Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 214/2022 Sb.,

o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

účinnost:

1. 9. 2022

zdroj:

částka 97/2022 Sb. rozeslaná dne 22. 7. 2022

Zákon č. 214/2022 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Exekuční řád, Veřejné dražby - viz níže
 • Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 214/2022 Sb. do tématu:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 214/2022 Sb.

 • Zákon navazuje na zákon č. 286/2021 Sb., kterým bylo v rámci novely exekučního řádu zavedeno tzv. milostivé léto (bod 25. přechodných ustanovení); pravidla milostivého léta nařizují exekutorovi zastavit exekuci v řízení, které bylo zahájeno před 28. říjnem 2021,
  • ve kterém je povinným fyzická osoba,
  • ve kterém je oprávněným některý z vyjmenovaných veřejnoprávních oprávněných (např. Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize),
  • v němž povinný uhradil do 28. ledna 2022 
   • nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení,
   • paušální částku nákladů exekuce ve výši 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty.
 • Zákon č. 214/2022 Sb. z větší části přejímá dosavadní principy s tím, že modifikuje některá dosud platná pravidla:
  • povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti zákona (tj. do 31. 11. 2022),
  • povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta,
  • povinný bude moci požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor bude povinen na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení,
  • paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci tzv. milostivého léta se nově stanoví ve výši 1 500 Kč (dosud 750 Kč).
 • Nemění se jeden ze základních principů, a to že se stále jedná o exekuční řízení zahájená před 28. říjnem 2021. Tento zákon tedy vychází vstříc těm povinným, kteří v rámci minulé právní úpravy nestihli splnit podmínky pro uplatnění milostivého léta.

B) K zákonu č. 120/2001 Sb.

 • Zpřesňují se ustanovení o zastavení exekuce tak, aby korespondovala s principem milostivého léta. (Nově se tedy budou zastavovat pouze ty exekuce, v nichž nebylo vymoženo nic. Odpadnou tedy pochybnosti o tom, jaká má být výše vymoženého plnění postačujícího alespoň ke krytí nákladů exekuce.)
 • Významné jsou některé body přechodných ustanovení zákona, které převážně reagují na nejednoznačnost nebo neurčitost některých postupů upravených zákonem č. 286/2021 Sb., např.:
  • jednoznačně se stanoví, že v exekučních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb. se použije § 55 odst. 7 až 13 exekučního řádu a že i v těchto řízeních lze za splnění dalších zákonných podmínek bezvýsledné exekuce zastavovat,
  • zpřesňuje se úprava doručování pomocí centrální úřední desky a zpřístupnění elektronické kopie exekučního spisu vedeného v elektronické podobě, nebo zaslání této kopie na datovém nosiči oprávněné osobě.

Další anotace zákona č. 214/2022 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Publikace k tématu

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer, a. s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 765 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.