Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

VYHLÁŠKA č. 517/2021 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí

účinnost:

1. 1. 2022

zdroj:

částka 225/2021 Sb. rozeslaná dne 23. 12. 2021

Vyhláška č. 517/2021 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Exekuční řád, Veřejné dražby - viz níže
 • Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu vyhlášky č. 517/2021 Sb. do tématu:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Novelizované předpisy:

 • Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem, ve znění pozdějších předpisů … nový název od 1. 1. 2022: Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů 

Anotace:

Novely všech vyhlášek jsou zejména reakcí na zásadní změnu exekučního řádu provedenou zákonem č. 286/2021 Sb. (viz). 

A) K vyhlášce č. 330/2001 Sb.

 • Novela stanoví výši zálohy na
  • další vedení exekuce, kterou může oprávněný složit na základě výzvy soudního exekutora a odvrátit tak zastavení exekuce pro bezvýslednost (500 Kč),
  • náklady exekuce, kterou soudní exekutor může požadovat v případě, že exekuce je vedena pro pohledávku, při jejímž vymáhání již byla exekuce jednou zastavena, nebo k vymožení nákladů řízení z exekuce, která byla zastavena a náklady řízení nebyly zaplaceny (500 Kč),
  • náklady exekuce, jejímž složením může oprávněný odvrátit zastavení bezvýsledné exekuce vedené pro jistinu do 1 500 Kč včetně (500 Kč).
 • Dále se
  • sjednocuje terminologie vyhlášky s terminologií exekučního řádu (a občanského zákoníku),
  • reaguje na změny související se změnou právní úpravy zajištění majetku v trestním řízení a na změny vyhlášky č. 485/2000 Sb. (viz).

B) K vyhlášce č. 418/2001 Sb. 

 • Ohledně prohlášení o majetku se ruší právní úprava týkající se tohoto institutu.
 • Pravidlo, které se podle dosavadní právní úpravy vztahovalo na smlouvu o zvláštním účtu soudního exekutora, na který se poukazuje především plnění vymožené v exekuci, se nově vztahuje i na zvláštní účet, na který nově budou převáděna peněžitá plnění přijatá soudním exekutorem do úschovy.
 • V souvislosti s novou náhradou nákladů plátce mzdy se mění právní úprava týkající se vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce poté, co byly v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného.

C) K vyhlášce č. 329/2008 Sb.

 • Namísto výše vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného bude do centrální evidence exekucí zapisována celková výše vymáhaného peněžitého plnění (včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného).
 • Do centrální evidence exekucí se budou zapisovat údaje označující soudního exekutora, který vede příslušné exekuční řízení.
 • Jsou provedeny další změny technického charakteru související např. se zapisováním nového oprávněného do evidence nebo se změnou v právní úpravě exekuce prodejem movitých věcí, kterou přinesl zákon č. 286/2021 Sb.

Související platný předpis:

 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další anotace vyhlášky č. 517/2021 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Publikace k tématu

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou zde zařazeny některé stavovské předpisy, a to kancelářský řád a pravidla ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.