Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 87/2023 Sb.,

o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)

účinnost:

6. 4. 2023

Zákon č. 87/2023 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 87/2023 Sb.

 • Nový zákon upravuje 
  • organizační záležitosti státních institucí v oblasti dozoru nad výrobky. Vedle tzv. ústředního styčného úřadu (Ministerstvo průmyslu a obchodu), který plní zejména nadřazenou koordinační úlohu, stanoví také orgány dozoru, kterými jsou např. Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Státní energetická inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv, některá ministerstva a další,
  • nové povinnosti hospodářských subjektů směřující k vyšší ochraně spotřebitele.
 • Orgány dozoru mohou od hospodářských subjektů vyžadovat např. 
  • informace o dodavatelském řetězci a o podrobnostech distribuční sítě,
  • informace o množství kontrolovaného výrobku na trhu a o jiných modelech výrobku, které mají stejné technické vlastnosti jako kontrolovaný výrobek,
  • přístup k vestavěnému softwaru, je-li takový přístup nutný k posouzení souladu výrobku s požadavky stanovenými v příslušných předpisech,
  • informace nutné ke zjištění vlastnictví internetové stránky, souvisejí-li tyto informace s předmětem dozoru.
 • Orgány dozoru mohou hospodářským subjektům ukládat opatření k nápravě, např.:
  • nařídit odstranění rizika, které výrobek představuje,
  • zakázat dodání výrobku na trh,
  • nařídit stažení výrobku z trhu nebo oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které výrobek představuje,
  • nařídit zničení výrobku nebo jeho znehodnocení,
  • uložit povinnost odstranit z on-line rozhraní obsah internetové stránky nabízející výrobek, který není v souladu s požadavky stanovenými v příslušném předpisu nebo který představuje vážné riziko, nebo zobrazit varovné upozornění konečným uživatelům v okamžiku jejich přístupu do on-line rozhraní, nelze-li nápravy dosáhnout jinak.
 • Orgány dozoru mají některé další silné pravomoci (např. pokuty za přestupky; oprávnění požádat poskytovatele internetu, aby omezil přístup k on-line rozhraní).
   

B) K zákonu č. 22/1997 Sb.

 • Vypouštějí se některá ustanovení (oznamovací povinnost, poskytování informací), která byla zahrnuta do nového zákona o dozoru nad trhem s výrobky. 
   

C) K zákonu č. 102/2001 Sb.

 • Zřizuje se národní kontaktní místo pro systém pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích, které představují vážné riziko pro konečného uživatele; tímto místem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
   

D) K zákonu č. 90/2016 Sb.

 • Vypouští se oznamovací povinnost orgánům dozoru v případě zjištění výrobku představujícího vážné riziko – tato povinnost byla zahrnuta do nového zákona o dozoru nad trhem s výrobky. 

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011

Další anotace zákona č. 87/2023 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ:

Publikace k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.