Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


157

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu

a)   přecházejí do vlastnictví krajů1) věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,
b)   na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,2) pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad.

(3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, s kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.3) U věcí chráněných podle zvláštních právních předpisů se hodnota neuvádí.4) Dále musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti rozhodnutí a razítko příslušného ústředního správního úřadu. Rozhodnutí podepisuje vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.

(4) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být vydáno ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(5) Rozhodnutí vydané podle odstavců 1 a 2 zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.5)

§ 2

(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1.

(2) Do 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 je kraj povinen vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje, která má stejné náležitosti jako zřizovací listina vydávaná podle zvláštního právního předpisu.

§ 3

Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona organizačními složkami kraje.

§ 4

Pokud na věci, které přecházejí do vlastnictví krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů,6) stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 osobou povinnou podle těchto zvláštních právních předpisů.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 157/2000 Sb.

Příloha obsahuje seznam organizací, které jsou převáděny na kraje z majetku státu Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Ministerstvo dopravy a spojů

Kraj   Název, sídlo, identifikační číslo
Středočeský  
Správa a údržba silnic Benešov Křižíkova 1351, 256 80 Benešov 00 064 785  
Správa a údržba silnic Kladno Železárenská 1566, 272 01 Kladno 00 065 374  
Správa a údržba silnic Kolín Klejnarská, 280 90 Kolín 00 065 765
Správa a údržba silnic Kutná Hora Tyršova, 284 80 Kutná Hora 00 066 001
Správa a údržba silnic Mělník Na Průhoně 3320, 276 01 Mělník 00 066 320
Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště 00 066 621
Správa a údržba silnic Poděbrady U stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady 00 066 931
Správa a údržba silnic Praha-západ Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5-Zbraslav 00 067 636
Správa a údržba silnic Příbram Drásov 262 61 Višňová u Příbrami 00 067 938
Správa a údržba silnic Rakovník O. Beníškové 2540, 269 31 Rakovník 00 068 225
Správa a údržba silnic Králův Dvůr Popovice 1801, 267 01 Králův Dvůr 00 065 099
Správa a údržba silnic Říčany Žižkova 263, 251 01 Říčany 00 067 237
Budějovický
Správa a údržba silnic České Budějovice Nemanická 10, 370 10 České Budějovice 00 070 068
Správa a údržba silnic Český Krumlov Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov 00 070 394
Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec 00 070 661
Správa a údržba silnic Písek Vrcovická 2148, 397 11 Písek 00 071 382
Správa a údržba silnic Prachatice Žernovická, 383 11 Prachatice 00 071 633
Správa a údržba silnic Strakonice ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 11 Strakonice 00 071 935
Správa a údržba silnic Tábor Vožická 2107, 390 41 Tábor 00 072 249
Plzeňský
Správa a údržba silnic Domažlice Sadová 324, 344 79 Domažlice 00 073 679
Správa a údržba silnic Klatovy
Za kasárny 324/IV, 339 68 Klatovy 00 074 870
Správa a údržba silnic Kralovice Žatecká 732, 331 41 Kralovice 00 075 779
Správa a údržba silnic Rokycany Roháčova 773/III, 337 45 Rokycany 00 075 957
Správa a údržba silnic Starý Plzenec Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec 00 075 477
Správa a údržba silnic Stříbro Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro 00 076 520
Karlovarský
Správa a údržba silnic Cheb Vrázova 10, 350 99 Cheb 00 073 938
Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů Na vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů 00 074 390
Správa a údržba silnic Sokolov Chebská 282, 356 04 Sokolov 00 076 147
Ústecký
Správa a údržba silnic Děčín Pod vrchem 55, 406 44 Děčín 9 00 078 557
Správa a údržba silnic Chomutov Pražská 6, 430 01 Chomutov 00 078 981
Správa a údržba silnic Litoměřice Nádražní 1, 412 33 Litoměřice 00 080 071
Správa a údržba silnic Louny Poděbradova 26, 440 30 Louny 00 080 268
Správa a údržba silnic Most Žižkova 876, 436 41 Litvínov 00 080 497
Správa a údržba silnic Teplice Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic 00 080 837
Správa a údržba silnic Ústí nad Labem Gogolova 19, 400 04 Trmice 00 081 345
Liberecký
Správa a údržba silnic Česká Lípa Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa 00 078 212
Správa a údržba silnic Jablonec nad Nisou Mánesova 26, 466 01 Jablonec nad Nisou 00 079 278
Správa a údržba silnic Liberec České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI 00 079 600
Správa a údržba silnic Semily Vysocká 576, 513 30 Semily 00 085 634
Královéhradecký
Správa a údržba silnic Hradec Králové Pardubická 59, 500 02 Hradec Králové-Plačice 00 083 739
Správa a údržba silnic Jičín Koněvova 467, 506 24 Jičín 00 084 328
Správa a údržba silnic Náchod Broumovská 90, 547 01 Náchod- Malé Poříčí 00 084 611
Správa a údržba silnic Rychnov nad Kněžnou Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 00 085 341
Správa a údržba silnic Trutnov Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3 00 086 215
Pardubický
Správa a údržba silnic Chrudim Tovární 1150, 537 83 Chrudim 00 084 077
Správa a údržba silnic Litomyšl T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl 00 085 901
Správa a údržba silnic Pardubice Doubravice 98, 533 54 Pardubice 00 085 031
Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí 00 086 584
Jihlavský
Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 00 083 437
Správa a údržba silnic Jihlava Kosovská 16, 586 01 Jihlava 00 090 450
Správa a údržba silnic Pelhřimov Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov 00 071 048
Správa a údržba silnic Třebíč Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč 00 091 499
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou 00 92 789
Brněnský
Správa a údržba silnic Blansko Komenského 2, 678 11 Blansko 00 088 587
Správa a údržba silnic Brno Ořechovská 35, 619 64 Brno 00 088 943
Správa a údržba silnic Břeclav Sovadinova 8, 690 34 Břeclav 00 089 311
Správa a údržba silnic Hodonín Brněnská 3254, 695 01 Hodonín 00 090 069
Správa a údržba silnic Vyškov Křečkovská 17, 682 11 Vyškov 00 092 215
Správa a údržba silnic Znojmo Kotkova 24, 669 50 Znojmo 00 092 452
Olomoucký
Správa a údržba silnic Olomouc Lipenská 120, 772 37 Olomouc 00 096 415
Správa a údržba silnic Prostějov Za Kosteleckou 5, 796 56 Prostějov 00 091 219
Správa a údržba silnic Přerov Tovačovská 974, 750 11 Přerov 00 097 721
Správa a údržba silnic Šumperk Zábřežská 70, 787 96 Šumperk 00 098 051
Ostravský
Správa a údržba silnic Bruntál Zahradní II/19, 792 11 Bruntál 00 095 079
Správa a údržba silnic Frýdek-Místek Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek 00 095 435
Správa a údržba silnic Karviná Svatopluka Čecha 1887, 733 01 Karviná 00 095 711
Správa a údržba silnic Nový Jičín Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín 00 096 032
Správa a údržba silnic Opava Joži Davida 2, 747 06 Opava 00 096 857
Zlínský
Správa a údržba silnic Kroměříž Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž 00 090 832
Správa a údržba silnic Uherské Hradiště Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště 00 091 839
Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí 00 098 388
Správa a údržba silnic Zlín K majáku 5001, 761 23 Zlín 00 089 702

Ministerstvo kultury

Kraj   Název, sídlo, identifikační číslo
Středočeský
Státní vědecká knihovna v Kladně Gen. Klapálka 1641, 272 80 Kladno 00 069 892
Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4, 118 01 Praha 1 49 276 433
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zámek, 252 63 Roztoky u Prahy 00 069 850
České muzeum výtvarných umění v Praze Husova 19/21, 110 00 Praha 1 00 069 922
Budějovický
Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích Riegrova 3, 370 59 České Budějovice 00 073 504
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 00 073 539
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 373 41 Hluboká nad Vltavou 00 073 512
Plzeňský
Státní vědecká knihovna v Plzni Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň 00 078 077
Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň 00 228 745
Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, 301 50 Plzeň 00 263 338
Galerie Klatovy-Klenová zámek Klenová, 340 21 Janovice nad Úhlavou 00 177 270
Karlovarský
Galerie výtvarného umění v Chebu nám. Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb 00 369 021
Galerie umění Karlovy Vary Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary 66 362 768
Ústecký
Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem 00 083 186
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Žižkova 835, 434 01 Most 47 325 011
Regionální muzeum v Teplicích Zámecké náměstí 14, 415 50 Teplice 00 083 241
Galerie výtvarného umění v Litoměřicích Michalská 7, 412 01 Litoměřice 00 083 259
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem 00 360 643
Galerie Benedikta Rejta v Lounech Pivovarská 29/34, 440 01 Louny 00 360 724
Státní galerie výtvarného umění v Mostě Pražská ulice, 434 01 Most 00 361 160
Liberecký
Státní vědecká knihovna v Liberci nám. E. Beneše 23, 400 53 Liberec 00 083 194
Severočeské muzeum v Liberci Masarykova 11, 460 01 Liberec 00 083 232
Oblastní galerie v Liberci U tiskárny 1, 460 00 Liberec 00 083 267
Královéhradecký
Státní vědecká knihovna v Hradci Králové Pospíšilova 395, 500 11 Hradec Králové 00 412 821
Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 39 Hradec Králové 00 088 382
Galerie moderního umění v Hradci Králové Velké náměstí 139/140, 500 02 Hradec Králové 00 088 404
Státní galerie výtvarného umění v Náchodě Smiřických 272, 547 00 Náchod 00 371 041 Pardubický
Východočeské muzeum v Pardubicích Zámek č. 2, 530 02 Pardubice 14 450 542
Východočeská galerie v Pardubicích Zámek č. 3, 530 00 Pardubice 00 085 278
Jihlavský
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Komenského 10, 586 00 Jihlava 00 094 854
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Havlíčkovo nám. 18, 580 00 Havlíčkův Brod 13 582 143
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě 00 167 959 Brněnský
Ústav archeologické památkové péče Brno Kaloudova 30, 614 00 Brno 48 511 005
Galerie výtvarného umění v Hodoníně Úprkova 1, 695 00 Hodonín 00 373 290
Olomoucký
Státní vědecká knihovna v Olomouci Ostružnická 3, 771 77 Olomouc 00 100 625
Vlastivědné muzeum v Olomouci Nám. republiky 5/6, 771 73 Olomouc 00 100 609
Muzeum umění Olomouc Denisova 47, 771 11 Olomouc 00 494 569
Ostravský
Státní vědecká knihovna v Ostravě Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava 00 100 579
Galerie výtvarného umění v Ostravě Jurečkova 9, 763 01 Ostrava 00 373 231
Zlínský
Státní galerie ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 00 094 889

Ministerstvo zemědělství

Kraj   Název, sídlo, identifikační číslo
Praha
Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/III, 142 00 Praha 4-Písnice 00 639 214
Střední odborné učiliště Uranie U Uranie 14, 170 00 Praha 7-Holešovice 00 638 862
Střední odborné učiliště a Učiliště Ke stadionu 623, 196 00 Praha 9-Čakovice 00 638 871
Střední odborné učiliště zemědělské U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5- Velká Chuchle 00 069 621
Střední odborné učiliště zemědělské K učilišti 165, 102 00 Praha 10-Štěrboholy 00 069 604
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5-Radotín 00 638 846
Středočeský
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Zámek 1, 258 27 Vlašim 14 798 425
Integrovaná střední škola technická Svatojánská 217, 266 80 Beroun 3- Závodí 00 069 451
Integrovaná střední škola a Učiliště Hlaváčkovo nám. 673, 274 80 Slaný 00 069 485
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Boží Voda 230, 277 21 Liběchov 00 069 540
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Horky nad Jizerou č. 34/35, 294 73 Brodce nad Jizerou 00 069 558
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Hubálov 22, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 00 069 566
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové 00 069 574
Střední odborné učiliště zemědělské Opolanská 92, 289 07 Libice nad Cidlinou 14 801 647
Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy 14 802 015
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště 262 22 Hluboš 1 00 069 647
Střední odborné učiliště zemědělské U stadionu 1135, 271 80 Nové Strašecí 14 802 201
Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště Žatecká 1, 270 33 Jesenice 00 069 663
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav 00 069 515
Střední odborné učiliště a Učiliště Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany 14 803 844
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště 270 23 Křivoklát-Písky 00 069 434
Budějovický
Integrovaná střední škola Hněvkovice č. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 00 073 130
Střední odborné učiliště stavební a Učiliště Nemanická 7, 371 68 České Budějovice 00 582 280
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Husova 548, 374 23 Trhové Sviny 00 073 148
Střední odborné učiliště zemědělské Vrchlického 567/II, 379 28 Třeboň 00 073 181
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Branická 1, 398 42 Veselíčko u Milevska 00 073 229
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště 384 25 Dub u Prachatic 83 00 073 245
Střední a odborné učiliště zemědělské U sladovny 671, 388 16 Blatná 00 066 079
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Palackého 81/I, 389 21 Vodňany 00 073 270
Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště Angela Gančeva 2506, 390 01 Tábor 00 667 536
Střední odborné učiliště zemědělské Pohorská 86, 382 41 Kaplice 00 476 994
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice 00 073 172
Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň 00 510 912
Integrovaná střední škola lesnická 1. máje 194, 385 01 Vimperk 00 073 237
Karlovarský
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Plzeňská 330, 364 11 Toužim 00 669 831
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Hornická 28, 362 35 Abertamy 00 077 542
Integrovaná střední škola zemědělsko-manažerská, Odborné učiliště a Učiliště Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb 00 077 461
Plzeňský
Střední a odborné učiliště potravinářské a služeb Šmeralova 197/IV, 339 06 Klatovy 00 077 607
Střední odborné učiliště zemědělské U kapličky 761, 342 30 Sušice II 00 077 615
Střední odborné učiliště zemědělské nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice 00 077 704
Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské a Učiliště Mládežníků 228/II, 337 01 Rokycany 00 077 755
Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, 348 02 Bor 00 077 879
Integrovaná střední škola Littrowa ul. 122, 346 01 Horšovský Týn 00 376 469
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Blatenská 313, 341 11 Horažďovice 00 077 631
Střední odborné učiliště a Učiliště Oselce 1, 335 46 Oselce 00 077 691
Liberecký
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Valdštejnská 183, 472 33 Doksy 00 082 490
Integrovaná střední škola Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou 00 087 891
Integrovaná střední škola a Odborné učiliště potravinářské Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou 15 043 151
Střední odborné učiliště a Učiliště Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant v Čechách 00 082 554
Střední odborné učiliště lesnické Lázeňská 349, 463 62 Hejnice 18 384 129
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Poděbradova 664, OP Harrachov, 512 51 Lomnice nad Popelkou 00 230 910
Ústecký
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Na poříčí 5, 400 04 Trmice 00 082 627
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Fláje 170, 346 01 Litvínov 1 00 082 619
Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště Jirkovská 119, 431 41 Údlice 00 082 520
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště zemědělské Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice 00 082 571
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany 18 380 824
Královéhradecký
Střední odborné učiliště 503 56 Hlušice 1 00 087 751
Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 01 Lázně Bělohrad 00 087 726
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují 00 087 823
Střední odborné učiliště potravinářské Generála Govorova 110, 503 03 Smiřice 15 061 507
Střední odborné učiliště Studničkova 260, 551 01 Jaroměř 00 087 815
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Nádražní 296, 517 73 Opočno 00 087 874
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Fořt 43, 543 43 Černý Důl 3 00 087 912
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Horská 194, 542 24 Svoboda nad Úpou 00 195 057
Pardubický
Střední odborné učiliště zemědělské Žižkova 139, 533 12 Chvaletice 00 087 840
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště 533 71 Dolní Roveň 189 00 087 831
Střední odborné učiliště zemědělské Předměstí 427, 561 69 Králíky 00 087 939
Integrovaná střední škola technicko-hospodářská Kpt. Poplera 272/III, 566 01 Vysoké Mýto 00 087 947
Středisko praktického vyučování pro potravinářskou výrobu A. Hanuše 142, 561 64 Jablonné nad Orlicí 15 028 941
Střední odborné učiliště zemědělské Kladruby n. L. 105, 533 14 Kladruby nad Labem 00 087 858
Střední odborné učiliště Čs. armády 485, 572 21 Polička 00 087 904
Brněnský
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov 00 053 198
Střední odborné učiliště Sadová 338, 664 43 Želešice 00 053 228
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě 00 054 721
Střední odborné učiliště Purkyňova 6, 692 01 Mikulov 00 540 374
Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště Za humny 29, 697 01 Kyjov-Boršov 00 225 797
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Svatoplukova 1048, 698 18 Veselí nad Moravou 00 837 351
Střední odborné učiliště potravinářské Dobrovolského 6, 695 11 Hodonín 00 103 888
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Klášterní nám. 127, 672 01 Moravský Krumlov 00 055 166
Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště Uhelná 6, 669 02 Znojmo 00 530 506
Střední odborné učiliště a Učiliště nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice 00 056 324
Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště Masarykova 198, 664 61 Rajhrad 00 055 468
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Vinařů 354, 696 81 Bzenec 00 053 155
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Urbanova 625, 697 36 Kyjov 00 053 163
Střední odborné učiliště zemědělské Dvořákova 19, 669 67 Znojmo 00 055 301
Střední odborné učiliště lesnické 696 81 Bzenec-Přívoz 735 00 230 936
Jihlavský
Střední odborné učiliště opravárenské Školní 1A, 586 01 Jihlava 00 056 260
Střední odborné učiliště zemědělské Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice 00 055 069
Střední odborné učiliště zemědělské Poříční 405, 593 16 Bystřice nad Pernštejnem 00 056 286
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště 675 44 Lesonice 2 00 230 944
Střední odborné učiliště zemědělské Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou 00 073 211
Integrovaná střední škola Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou 00 087 742
Střední odborné učiliště zemědělské Demlova 890, 674 01 Třebíč 00 055 077
Střední odborné učiliště zemědělské Hornoměstská 35, 594 12 Velké Meziříčí 00 055 450
Střední odborné učiliště lesnické Petrovice, 592 31 Nové Město na Moravě 00 230 952
Olomoucký
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov 00 054 941
Střední odborné učiliště zemědělské Stromořadí 420, 783 91 Uničov 00 844 128
Střední odborné učiliště zemědělské Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice u Javorníka 00 099 791
Střední odborné učiliště zemědělské Palackého 338, 789 83 Loštice 00 100 498
Středisko praktického vyučování zemědělské 9. května 194, 750 02 Přerov 45 180 369
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Gorazdovo nám. 1, 772 11 Olomouc 00 100 382
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště a Učiliště Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou 00 099 783
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh 00 409 014
Střední odborné učiliště potravinářské U jatek 8, 790 01 Jeseník 00 495 433
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Opavská 4, 785 01 Šternberk 00 100 391 Zlínský
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště Svatopluka Čecha 1110, 688 11 Uherský Brod 00 055 107
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Brumovská 456, 766 43 Valašské Klobouky 00 054 771
Střední odborné učiliště potravinářské Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí 00 098 833
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Záviše Kalandry 1095, 755 11 Vsetín 00 099 813
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž 00 054 879
Středisko praktického vyučování Třebízského 195, 768 24 Hulín 00 226 165
Ostravský
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště Nemocniční 11, 793 95 Město Albrechtice 00 100 307
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Julia Sedláka 16, 795 01 Rýmařov 00 489 875
Integrovaná střední škola Školní 416, 739 91 Jablunkov 00 100 340
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště Komenského 215, 742 83 Klimkovice 00 409 006
Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště Bílá 144, 739 15 Staré Hamry 00 100 331
Střední odborné učiliště zemědělské Na hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek 00 408 999
Střední odborné učiliště zemědělské Olomoucká 18, 746 01 Opava 00 100 412

Ministerstvo zdravotnictví

Kraj   Název, sídlo, identifikační číslo
Hlavní město Praha
Ústav léčebné rehabilitace Horáčkova 1/1096, 140 00 Praha 4 45 245 649
Středočeský kraj
Závodní ústav národního zdraví uranového průmyslu Zdaboř, 261 05 Příbram 00 023 876
Odborný léčebný ústav onkologie a pneumologie 262 04 Nová Ves pod Pleší 00 068 683
Nemocnice s poliklinikou Kutnohorská 581, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 00 873 811
Ústecký kraj
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem 00 673 544
Budějovický kraj
Nemocnice České Budějovice Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice 00 072 711

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj   Název, sídlo, identifikační číslo
Ústecký
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé 411 74 Snědovice 1 00 673 714
Diagnostický ústav sociální péče 411 12 Čížkovice 00 389 714
Liberecký
Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež Lužická 7, 460 01 Liberec 00 081 779
Královéhradecký
Ústav sociální péče pro tělesně postižené Strozziho 1333 508 20 Hořice v Podkrkonoší 13 583 212
Jihlavský
Diagnostický ústav sociální péče Dobešovská 1, 394 94 Černovice 00 582 263
Brněnský
Ústav sociální péče pro tělesně postižené 683 02 Habrovany 1 13 693 82

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 157/2000 Sb.

Příloha obsahuje seznam organizací, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nepřevádí na kraje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kraj:   Název, sídlo, identifikační číslo organizační složky státu:
Hlavní město Praha  
Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka   Loretánská 19/104 a 17/103, 118 00 Praha 1   48 134 546  
Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla   Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1   61 387 339  
Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola   Holečkova 4, 150 00 Praha 5   48 134 368  
Dětský diagnostický ústav   U Michelského lesa 222, 141 00 Praha 4   48 134 333  
Diagnostický ústav pro mládež   Na Dlouhé mezi 19, 147 00 Praha 4   61 386 308  
Diagnostický ústav pro mládež   Lublaňská 33, 120 00 Praha 2   49 625 357  
Dětský výchovný ústav   Jana Masaryka 16, 120 00 Praha 2   65 993 381  
Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: "Středisko pro mládež Klíčov"   Čakovická 51, 190 00 Praha 9   63 110 261
Středočeský  
Dětský diagnostický ústav   Pražská 151, 252 29 Dobřichovice   61 384 810  
Dětský výchovný ústav   280 02 Býchory 52   48 665 771  
Dětský výchovný ústav   Rumburská 54, 277 21 Liběchov   49 518 879  
Dětský výchovný ústav   257 08 Načeradec 1   61 664 642  
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště   262 12 Obořiště 1   61 100 544  
Výchovný ústav pro mládež   Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora   49 543 261
Českobudějovický  
Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené   Riegrova 1, 370 01 České Budějovice   60 075 961  
Dětský diagnostický ústav   Homole 90, 370 01 České Budějovice   60 076 178  
Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež   Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice   60 075 821  
Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola   Gymnazijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec   60 816 911
Plzeňský  
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež   Karlovarská 67, 328 18 Plzeň   49 778 129  
Výchovný ústav pro děti a mládež   Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň   48 342 998  
Dětský výchovný ústav   Měcholupy 2, 339 01 Klatovy   61 781 517  
Výchovný ústav pro mládež   338 10 Terešov 1   48 380 253
Karlovarský  
Výchovný ústav pro mládež   Školní 9, 362 25 Nová Role   00 077 941  
Výchovný ústav pro děti a mládež   Jiráskova 344, 364 52 Žlutice   00 077 917
Ústecký  
Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež   tř. Vítězství 70, 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem   47 274 379  
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště   441 01 Buškovice 203   49 123 947  
Výchovný ústav pro děti a mládež   Čapkova 5, 407 53 Jiříkov   00 412 040  
Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště   Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou   61 515 442  
Výchovný ústav pro mládež   Pšov 1, 441 01 Podbořany-Pšov   49 123 734
Liberecký  
Dětský diagnostický ústav   U Opatrovny 3, 460 01 Liberec   46 748 083  
Dětský výchovný ústav   Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře   62 237 047  
Výchovný ústav pro děti a mládež   Školní 438, 463 31 Chrastava   00 361 348
Královéhradecký 
Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené   Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně   49 290 274  
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež   Rokytanského 62, 500 02 Hradec Králové   62 690 001  
Výchovný ústav pro mládež   Dvořákova 474, 543 71 Hostinné   60 153 385  
Dětský výchovný ústav   Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí   60 884 754  
Dětský výchovný ústav   Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí   60 153 261  
Husův domov   Vrchlického 700, 544 01 Dvůr Králové nad Labem   62 048 660  
Dětský výchovný ústav   Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov   60 153 628
Pardubický  
Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež   Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec   60 103 264  
Výchovný ústav pro děti a mládež   5. května 383, 561 69 Králíky   49 314 904
Jihlavský  
Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež   Jirákova 285, 394 94 Černovice   00 410 802  
Dětský výchovný ústav   Dělnická 1, 586 01 Jihlava   60 545 933  
Výchovný ústav pro děti a mládež   Horní 617, 394 64 Počátky   00 073 342  
Výchovný ústav pro mládež   K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí   48 895 440  
Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc   Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí   48 897 574
Brněnský  
Speciální školy pro zrakově postižené   Hlinky 156, 603 00 Brno   62 157 370  
Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež   Hlinky 156, 603 00 Brno   65 353 650  
Mateřská škola a Základní škola internátní pro žáky s vadami řeči   Veslařská 234, 637 00 Brno   62 157 787  
Dětský diagnostický ústav   Hlinky 140, 603 69 Brno   00 567 256  
Diagnostický ústav pro mládež   Veslařská 246, 637 00 Brno   62 158 384  
Výchovný ústav pro děti a mládež   Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov   49 438 905  
Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola   Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě   62 073 079  
Výchovný ústav pro mládež   Zámek 1, 671 38 Višňové   49 438 921
Olomoucký  
Výchovný ústav pro mládež   Novosady 248, 751 14 Dřevohostice   00 842 796  
Výchovný ústav pro děti a mládež   Kouty nad Desnou 3, 788 12 Loučná nad Desnou   00 843 016  
Dětský výchovný ústav   Ústavní 9, 783 51 Olomouc-Svatý Kopeček   00 601 811  
Dětský výchovný ústav   751 25 Veselíčko 1   00 842 788  
Výchovný ústav pro mládež   Klášterní 251, 790 55 Vidnava   00 843 024  
Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež   Komenského 154, 790 65 Žulová   64 988 287  
Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené   Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc   00 844 071
Ostravský  
Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené   Dostojevského 12, 746 01 Opava   47 813 229  
Dětský diagnostický ústav   735 81 Bohumín-Šunychl 463   62 331 264  
Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež   Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava- -Kunčičky   00 601 969  
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště   Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín   00 601 586  
Dětský výchovný ústav   Sportovní 561, 735 42 Horní Těrlicko   62 331 507  
Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež   Slezská 23/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka   62 348 043
Zlínský 
Speciální školy pro sluchově postižené   Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí   00 843 598  
Dětský výchovný ústav   Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem   63 458 896  
Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické   768 72 Chvalčov 47   63 458 811  
Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště   Zámecká 107, 768 04 Střílky   47 935 740

1)   Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
2)   § 249 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
4)   Například zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
6)   Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová - Wolters Kluwer, a. s.

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a ...

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.