Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 66/2022 Sb.,

o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

účinnost:

zdroj:

částka 36/2022 Sb. rozeslaná dne 21. 3. 2022

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 66/2022 Sb. do tématu:
Cizinci, Azyl

Anotace:

 • Zákon upravuje opatření v oblasti
  • zaměstnanosti, 
  • sociálního zabezpečení, 
 • a to pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (zákon č. 65/2022 Sb.)  – cizinec s dočasnou ochranou.
 •  
 • Zaměstnanost
 • Cizincům s dočasnou ochranou se přiznávají stejná práva a povinnosti pro účely zákona o zaměstnanosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Jedná se především o tzv. volný vstup na trh práce podle § 98 zákona o zaměstnanosti, na jehož základě může být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván, aniž by mu byla vydána zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrá karta nebo povolení k zaměstnání; tito cizinci tak budou moci za účelem zajištění vlastní obživy vstupovat do základních pracovněprávních vztahů bez nutnosti žádat o příslušné veřejnoprávní povolení.
 • Péče o dítě v dětské skupině
  • Stanoví se výjimka pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině, který je zaměstnavatelem, a to v tom smyslu, že může poskytovat i péči rodiči dítěte, který není jeho zaměstnancem, a to pokud je toto dítě cizincem s dočasnou ochranou. Řeší se také financování provozu dětské skupiny.
  • Poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině se umožňuje přijmout cizince s dočasnou ochranou jako osobu, která za zákonem stanovených podmínek může vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě.
 • Veřejná listina pro účely sociálně-právní ochrany dětí
 • Pokud není občan Ukrajiny schopen k prokázání tvrzených skutečností předložit veřejnou listinu, a to v důsledku nastalé válečné situace na území Ukrajiny, smí být veřejná listina nahrazena čestným prohlášením osoby, která má povinnost tuto listinu předložit při přijímání nezbytných opatření na ochranu dětí s dočasnou ochranou ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
 • Sociální služby
  • Cizinci s dočasnou ochranou, který se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou předpokládá zákon o sociálních službách, bude po podání žádosti sociální služba poskytnuta.
  • Pro cizince s dočasnou ochranou se stanoví způsob prokazování odborné způsobilosti pro výkon práce v sociálních službách.
 • Humanitární dávka
  • Cizinci s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, se za kalendářní měsíc, v němž mu byla udělena dočasná ochrana, vyplatí humanitární dávka ve výši 5 000 Kč; tuto dávku lze za určitých podmínek vyplatit i v dalších pěti měsících.
  • Dávku vyplácí krajské úřady práce.
 • Příspěvek pro solidární domácnost
  • Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou (ubytovaná osoba), se poskytuje příspěvek pro solidární domácnost; příspěvek se nevztahuje na ubytování v ubytovacím zařízení; ubytování musí být poskytnuto bezplatně; v zákoně jsou stanoveny minimální požadavky na vybavení ubytovacího prostoru.
  • Příspěvek se poskytuje na žádost fyzické osoby, která poskytuje ubytování; žádost vyřizují úřady práce.
  • Vláda nařízením stanoví:
   • výši příspěvku za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc a maximální počet ubytovaných osob v jedné domácnosti, které lze zohlednit pro účely výše příspěvku,
   • minimální počet dnů po sobě jdoucích v období kalendářního měsíce, po kterou musí být ubytované osobě poskytnuto ubytování, a
   • období, po které bude příspěvek poskytován.

Související platné předpisy:

 • Čl. 12 a 13 Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana
 • Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
 • Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Publikace k tématu

ÚZ č. 1474 - Sociální zabezpečení 2022

ÚZ č. 1474 - Sociální zabezpečení 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Do publikace je zapracována novela zákona o státní sociální podpoře, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.