Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 95/1999 Sb.,

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

25. 5. 1999

Zdroj:

částka 36/1999 Sb.

 

Oblast: Privatizace, restituce

Důvod úpravy:

Prodej státní půdy do vlastnictví fyzických a právnických osob, obcí, veřejných vysokých škol a občanů ČR.

Anotace:

 • Zákon se vztahuje jen na pozemky, které jsou ve správě Pozemkového fondu ČR (dále jen "Fond") nebo nimž mají právo hospodaření státní podniky Lesy ČR nebo Vojenské lesy a statky. Převody pozemků, na něž se tento zákon nevztahuje, jsou upraveny jinými právními předpisy, např. zákonem o půdě nebo zákonem o státním podniku a zůstávají tímto zákonem nedotčeny.
 • V § 2 zákona jsou vyjmenovány zemědělské a lesní pozemky, které nelze převádět.
 • Obcím je umožněno bezúplatně získat od státu pozemky určené ke zřízení staveb pro bydlení nebo staveb ve veřejném zájmu.
 • Pozemky státu o malé výměře v porovnání s navazujícími pozemky jiných vlastníků mohou tito vlastníci koupit a přičlenit ke svým. Prodat nelze pozemek, jehož výměra přesahuje 10 % výměry sousedícího zemědělského pozemku vlastníka.
 • Zákon preferuje podnikatelské subjekty, které prokazatelně provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 24 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo i v přilehlém katastrálním území, do něhož náležejí pozemky určení k prodeji.
 • Prodej ostatním osobám se provádí metodou veřejné obchodní soutěže. Zemědělský pozemek se prodá zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
 • Kupní cena musí být zaplacena do 90 dnů ode dne vkladu do katastru nemovitostí. U pozemků tvořících zemědělský půdní fond je umožněno zaplacení minimální ceny do 30 let, přičemž splátky jsou bezúročné. Vzhledem k dlouhodobosti splátek jsou zavedeny povinné zajišťovací instituty, a to zástavní a předkupní právo. Při nezaplacení kupní ceny, popřípadě při nezaplacení splátky ve sjednané lhůtě, má Fond právo odstoupit od kupní smlouvy, a aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ze strany nabyvatele, vzniká mu v tom případě povinnost zaplatit Fondu náhradu za dobu trvání vlastnického práva k pozemku.
 • Zemědělský pozemek lze převést pouze osobě, která nemá dluhy vůči Fondu národního majetku, nemá daňový nedoplatek a nedluží pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální zabezpečení.
 • Nabyvateli se poskytuje dostatečná lhůta 90 dnů k uzavření smlouvy; pro Fond se pak po jejím marném uplynutí uvolňuje možnost další dispozice se zemědělskými pozemky.
 • V další části zákona je vysvětlen pojem "odloučené lesní pozemky" a specifikovány podmínky bezúplatných převodů odloučených lesních pozemků a spoluvlastnických podílů na obce.
 • V zákonu o Pozemkovém fondu ČR se
  - vypouští odstavec týkající se povinnosti pozemkových úřadů zprostředkovávat výměnu pozemků státu,
  - doplňují ustanovení rozšiřující působnost Pozemkového fondu České republiky.

K tomuto zákonu viz též heslo DANĚ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákonů č. 546/1992 Sb., č. 161/1997 Sb. a č. 269/1998 Sb.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.