Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 142/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 43, ze dne 26. 5. 2000

142

VYHLÁŠKA
České národní banky

ze dne 16. května 2000

o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

§ 1

(1) Dnem 30. června 2000 se ukončuje platnost pamětních stříbrných mincí vydaných v letech 1954 až 1992 Státní bankou československou (dále jen "československé pamětní mince"), jejichž seznam je uveden v příloze této vyhlášky. Tímto dnem přestávají být československé pamětní mince zákonnými penězi1) na území České republiky.

(2) Československé pamětní mince vyměňují v době od 1. července 2000 do 30. června 2001 všechny banky2) provádějící pokladní operace, v době od 1. července 2001 do 30. června 2006 pouze Česká národní banka.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2000.

Guvernér:
v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.
viceguvernér

Příloha k vyhlášce č. 142/2000 Sb.

Seznam československých pamětních mincí, jejichž platnost se ukončuje dnem 30. června 2000 

1.  stříbrné desetikoruny na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání,3)
2.  stříbrné pětadvacetikoruny na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání,3) 
3.  stříbrné desetikoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou,4)
4.  stříbrné pětadvacetikoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou,4) 
5.  stříbrné padesátikoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou,4) 
6.  stříbrné stokoruny na paměť 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou,4) 
7.  pamětní stříbrné desetikoruny k oslavám J. A. Komenského v roce 1957,5)
8.  pamětní stříbrné desetikoruny k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze,6)
 9.  pamětní stříbrné desetikoruny k 20. výročí Slovenského národního povstání,7)
10.  pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou,8)
11.  pamětní stříbrné desetikoruny k 550. výročí upálení mistra Jana Husa,9)
12.  pamětní stříbrné desetikoruny "Velká Morava - 1100 let",10)
13.  pamětní stříbrné desetikoruny k 500. výročí založení university v Bratislavě,11)
14.  pamětní stříbrné pětadvacetikoruny ke 150. výročí založení Národního muzea v Praze,12)
15.  pamětní stříbrné desetikoruny ke 100. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze,12)
16.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu,13)
17.  pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně,14)
18.  pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání,15)
19.  pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla,16)
20.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození V. I. Lenina,17)
21.  pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou,17)
22.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí založení Komunistické strany Československa,18)
23.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava,19)
24.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí J. Mánesa,19)
25.  pamětní stříbrné dvacetikoruny k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče,20)
26.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka,20)
27.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu,21)
28.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 200. výročí narození Josefa Jungmanna,22)
29.  pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí narození Bedřicha Smetany,23)
30.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození Janka Jesenského,24)
31.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna,25)
32.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí Janka Krále,26)
33.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Viktora Kaplana,27)
34.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 125. výročí úmrtí Jána Kollára,28)
35.  pamětní stříbrné stokoruny k 300. výročí úmrtí Václava Hollara,29)
36.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého,30)
37.  pamětní stříbrné stokoruny k 75. výročí narození Julia Fučíka,31)
38.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 650. výročí založení mincovny v Kremnici,32)
39.  pamětní stříbrné stokoruny k 600. výročí úmrtí Karla IV.,33)
40.  pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí narození Jána Botta,34)
41.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa,35)
42.  pamětní stříbrné stokoruny k 650. výročí narození Petra Parléře,36)
43.  pamětní stříbrné stokoruny u příležitosti Československé spartakiády 1980,37)
44.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala,38)
45.  pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 125. výročí úmrtí Şudovíta Štúra,39)
46.  pamětní stříbrné stokoruny k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru,40)
47.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Otakara Španiela,41)
48.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Ivana Olbrachta,42)
49.  pamětní stříbrné stokoruny ke 150. výročí zahájení provozu koněspřežné železnice České Budějovice - Linec,43)
50.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí Karla Marxe,44)
51.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Jaroslava Haška,45)
52.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky,46)
53.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí otevření Národního divadla,47)
54.  pamětní stříbrné pětisetkoruny k 100. výročí otevření Národního divadla,47)
55.  pamětní stříbrné stokoruny k 300. výročí narození Mateje Bela,48)
56.  pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí narození Jana Nerudy,49)
57.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Antonína Zápotockého,50)
58.  pamětní stříbrné stokoruny k 200. výročí narození Jána Hollého,51)
59.  pamětní stříbrné stokoruny k 125. výročí narození Martina Kukučína,52)
60.  pamětní stříbrné stokoruny k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji,53)
61.  pamětní stříbrné stokoruny k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,54)
62.  pamětní stříbrné stokoruny k 250. výročí úmrtí Petra Brandla,55)
63.  pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové rezervace Praha,56)
64.  pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové rezervace Český Krumlov,56)
65.  pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové rezervace Telč,56)
66.  pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové rezervace Bratislava,56)
67.  pamětní stříbrné padesátikoruny s tematikou městské památkové rezervace Levoča,56)
68.  pamětní stříbrné stokoruny k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy,57)
69.  pamětní stříbrné pětisetkoruny k 100. výročí narození Josefa Lady,58)
70.  pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem koně Převalského,59)
71.  pamětní stříbrné stokoruny k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici,60)
72.  pamětní stříbrné stokoruny k Světové výstavě poštovních známek Praga 1988,61)
73.  pamětní stříbrné pětisetkoruny k 125. výročí založení Matice slovenské,62)
74.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 300. výročí narození Juraje Jánošíka,63)
75.  pamětní stříbrné pětisetkoruny k 20. výročí československé federace,64)
76.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Martina Benky,65)
77.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno,66)
78.  pamětní stříbrné stokoruny k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939,67)
79.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Karla Čapka,68)
80.  pamětní stříbrné stokoruny k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého,69)
81.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. konání závodu Velká pardubická,70)
82.  pamětní stříbrné padesátikoruny k prvnímu výročí svatořečení Anežky České,71)
83.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Bohuslava Martinů,72)
84.  pamětní stříbrné padesátikoruny k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia,73)
85.  pamětní stříbrné stokoruny k 100. výročí narození Antonína Dvořáka,74)
86.  pamětní stříbrné stokoruny k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta,75)
87.  pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem lázní Karlovy Vary,76)
88.  pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem lázní Mariánské Lázně,76)
89.  pamětní stříbrné padesátikoruny s motivem lázní Piešťany,76)
90.  pamětní stříbrné pětisetkoruny k 400. výročí narození Jana Amose Komenského,77)
91.  pamětní stříbrné stokoruny k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků,78)
92.  pamětní stříbrné stokoruny ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně,79)
93.  pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí československého tenisu,80)
94.  pamětní stříbrné stokoruny k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera,81)
95.  pamětní stříbrné stokoruny ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti.82)

1)   § 16 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
2)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 36/1954 Sb., o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání.
4)   Vyhláška č. 19/1955 Sb., o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou.
5)   Vyhláška č. 16/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957.
6)   Vyhláška č. 27/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze.
7)   Vyhláška č. 164/1964 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání.
8)   Vyhláška č. 27/1965 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou.
9)   Vyhláška č. 83/1965 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana Husa.
10)   Vyhláška č. 61/1966 Sb., o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET".
11)   Vyhláška č. 76/1967 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě.
12)   Vyhláška č. 51/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných mincí.
13)   Vyhláška č. 138/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu.
14)   Vyhláška č. 83/1969 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně.
15)   Vyhláška č. 101/1969 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání.
16)   Vyhláška č. 21/1970 Sb., o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla.
17)   Vyhláška č. 45/1970 Sb., o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou.
18)   Vyhláška č. 31/1971 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa.
19)   Vyhláška č. 124/1971 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa.
20)   Vyhláška č. 20/1972 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka.
21)   Vyhláška č. 3/1973 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu.
22)   Vyhláška č. 78/1973 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna.
23)   Vyhláška č. 12/1974 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany.
24)   Vyhláška č. 114/1974 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského.
25)   Vyhláška č. 48/1975 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna.
26)   Vyhláška č. 47/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále.
27)   Vyhláška č. 125/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana.
28)   Vyhláška č. 164/1976 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí úmrtí Jána Kollára.
29)   Vyhláška č. 17/1977 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara.
30)   Vyhláška č. 105/1977 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého.
31)   Vyhláška č. 11/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka.
32)   Vyhláška č. 42/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici.
33)   Vyhláška č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.
34)   Vyhláška č. 3/1979 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botta.
35)   Vyhláška č. 50/1979 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa.
36)   Vyhláška č. 13/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře.
37)   Vyhláška č. 56/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980.
38)   Vyhláška č. 128/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala.
39)   Vyhláška č. 176/1980 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Şudovíta Štúra.
40)   Vyhláška č. 38/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru.
41)   Vyhláška č. 39/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela.
42)   Vyhláška č. 106/1981 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta.
43)   Vyhláška č. 54/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec.
44)   Vyhláška č. 113/1982 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe.
45)   Vyhláška č. 5/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška.
46)   Vyhláška č. 6/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky.
47)   Vyhláška č. 98/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla.
48)   Vyhláška č. 16/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela.
49)   Vyhláška č. 52/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy.
50)   Vyhláška č. 66/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého.
51)   Vyhláška č. 126/1984 Sb., o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého.
52)   Vyhláška č. 3/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína.
53)   Vyhláška č. 4/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji.
54)   Vyhláška č. 30/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
55)   Vyhláška č. 31/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla.
56)   Vyhláška č. 7/1986 Sb., o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče.
57)   Vyhláška č. 44/1986 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy.
58)   Vyhláška č. 33/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady.
59)   Vyhláška č. 34/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského.
60)   Vyhláška č. 35/1987 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici.
61)   Vyhláška č. 55/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek Praga 1988.
62)   Vyhláška č. 56/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské.
63)   Vyhláška č. 57/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka.
64)   Vyhláška č. 58/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace.
65)   Vyhláška č. 59/1988 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky.
66)   Vyhláška č. 39/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno.
67)   Vyhláška č. 40/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939.
68)   Vyhláška č. 138/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka.
69)   Vyhláška č. 139/1989 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého.
70)   Vyhláška č. 358/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická.
71)   Vyhláška č. 411/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České.
72)   Vyhláška č. 482/1990 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů.
73)   Vyhláška č. 121/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia.
74)   Vyhláška č. 194/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka.
75)   Vyhláška č. 199/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta.
76)   Vyhláška č. 402/1991 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan.
77)   Vyhláška č. 112/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského.
78)   Vyhláška č. 268/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků.
79)   Vyhláška č. 269/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně.
80)   Vyhláška č. 468/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu.
81)   Vyhláška č. 469/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera.
82)   Vyhláška č. 470/1992 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti.

E-shop

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, ...

Cena: 847 KčKOUPIT

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.