Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 66/2022 Sb.,

o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

účinnost:

Toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Cizinci, Azyl

Anotace:

 • Zákon upravuje opatření v oblasti
  • zaměstnanosti, 
  • sociálního zabezpečení, 
 • a to pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (zákon č. 65/2022 Sb.)  – cizinec s dočasnou ochranou.
 •  
 • Zaměstnanost
 • Cizincům s dočasnou ochranou se přiznávají stejná práva a povinnosti pro účely zákona o zaměstnanosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Jedná se především o tzv. volný vstup na trh práce podle § 98 zákona o zaměstnanosti, na jehož základě může být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván, aniž by mu byla vydána zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrá karta nebo povolení k zaměstnání; tito cizinci tak budou moci za účelem zajištění vlastní obživy vstupovat do základních pracovněprávních vztahů bez nutnosti žádat o příslušné veřejnoprávní povolení.
 • Péče o dítě v dětské skupině
  • Stanoví se výjimka pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině, který je zaměstnavatelem, a to v tom smyslu, že může poskytovat i péči rodiči dítěte, který není jeho zaměstnancem, a to pokud je toto dítě cizincem s dočasnou ochranou. Řeší se také financování provozu dětské skupiny.
  • Poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině se umožňuje přijmout cizince s dočasnou ochranou jako osobu, která za zákonem stanovených podmínek může vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě.
 • Veřejná listina pro účely sociálně-právní ochrany dětí
 • Pokud není občan Ukrajiny schopen k prokázání tvrzených skutečností předložit veřejnou listinu, a to v důsledku nastalé válečné situace na území Ukrajiny, smí být veřejná listina nahrazena čestným prohlášením osoby, která má povinnost tuto listinu předložit při přijímání nezbytných opatření na ochranu dětí s dočasnou ochranou ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
 • Sociální služby
  • Cizinci s dočasnou ochranou, který se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou předpokládá zákon o sociálních službách, bude po podání žádosti sociální služba poskytnuta.
  • Pro cizince s dočasnou ochranou se stanoví způsob prokazování odborné způsobilosti pro výkon práce v sociálních službách.
 • Humanitární dávka
  • Cizinci s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, se za kalendářní měsíc, v němž mu byla udělena dočasná ochrana, vyplatí humanitární dávka ve výši 5 000 Kč; tuto dávku lze za určitých podmínek vyplatit i v dalších pěti měsících.
  • Dávku vyplácí krajské úřady práce.
 • Příspěvek pro solidární domácnost
  • Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou (ubytovaná osoba), se poskytuje příspěvek pro solidární domácnost; příspěvek se nevztahuje na ubytování v ubytovacím zařízení; ubytování musí být poskytnuto bezplatně; v zákoně jsou stanoveny minimální požadavky na vybavení ubytovacího prostoru.
  • Příspěvek se poskytuje na žádost fyzické osoby, která poskytuje ubytování; žádost vyřizují úřady práce.
  • Vláda nařízením stanoví:
   • výši příspěvku za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc a maximální počet ubytovaných osob v jedné domácnosti, které lze zohlednit pro účely výše příspěvku,
   • minimální počet dnů po sobě jdoucích v období kalendářního měsíce, po kterou musí být ubytované osobě poskytnuto ubytování, a
   • období, po které bude příspěvek poskytován.

Související platné předpisy:

 • Čl. 12 a 13 Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana
 • Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
 • Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Publikace k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinských uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního ... pokračování

Cena: 77 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.