Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

Březen 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 25/2020, rozeslána dne 5. 3. 2020

58.VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
59.VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
60.VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 25 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 26/2020, rozeslána dne 5. 3. 2020

61.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
62.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
63.SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 26. února 2020 o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Stejnopis částky 26 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 27/2020, rozeslána dne 5. 3. 2020

64.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Stejnopis částky 27 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 28/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

65.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. února 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %
66.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020 o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
67.SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 4. března 2020 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Stejnopis částky 28 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 29/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

68.VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

Stejnopis částky 29 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 30/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

69.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Stejnopis částky 30 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 31/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

70.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
71.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření
72.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření
73.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření
74.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 31 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 32/2020, rozeslána dne 13. 3. 2020

75.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
76.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 203 o přijetí krizového opatření
77.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 204 o přijetí krizového opatření
78.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 205 o přijetí krizového opatření
79.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
80.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č.  208 o přijetí krizového opatření
81.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č.  209 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 32 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 33/2020, rozeslána dne 14. 3. 2020

82.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 33 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 34/2020, rozeslána dne 15. 3. 2020

83.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Stejnopis částky 34 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 35/2020, rozeslána dne 15. 3. 2020

84.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření
85.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
86.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 216 o přijetí krizového opatření
87.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření
88.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 218 o přijetí krizového opatření
89.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření
90.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Stejnopis částky 35 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 36/2020, rozeslána dne 17. 3. 2020

91.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 28. února 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
92.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 13. března 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
93.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 16. března 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
94.SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2020 o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
95.SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. března 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020

Stejnopis částky 36 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 37/2020, rozeslána dne 16. 3. 2020

96.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření
97.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření
98.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření
99.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 241 o přijetí krizového opatření
xxx.Sdělení Ministerstva vnitra

Stejnopis částky 37 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 38/2020, rozeslána dne 18. 3. 2020

100.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %
101.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %
102.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %

Stejnopis částky 38 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 39/2020, rozeslána dne 18. 3. 2020

103.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Stejnopis částky 39 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 40/2020, rozeslána dne 17. 3. 2020

104.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. března 2020 o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
105.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. března 2020 č. 243 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 40 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 41/2020, rozeslána dne 18. 3. 2020

106.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření
107.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření
108.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření
xxx.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra  o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

Stejnopis částky 41 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 42/2020, rozeslána dne 19. 3. 2020

109.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření
110.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 264 o přijetí krizového opatření
111.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
112.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 267 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 42 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 43/2020, rozeslána dne 24. 3. 2020

113.ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
114.ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
115.ZÁKON ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
116.ZÁKON ze dne 4. března 2020 o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
117.ZÁKON ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
118.ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
119.ZÁKON ze dne 10. března 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Stejnopis částky 43 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 44/2020, rozeslána dne 23. 3. 2020

120.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
121.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 44 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 45/2020, rozeslána dne 23. 3. 2020

122.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření
123.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 275 o přijetí krizového opatření
124.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 276 o přijetí krizového opatření
125.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 278 o přijetí krizového opatření
126.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření
127.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 280 o přijetí krizového opatření
128.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 281 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 45 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 46/2020, rozeslána dne 26. 3. 2020

129.ZÁKON ze dne 24. března 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Stejnopis částky 46 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 47/2020, rozeslána dne 26. 3. 2020

130.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření
131.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 309 o přijetí krizového opatření
132.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 310 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 47 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 48/2020, rozeslána dne 27. 3. 2020

133.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134.ZÁKON ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Stejnopis částky 48 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 49/2020, rozeslána dne 30. 3. 2020

138.VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Stejnopis částky 49 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 50/2020, rozeslána dne 30. 3. 2020

139.VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2020 o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Stejnopis částky 50 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 51/2020, rozeslána dne 30. 3. 2020

140.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření
141.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 333 o přijetí krizového opatření
142.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 334 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 51 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 52/2020, rozeslána dne 31. 3. 2020

143.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2020 č. 352 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 52 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

E-shop

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2. vydání

Antidiskriminační zákon. Komentář, 2. vydání

Boučková, Havelková, Koldinská,Kühn, Kühnová, Whelanová - C. H. Beck

Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, antidiskriminační zákon. Podařilo se ho prosadit až po dlouhých deseti letech diskusí. Byl tedy schválen až 17. 6. ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer, a. s.

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.