Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

Březen 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 25/2020, rozeslána dne 5. 3. 2020

58.VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
59.VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
60.VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 25 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 26/2020, rozeslána dne 5. 3. 2020

61.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
62.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
63.SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 26. února 2020 o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Stejnopis částky 26 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 27/2020, rozeslána dne 5. 3. 2020

64.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Stejnopis částky 27 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 28/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

65.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. února 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %
66.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020 o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
67.SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 4. března 2020 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Stejnopis částky 28 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 29/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

68.VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

Stejnopis částky 29 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 30/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

69.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Stejnopis částky 30 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 31/2020, rozeslána dne 12. 3. 2020

70.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
71.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření
72.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření
73.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření
74.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 31 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 32/2020, rozeslána dne 13. 3. 2020

75.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
76.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 203 o přijetí krizového opatření
77.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 204 o přijetí krizového opatření
78.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 205 o přijetí krizového opatření
79.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
80.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č.  208 o přijetí krizového opatření
81.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č.  209 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 32 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 33/2020, rozeslána dne 14. 3. 2020

82.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 33 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 34/2020, rozeslána dne 15. 3. 2020

83.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Stejnopis částky 34 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 35/2020, rozeslána dne 15. 3. 2020

84.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření
85.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
86.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 216 o přijetí krizového opatření
87.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření
88.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 218 o přijetí krizového opatření
89.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření
90.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Stejnopis částky 35 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 36/2020, rozeslána dne 17. 3. 2020

91.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 28. února 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
92.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 13. března 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
93.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 16. března 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
94.SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2020 o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
95.SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. března 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020

Stejnopis částky 36 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 37/2020, rozeslána dne 16. 3. 2020

96.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření
97.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření
98.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření
99.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 241 o přijetí krizového opatření
xxx.Sdělení Ministerstva vnitra

Stejnopis částky 37 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 38/2020, rozeslána dne 18. 3. 2020

100.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %
101.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %
102.Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %

Stejnopis částky 38 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 39/2020, rozeslána dne 18. 3. 2020

103.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Stejnopis částky 39 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 40/2020, rozeslána dne 17. 3. 2020

104.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. března 2020 o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
105.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. března 2020 č. 243 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 40 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 41/2020, rozeslána dne 18. 3. 2020

106.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření
107.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření
108.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření
xxx.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra  o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

Stejnopis částky 41 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 42/2020, rozeslána dne 19. 3. 2020

109.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření
110.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 264 o přijetí krizového opatření
111.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
112.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 267 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 42 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 43/2020, rozeslána dne 24. 3. 2020

113.ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
114.ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
115.ZÁKON ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
116.ZÁKON ze dne 4. března 2020 o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
117.ZÁKON ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
118.ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
119.ZÁKON ze dne 10. března 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Stejnopis částky 43 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 44/2020, rozeslána dne 23. 3. 2020

120.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
121.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 44 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 45/2020, rozeslána dne 23. 3. 2020

122.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření
123.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 275 o přijetí krizového opatření
124.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 276 o přijetí krizového opatření
125.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 278 o přijetí krizového opatření
126.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření
127.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 280 o přijetí krizového opatření
128.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 281 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 45 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 46/2020, rozeslána dne 26. 3. 2020

129.ZÁKON ze dne 24. března 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Stejnopis částky 46 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 47/2020, rozeslána dne 26. 3. 2020

130.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření
131.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 309 o přijetí krizového opatření
132.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 310 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 47 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 48/2020, rozeslána dne 27. 3. 2020

133.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134.ZÁKON ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137.ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Stejnopis částky 48 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 49/2020, rozeslána dne 30. 3. 2020

138.VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Stejnopis částky 49 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 50/2020, rozeslána dne 30. 3. 2020

139.VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2020 o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Stejnopis částky 50 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 51/2020, rozeslána dne 30. 3. 2020

140.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření
141.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 333 o přijetí krizového opatření
142.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 334 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 51 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 52/2020, rozeslána dne 31. 3. 2020

143.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2020 č. 352 o přijetí krizového opatření

Stejnopis částky 52 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

E-shop

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek VI  (§ 2521 až 3081)

Občanský zákoník, komentář, svazek VI (§ 2521 až 3081)

Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V současné době jde o jediný dostupný komentář k této části relativních majetkových práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu. Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace stejně jako dosud obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám včetně rejstříku k zákonu. Nově jsou zde zařazeny právní předpisy z oblasti ochrany hospodářské soutěže, regulace ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.