Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 253/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost:

1. 1. 2024

Zákon č. 253/2023 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Protikorupční předpisy

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 424/1991 Sb.

 • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se nově pověřuje dozorem nad dodržováním zákona o střetu zájmů (zákon č. 159/2006 Sb.), přičemž obsah a rozsah tohoto dozoru je podrobně stanoven v ustanoveních nových § 19ha až 19hc.
 • V souvislosti s dozorem nad zákonem o střetu zájmů se rovněž stanoví nové skutkové podstaty přestupků a sankce za tyto přestupky.

B) K zákonu č. 159/2006 Sb.

 • Novela přináší zásadní změny v oblasti 
  • vlastnictví médií tzv. veřejnými funkcionáři (poslanci, senátoři, ministři a jejich náměstci a řada dalších), pokud jsou jejich skutečnými majiteli (dosud ovládající osobou); termín „skutečný majitel“, který je ustálený v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, lépe odráží smysl zákona, aby veřejný funkcionář neměl reálný vliv na fungování daného média; současně se tak brání obcházení, tedy ke splnění povinnosti bude nutné majetkovou účast převést na jinou osobu než osobu blízkou či jednající ve shodě,
  • přijímání dotací a investičních pobídek – rozšiřuje se specifikace dotací (dosud pouze dotace podle rozpočtových pravidel); kritériem pro nemožnost poskytovat dotace nebo investiční pobídky právnické osobě již není vázána na míru podílu člena vlády v této právnické osobě ale na fakt, že tento člen vlády je skutečným majitelem právnické osoby,
  • zvýšení vymahatelnosti právní úpravy (např. znemožněním obcházet zákon pouhým převodem médií do svěřenského fondu nebo na osobu blízkou; možnost uložení povinnosti prodeje mediálního podniku).

Související platný předpis:

 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Publikace k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích - Komentář

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích - Komentář

Pavel Mates, Petr Černý, Jan Kněžínek, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zakládání demokratických politických stran je v České republice součástí politických práv garantovaných Listinou základních práv a svobod a je vyhrazeno občanům České republiky. Pluralita politických stran ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Jiří Kapras - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.