátorů, plynových masek, naslouchacích aparátů, kardiostimulátorů, potápěčských dýchacích přístrojů, injekčních stříkaček, jehel, zrcadel, reflektorů, endoskopů, výroba lékařského nebo veterinárního zařízení (operačních stolů, zubolékařských křesel a podobně).

Obsahem živnosti není výroba protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz a měkkých bandáží, brýlí a kontaktních čoček, teploměrů a jiných měřidel.

50. Výroba optických a fotografických zařízení

Výroba kompletovaných nebo nekompletovaných optických prvků (zejména čoček, optických zrcadel, barevných filmů, polarizačních elementů, optických vláken a kabelů z nich pro přenos obrazů nebo jejich osvětlení), optických přístrojů (zejména optických mikroskopů, zařízení pro mikrofotografii a mikroprojekci, zvětšovacích skel, dalekohledů), fotografických a kinematografických zařízení a podobně.

Obsahem živnosti není výroba brýlí, kontaktních čoček, výroba stanovených optických měřidel.

51. Výroba motorových vozidel

Výroba osobních a nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů, traktorů a speciálních vozidel, motorů k motorovým vozidlům, ostatních motorových vozidel (zejména dopravních prostředků k jízdě po sněhu, obojživelných vozidel, požárních automobilů, čisticích vozů, pojízdných knihoven a podobně). Výroba dílů a příslušenství k motorovým vozidlům a karosérií motorových vozidel, pokud jsou prováděny výrobci motorových vozidel. Činnosti spojené s výrobou motocyklů, mopedů a jiných dvoukolových vozidel, motocyklů s přívěsným vozíkem, součástek a příslušenství pro motocykly.

52. Výroba karosérií

Výroba karosérií včetně kabin pro motorová vozidla, vnějšího vybavení pro všechny typy motorových vozidel (včetně tahačů), přívěsů, návěsů, podvalníků a přepravních kontejnerů. Výroba skříní kolejových vozidel a karosérií vozů železničního parku bez vlastního pohonu, karosérií strojů pro různá odvětví průmyslu a podobně.

53. Stavba a výroba plavidel

Stavba a výroba lodí, malých plavidel, jachet, plovoucích strojů, plovoucích zařízení (například plovoucích přístavních můstků, plovoucích garáží) a podobně.

Obsahem živnosti není výroba obojživelných vozidel, motorů pro plavidla a výroba navigačních přístrojů.

54. Výroba drážních hnacích vozidel
a drážních vozidel na dráze tramvajové,
trolejbusové a lanové a železničního parku

Výroba elektrických a dieselových kolejových lokomotiv, samohybných železničních a tramvajových vozů, vozů lanových drah, železničního a tramvajového parku bez vlastního pohonu (zejména osobních, nákladních a cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů, opravárenských a jeřábových vozů a tendrů). Výroba specializovaných částí železničních a tramvajových lokomotiv nebo vozového parku (zejména podvozků, náprav a kol, brzd a dílů k nim, háků a spojovacích elementů, nárazníků) a podobných zařízení.

Obsahem živnosti není výroba elektromotorů, motorů a turbin, elektrického signalizačního a dopravně kontrolního zařízení, nesmontovaných kolejí a podobně.

55. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy
a jiných nemotorových dopravních prostředků

Výroba jízdních kol bez motoru a ostatních kolových vozidel bez motoru, zdravotnických prostředků - vozíků pro invalidy s motorem a bez motoru, kolečkových židlí pro postižené, koleček, trakařů, zavazadlových vozíků, ručních dvoukolek, vozů tažených zvířaty a dalších nemotorových dopravních prostředků. Výroba dílů a příslušenství pro nemotorové dopravní prostředky a vozíků pro invalidy s motorem.

Obsahem živnosti není výroba jízdních kol s přídavným motorem, výroba dětských tříkolek a jiných kolových hraček.

56. Výroba čalounických výrobků

Výroba čalouněného nábytku (zejména čalouněných sedadel, křesel, pohovek, taburetů) a výroba koster pro matrace a matrací. Zakázková výroba čalouněného nábytku a čalounění již zhotoveného nábytku, případně jeho částí, dveří a interiérů budov, zhotovování závěsů, drapérií, včetně jejich umístění v interiérech a další dekoratérské činnosti. Čalounění sedadel a interiérů dopravních prostředků.

Obsahem živnosti není zhotovování dřevěného nábytku a zakázková výroba a opravy dřevěných částí židlí, sedadel a podobně.

57. Výroba hudebních nástrojů

Výroba hudebních nástrojů strunných, klávesových strunných nástrojů, klávesových trubkových varhan, akordeonů, dechových nástrojů, bicích hudebních nástrojů a dalších hudebních nástrojů. Výroba dílů a příslušenství k hudebním nástrojům (metronomů, ladiček, strun a podobně). Výroba hudebních nástrojů, jejichž zvuk je vytvářen elektronicky, flašinetů, parních varhan a podobně.

Obsahem živnosti není výroba mikrofonů, reproduktorů, gramofonů, magnetofonů, zvonů, hudebních hraček a výroba hracích skříní.

58. Výroba sportovních potřeb

Výroba zboží a vybavení pro sport (zejména míčů, raket, pálek, holí, lyží, lyžařského vázání, hůlek, sáněk, bobů, potřeb pro sportovní rybaření, loveckých potřeb, horolezecké výzbroje, sportovních rukavic, bruslí, luků, samostřílů, kuší), vybavení tělocvičen a atletických zařízení.

Obsahem živnosti není výroba sportovního oblečení, obuvi, přileb, sedlářského a brašnářského zboží, zbraní a munice, člunů a sportovních lodí, jízdních kol a sportovních vozidel.

59. Výroba her, hraček a dětských kočárků

Výroba panenek a jejich oblečení, zvířátek, hračkových vybavení domácnosti, mechanických hraček, zejména vláčků, autíček, kolových hraček používaných k jízdě, tříkolek, hračkových hudebních nástrojů, zboží pro lunaparky, stolních nebo společenských her, hracích karet, modelů, elektrických vláčků, stavebnic, skládaček, elektronických her a podobně. Výroba dětských kočárků a kočárků pro panenky.

60. Výroba školních a kancelářských potřeb
kromě výrobků z papíru

Výroba psacích per a tužek, náplní do per a tužek, razítek, ručních tiskáren nebo etiketovacích strojků, potiskovacích souprav a dalších školních a kancelářských potřeb.

Obsahem živnosti není výroba kancelářského papíru, školních sešitů a brašnářského zboží.

61. Výroba bižuterie

Výroba bižuterie a ozdob z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů.

62. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží,
deštníků a dalších výrobků
zpracovatelského průmyslu

Výroba košťat a kartáčů, ručních mechanických smetáků, mopů a péřových prachovek, kartáčků, malířských válečků, štětců a podobně. Výroba konfekčních zapínadel (knoflíků, patentek, zdrhovadel, šicích potřeb a podobně), vycházkových holí, deštníků, slunečníků, markýz a podobně. Výroba zápalek, cigaretových zapalovačů, dýmek, hřebenů, vakuovaných lahví, termosek, svíček, umělých květin a podobně. Výroba zařízení, strojů, přístrojů a předmětů, jejichž výroba není vyňata z režimu živnostenského zákona, není předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných ani nespadá do činností uvedených v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, pod jiným než tímto oborem živnosti.

63. Nakládání s odpady
(vyjma nebezpečných)

Činnosti spojené se shromažďováním, skladováním, sběrem, výkupem, úpravou, tříděním, využíváním a zneškodňováním kovového a nekovového odpadu a šrotu. Přeprava fekálních odpadů fekálními vozy.

Obsahem živnosti není shromažďování, přeprava, skladování, zneškodňování, využívání, sběr, výkup, třídění a úprava nebezpečných odpadů.

64. Úprava a rozvod užitkové vody

Činnosti spojené se sběrem, čištěním a rozvodem užitkové vody převážně k průmyslovým účelům.

Obsahem živnosti není provozování vodovodních úpraven, čerpacích stanic, vodojemů, vodovodních sítí pro zásobování pitnou vodou, hromadné zásobování vodou, provozování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

65. Přípravné práce pro stavby

Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací) a podobně. Provádění lešenářských prací (montáže a demontáže lešení a pracovních plošin). Činnosti spojené s prováděním drobných bouracích prací a úklidových prací na stavbách.

Obsahem živnosti nejsou zednické práce, odstraňování staveb ani zemní práce, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem.

66. Specializované stavební činnosti

Specializované stavební činnosti, zejména studnařské práce (čištění a dezinfekce studní, zřizování trubních, to je vrtaných studní v délce do 30 m, pokud nejde o hydrogeologický průzkum, vystrojování trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, pramenních jímek z prefa výpustí, podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných průsaků vybetonováním a podobně), dlaždičské práce (zhotovování dlažeb pozemních komunikací a podobně), potrubářské práce, kamnářské a šamotářské práce, včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí, vložkování komínů a jiná obdobná činnost.

Obsahem živnosti nejsou zednické, stavebně-tesařské, pokrývačské a další práce, jež jsou předmětem řemeslných živností, ani hloubení studní hornickým způsobem.

67. Dokončovací stavební práce

Činnosti spojené zejména s dokončováním a úpravou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména tapetování, malířské a natěračské práce, sklenářské práce (včetně zasklívání, rámování obrazů, úpravy skla pro skříně, stoly, úpravy a rámování zrcadel a podobně), pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólií, čištění fasád domů horkou párou, pískem a další obdobné práce.

Obsahem živnosti není kladení podlah vlysových, parketových, palubových, korkových, mozaikových, stěrkových a litých, obkladačství, štukatérství, obkládání sádrokartonem a podobně.

68. Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Činnost spočívající v obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů (zejména poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Technická investorskoinženýrská činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.

Obsahem živnosti není projektování staveb ani jejich provádění.

69. Zprostředkování obchodu

Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného.

Obsahem živnosti není zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.

70. Velkoobchod

Nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.

Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, zbraní podléhajících registraci a střeliva, vojenských zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků stanovených zvláštním právním předpisem.

71. Maloobchod se smíšeným zbožím

Nákup smíšeného zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Prodejem smíšeného zboží se rozumí prodej potravinářského a spotřebního zboží v obchodních domech a v prodejnách se širokým sortimentem zboží a dále v prodejnách zboží s převahou potravin, v nichž je doplňkově prodáváno další zboží (drogistické, papírenské, kosmetické a podobně).

Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, zbraní podléhajících registraci a střeliva, vojenských zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků stanovených zvláštním právním předpisem, prodej motorových vozidel a jejich příslušenství, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, tabákových výrobků, použitého zboží, prodej paliv a maziv v čerpacích stanicích a stánkový, zásilkový a podobný prodej zboží realizovaný mimo stavby podléhající kolaudačnímu rozhodnutí.

72. Specializovaný maloobchod

Činnosti spojené s nákupem a prodejem užšího sortimentu zboží stejného nebo obdobného charakteru za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a jeho prodej ve specializovaných prodejnách.

Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, zbraní podléhajících registraci a střeliva, vojenských zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků stanovených zvláštním právním předpisem, prodej motorových vozidel a jejich příslušenství, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, tabákových výrobků, použitého zboží, prodej paliv a maziv v čerpacích stanicích a stánkový, zásilkový a podobný prodej zboží realizovaný mimo stavby podléhající kolaudačnímu rozhodnutí.

73. Maloobchod motorovými vozidly
a jejich příslušenstvím

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej veškerých motorových vozidel z výroby (dvoukolových, čtyřkolových a jiných vícekolových), ojetých motorových vozidel, příslušenství těchto vozidel a součástek těchto vozidel, pomůcek k údržbě těchto vozidel a pomůcek pro motoristy.

74. Maloobchodní prodej a pronájem
zvukových a zvukově-obrazových záznamů
a jejich nenahraných nosičů

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej zvukových a zvukově-obrazových záznamů a prodej nenahraných nosičů těchto záznamů. Pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

Obsahem živnosti není prodej software pro počítače a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

75. Maloobchod tabákovými výrobky

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej tabáku a tabákových výrobků a s tímto prodejem spojený doplňkový prodej zápalek, zapalovačů, dýmek a jiných potřeb pro kuřáky.

76. Maloobchod provozovaný
mimo řádné provozovny

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej provozovaný mimo stavby určené k tomuto účelu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí. Jedná se zejména o zásilkový prodej zboží, stánkový prodej zboží na tržištích, v mobilních zařízeních a pojízdných prodejnách, podomní a pochůzkový prodej. Prodej zboží pomocí prodejních automatů umístěných mimo prodejny prodejce provozujícího prodejní automat. Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej zboží prostřednictvím Internetu.

Obsahem živnosti není prodej potravin a jiného zboží při slavnostech, sportovních podnicích a podobných akcích konaných v obci, v níž má prodejce provozovnu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, v níž obdobné zboží prodává.

77. Maloobchod použitým zbožím

Nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Obsahem živnosti není nákup a prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých zbraní podléhajících registraci a podobně.

78. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Činnosti spojené s nákupem paliv a maziv za účelem jejich prodeje a prodej přímým spotřebitelům. Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými a ekologickými předpisy, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu paliv a maziv, prodeje drobného sortimentu zboží, který má vztah k motorovým vozidlům (drobné autodoplňky a autokosmetika, suvenýry, automapy, mazací oleje v malém balení, nemrznoucí kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, kapaliny do brzdového systému a podobně), drobná údržba motorových vozidel (výměna a doplnění provozních kapalin, mytí aut ručně i pomocí myček). Zprostředkování prodeje paliv a maziv.

Obsahem živnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn (LPG) k pohonu motorových vozidel.

79. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Mytí a běžná údržba motorových vozidel spočívající v ochraně těchto vozidel proti povětrnostním vlivům, zejména provozování myček automobilů, provádění povrchové úpravy karosérií tmelením, broušením, lakováním, výměnou čelních skel, oken vozidel, těsnících prvků karosérie. Opravy pneumatik studenou cestou a montáž pneumatik, vyvažování kol, výměna provozních náplní, montáž autopříslušenství a obdobné činnosti. Montáž, opravy, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel a jiné podobné činnosti.

Obsahem živnosti nejsou opravy motorových vozidel (zejména opravy mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických skupin a podskupin), opravy karosérií vozidel a opravy pneumatik spojené s vulkanizací.

80. Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
(kromě prostředků protetické povahy)

Opravy obuvi s výjimkou protetické obuvi a opravy brašnářského a sedlářského zboží (zejména brašen, aktovek, kabelek, nekovových pásků, sedel).

Obsahem živnosti není výroba obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (včetně zakázkové výroby), ani opravy ortopedické (zdravotní) obuvi a opravy prostředků protetické povahy.

81. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů,
bytového textilu a osobního zboží

Praní , žehlení a mandlování prádla, plizování, opravy oděvů, prádla a punčoch, opravy, čištění (vyjma chemického) a údržba bytového textilu, vytahování deček a dalších textilních výrobků. Činnost sběren textilu a oděvů pro prádelny a pro chemické čištění. Čištění peří, surové vlny, příze a netkaného textilu. Opravy deštníků, slunečníků a opravy a údržba jiného osobního zboží.

Obsahem živnosti není chemické čištění plošných metrových textilií a hotových textilních výrobků.

82. Opravy a údržba potřeb pro domácnost
a sportovních potřeb

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, zejména broušení nožů, nůžek a dalších nástrojů pro použití v domácnosti. Opravy mechanických šicích strojů, opravy a údržba dalších mechanických a dalších strojů a přístrojů převážně pro domácnosti včetně oprav elektrických a elektronických zařízení a přístrojů pracujících na napětí nižším než 50 V střídavých nebo 75 V stejnosměrných. Opravy a údržba hraček; opravy, údržba a servis sportovních potřeb a jízdních kol.

Obsahem živnosti nejsou opravy telekomunikačních zařízení, opravy sportovních motorových dopravních prostředků, opravy časoměrných zařízení.

83. Ubytovací služby

Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních stanovených zvláštním právním předpisem, neposkytujících stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách). Poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci a podobně), pokud jsou současně s ubytováním poskytovány i jiné než základní služby, a poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek).

Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb (bytových domech, rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek, a poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních poskytujících stravovací služby. Obsahem živnosti dále není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

84. Pozemní doprava vyjma železniční
a silniční motorové dopravy

Doprava osob kočárem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, doprava nákladů potahem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, přeprava břemen nosiči včetně přepravy nábytku a bytových doplňků při stěhování, doprava zásilek (vyjma písemných zpráv určených konkrétní osobě) poslem a další související činnosti. Doprava nestandardními dopravními prostředky (například lyžařské vleky).

85. Skladování zboží a manipulace s nákladem

Nakládání a vykládání železničních vagonů a kontejnerů, lodních nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob přepravy. Provoz nákladních vah. Skladování všech druhů zboží.

86. Technické činnosti v dopravě

Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro nadměrné náklady, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy) a další činnosti.

87. Potrubní doprava

Potrubní doprava ropy, dalších produktů, případně jiných zásilek.

Obsahem živnosti není rozvod plynu a tepla a provozování poštovních služeb.

88. Zasilatelství

Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do určitého místa, přičemž alespoň buď místo, z nějž se přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na území České republiky a činnosti s tím spojené, zejména uzavření smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů (náložního listu), zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy.

Obsahem živnosti není vlastní přeprava nákladů, zastupování v celním řízení, činnost celních deklarantů a podobně.

89. Zastavárenská činnost

Poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité a případný následný prodej zastavené věci.

Obsahem živnosti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou látkou, léčivem nebo vyhrazeným zdravotnickým prostředkem, zbraní registrovanou podle zvláštního zákona, střelivem, pyrotechnickým výrobkem atd.

90. Realitní činnost

Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor.

Obsahem živnosti není správa a údržba nemovitostí pro třetí osoby (pokud tato není vázána na vlastnictví nemovitosti), krátkodobé ubytování osob v bytech, rekreačních objektech a podobně, zařízeních majících charakter ubytovací služby (převážně jako služby cestovního ruchu, agroturistika a podobně).

91. Správa a údržba nemovitostí

Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.

Obsahem živnosti není čištění exteriérů budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a údržba nemovitostí vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci (například opravy výtahů, zednické, obkladačské, pokrývačské, instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické čištění koberců a textilií).

92. Pronájem a půjčování věcí movitých

Pronájmem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků (osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení pro zemědělství, stavebních strojů (bez obsluhy), spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných, zejména hospodářských, zvířat bez obsluhy.

Obsahem živnosti není pronájem věcí movitých s obsluhou, půjčování zbraní a střeliva, pronájem software a půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

93. Poskytování software a poradenství
v oblasti hardware a software

Poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software. Rozmnožování počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software. Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí.

Obsahem živnosti není prodej hardware, zpracování dat na počítači, správa počítačových sítí.

94. Kopírovací práce

Rozmnožování tiskových předloh kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami, potisk různých materiálů tamponovým tiskem a podobně.

Obsahem živnosti není polygrafická výroba (provádění tiskařských technik, zejména knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku, litografie a podobně) při výrobě knih, novin a dalších periodických a neperiodických tiskovin, rozmnožování software a zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

95. Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Zpracování dat pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem. Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně). Správa počítačových sítí a další činnosti vztažené k počítači.

Obsahem živnosti není poskytování (prodej) software a hardware ani opravy hardware.

96. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
a technických věd nebo společenských věd

Výzkum a vývoj ve specifikované oblasti přírodních, technických nebo společenských věd (zejména výzkum a vývoj aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob a podobně, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti autory zůstávají tímto nedotčeny).

Obsahem živnosti není výzkum v oblasti zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, vývoj zbraní, střeliva, výbušnin a letecké techniky.

97. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Poradenské služby v oblasti finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a podobně), podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek, v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně.

Obsahem živnosti není daňové a účetní poradenství ani právní porady (zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů nebo jiných pracovníků soudu).

98. Činnost technických poradců v oblasti

Poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice, chemii, potravinářství, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství a lesnictví.

Obsahem živnosti není vlastní realizace technických činností, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poradenská činnost při ochraně rostlin, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

99. Poradenská činnost v oblasti společenských věd
a rozvoje osobnosti

Poradenská činnost v oblasti společenských věd (sociologie, filosofie, historie, demografie, lingvistiky a podobně). Poradenství v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika, barvové poradenství a podobně.

Obsahem živnosti není psychologické poradenství a poradenství v oblasti ekonomie.

100. Testování, měření a analýzy

Testování, měření a chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy v různých oblastech lidské činnosti, zejména provozování středisek kalibrační služby, výkon hydrometeorologických a meteorologických činností, chemické analýzy různých materiálů, mikrobiologické analýzy potravin, vod, měření radonu, defektoskopické zkoušky a podobně.

Obsahem živnosti nejsou zkoušky vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových zařízení, technických zařízení v drážním provozu, zkoušky letadel a výrobků letecké techniky, úřední měření, měření emisí a imisí, výkon zeměměřických činností, diagnostická činnost v ochraně rostlin, kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

101. Reklamní činnost a marketing

Zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení.

Obsahem živnosti není tisk reklamních materiálů.

102. Služby v oblasti administrativní správy a služby
organizačně hospodářské povahy
u fyzických a právnických osob

Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské služby, péče o spisový materiál, včetně archivování písemností a podobně. Služby organizačně hospodářské povahy, zejména poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty, odkup pohledávek, přebírání závazků a jejich úhrada, postoupení pohledávek, operace směřující k řešení platební neschopnosti, poskytování ručení za bankovní úvěry nebankovními subjekty, vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek, poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů, které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů, zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu vydaných certifikátů a seznamu certifikátů, které byly zneplatněny, vedení dokumentace o vydaných certifikátech, zajišťování provozu bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu a bezpečnosti postupů, které tyto systémy a nástroje podporují a podobně) a další služby obdobné povahy, které jsou živností a nejsou předmětem živností vázaných a koncesovaných ani nespadají pod jiný obor uvedený v nařízení vlády.

103. Balicí činnosti

Balení zboží mechanizovaným způsobem a ruční kompletace obalů a ruční balení zboží.

104. Příprava a vypracování technických návrhů

Příprava a vypracování technických návrhů strojních a technologických zařízení pro různá odvětví hospodářství, zejména konstruktérská činnost ve strojírenství, vypracování technologických návrhů a projektů zařízení pro chemický, hutní, potravinářský průmysl a další odvětví průmyslu a pro zemědělskou výrobu, vypracování návrhů technologického vybavení provozů.

Obsahem živnosti není projektová činnost ve výstavbě včetně projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, projektování pozemkových úprav, navrhování a projektování jaderných zařízení, projektování letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky, vývoj zbraní podléhajících registraci ani projektování elektrických zařízení.

105. Překladatelská a tlumočnická činnost

Překlady z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, mezinárodního styku, obchodní jednání a jiné komerční účely. Tlumočení z jednoho jazyka do druhého a tlumočení do a ze znakové řeči pro účely cestovního ruchu, obchodní jednání a podobně.

Obsahem živnosti není tlumočení sloužící potřebám řízení před soudy a správními orgány nebo v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob, překlady literárních děl jako využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory.

106. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně.

Obsahem živnosti není výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.

107. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek
a obdobných akcí

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí spočívající v organizačním a technickém zajištění jejich průběhu.

Obsahem živnosti není zajištění zpracování, výroba a tisk reklamních materiálů.

108. Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Činnosti spojené s vypracováváním módních návrhů, zejména ve vztahu k textilu, ošacení, obuvi, šperkům, nábytku, a vypracováním návrhů designu všech výrobků. Návrhy estetických úprav interiérů pro různé příležitosti, výkladních skříní, včetně realizace těchto úprav a podobná aranžérská činnost.

109. Výuka jazyků

Výuka jazyků, případně znakové řeči.

Obsahem živnosti není výuka jazyků realizovaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, školských a předškolních zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení a školách a zařízeních poskytujících vzdělávání studiem v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech ani výuka jazyků v zařízeních a školách nezařazených do sítě škol, u nichž poskytované vzdělání není výhradně zaměřeno na výuku jazyků.

110. Výuka v oblasti umění a společenského tance

Výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance.

Obsahem živnosti není výchova a vzdělávání v oblasti umění a společenského tance provozovaná ve školách, školských a předškolních zařízeních zařazených do sítě škol ani ve školách a předškolních zařízeních nezařazených do sítě škol, u nichž výuka v oblasti umění není hlavním cílem vzdělávání zaměřeného převážně na jiné obory, ani příprava soutěžních tanečních párů a skupin.

111. Pořádání dětských rekreačních
a rekreačně-vzdělávacích akcí

Pořádání zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti, zejména vedení těchto akcí, organizace a zajištění výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí pořadateli, dohled nad dětmi při pobytu v táboře nebo na vzdělávací akci a podobně.

Obsahem živnosti není zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, tělovýchovných a sportovních služeb. Obsahem živnosti dále nejsou rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol.

112. Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost.

Obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem dle zvláštních právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel, poskytování tělovýchovných služeb, výuka jazyků a výuka v oblasti umění a společenského tance. Dále obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení podle zvláštních právních předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do sítě škol.

113. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Výuka obsluhy a řízení technických zařízení sloužících pro různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a dalších technických zařízení).

Obsahem živnosti není zaškolení obsluhy technického zařízení jeho výrobcem v souvislosti s uvedením zařízení do provozu, výuka obsluhy technických zařízení provozovaná ve školách a školských zařízeních zařazených do sítě škol, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel.

114. Výchova a mimoškolní vzdělávání

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do sítě škol, školských a předškolních zařízení. Jiné mimoškolní vzdělávání a doučování žáků a studentů.

Obsahem živnosti není pořádání kursů, školení a seminářů, výuka jazyků a předmětů z oblasti umění, výuka řízení motorových vozidel, letadel a ve střelbě ze zbraní a dohled nad dětmi v rodinách.

115. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy
(s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění,
která nejsou kulturními památkami,
ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií
nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
a s výjimkou obnovy kulturních památek
nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění
nebo uměleckořemeslnými pracemi)

Opravy a údržba věcí z nejrůznějších oborů lidské činnosti, dokládajících historický vývoj, kulturní vyspělost a životní styl společnosti a společenských vrstev, a určených zejména ke spotřebnímu využití, s cílem zajistit jejich další uchování.

116. Provozování
kulturní ch a kulturně-vzdělávacích zařízení

Provozování divadel a koncertních sálů, kin, audiovizuálních představení pro veřejnost, zejména organizační, pořadatelské a technické. Zajištění provozu těchto zařízení. Provozování muzeí, zejména shromažďování přírodnin nebo lidských výtvorů, katalogizování sbírek muzejní povahy a jejich zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a na tématických výstavách, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů související s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy a výstavami jiných muzeí. Provozování galerií, zejména shromažďování děl výtvarných umění, jejich odborné zpracování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a formou přechodných výstav, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů související s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy jiných galerií a zprostředkování prodeje děl výtvarných umění a jejich prodej. Provozování botanických a zoologických zahrad. Provozování knihoven, zejména získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupnění knihovních fondů a poskytování knihovnických informačních služeb, půjčování dokumentů, poskytování bibliografických a faktografických informací a s tím související pořádání kulturně-vzdělávacích akcí. Provozování jiných kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení.

Obsahem živnosti není provozování divadel, muzeí, knihoven a dalších kulturně-vzdělávacích zařízení zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávané v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, veřejné předvedení divadelních představení, koncertů a dalších kulturních představení účinkujícími, pořádání aukcí, poskytování dalších služeb v souvislosti s provozováním uvedených zařízení (provozování barů, občerstvení a podobně), kromě provozování nezbytného sociálního zázemí (šaten, WC, parkovišť a podobně).

117. Pořádání kulturních produkcí, zábav
a provozování zařízení sloužících zábavě

Pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a audiovizuálních představení a estrádních produkcí, zejména veřejné předvedení divadelních představení, koncertů a audiovizuálních, estrádních a jiných produkcí účinkujícími na stálé scéně i jako hostující na nejrůznějších akcích svého druhu. Pořádání filmových a audiovizuálních představení (promítání a doprovodné akce pořadatele filmového představení, není-li tento provozovatelem kina). Pořádání tanečních zábav a diskoték. Činnost konferenciéra a diskžokeje, moderování různých kulturních, společenských akcí. Činnost zvukařů, osvětlovačů a další podpůrné činnosti související s realizací uměleckých výkonů. Provozování a pořádání cirkusových představení, varieté a podobných akcí. Provozování pouťových atrakcí, zábavních parků, kulečníkových heren a dalších zařízení sloužících zábavě.

Obsahem živnosti není činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, činnost výkonných umělců ve smyslu provedení uměleckého výkonu ani drezúra zvířat.

118. Organizování sportovních soutěží

Organizování a pořádání sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu. Činnost agentů a agentur zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění účasti na sportovních soutěžích a podobně. Činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku.

Obsahem živnosti není poskytování tělovýchovných služeb (činnost trenérů) ani činnost amatérských výkonných sportovců.

119. Zprostředkování služeb

Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování stavebního spoření, zahraničně-studijních pobytů (au-pair) a zprostředkování jiných služeb.

Obsahem živnosti není zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví, zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu, zprostředkování přepravy nákladů (zasilatelství) a podobně.

120. Činnost informačních
a zpravodajských kanceláří

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří včetně zajištění podpůrných administrativních činností souvisejících s jejich provozem.

Obsahem živnosti není rozhlasové a televizní zpravodajství ani činnost novinářů ve smyslu využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich původci a autory.

121. Poskytování technických služeb

Poskytování technických služeb a jiných činností obdobné povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování dopravních komunikací, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla v jiném než veřejném zájmu, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor a mazání výtahů, potápěčské práce, hubení škodlivých živočichů netoxickými látkami, provozování pohřebišť pro zvířata.

122. Poskytování služeb pro osobní hygienu
a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména provozování veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných prádelen a podobně. Poskytování služeb a zakázkových výrob souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména vlásenkářství, zhotovování charakterových masek pro divadlo, film, modelování a aplikace umělých nehtů a podobně.

Obsahem živnosti není poskytování kosmetických služeb, manikúra a pedikúra, holičství a kadeřnictví a činnosti, při nichž je porušována integrita lidské kůže, provozování solárií, poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb ani provozování bazénů, saun, fit-center a jiných sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.

123. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.

Obsahem živnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a podobně) a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

124. Poskytování služeb osobního charakteru

Poskytování služeb osobního charakteru, zejména činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, kartářek, vyhotovování rodokmenů, provoz šaten, práce čističů bot a další služby osobního charakteru. Doprovodné služby (hostesky, společnice a podobně) a doprovodné služby v oblasti cestovního ruchu, jimiž se rozumí doprovod skupiny osob nebo jednotlivců, zejména vedení a kontrola itineráře, zajištění programu, obstarání základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytování základní pomoci doprovázeným osobám.

Obsahem živnosti není poskytování výkladu o kulturním a přírodním dědictví země a poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

E-shop

Brexit v zrcadle ústavního práva

Brexit v zrcadle ústavního práva

Jan Wintr, Marek Antoš (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se ... pokračování

Cena: 220 KčKOUPIT

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ... pokračování

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ... pokračování

Cena: 375 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.