Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

účinnost:

1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2024, 1. 7. 2022, 1. 1. 2023, 28. 10. 2021

Zákon č. 286/2021 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Anotace:

 • Rozsáhlá novela exekučního řádu přináší řadu změn, z nichž za nejdůležitější lze považovat:
  • exekuce, kde původní dluh činil maximálně 1500 korun a kdy dlužník nebyl schopen minimálně šest let splácet (typicky pokuty za černou jízdu), se zastaví,
  • mění se započítávání peněžních úhrad vymožených v rámci exekuce, kdy nově platí, že výtěžek dosažený v rámci exekuce se napřed započítá na náklady soudu na výkon rozhodnutí, dále na jistinu, a teprve poté na úroky, na úroky z prodlení a nakonec na náklady oprávněného; dosud jsou splátky dlužníků v exekuci započteny nejdříve na příslušenství dluhu, tedy na úroky, penále a náklady, a až poté na samotnou jistinu (to vedlo k tomu, že dluh i přes splácení neustále narůstal),
  • pro určité případy se omezují mobiliární exekuce (zabavování dlužníkových věcí); dlužník může odvrátit prodej movitých věcí v případě, že nad rámec zákonných srážek z příjmu, kterými dluh umořuje, bude dobrovolně navíc hradit částku od 1500 do šesti tisíc korun podle výše příjmů,
  • dluhy vůči státu a dalším veřejným institucím (např. obce, kraje, zdravotní pojišťovny, firmy s podílem státu) se zahladí, pokut dlužník zaplatí do 28. 1. 2022 jistinu a k tomu uhradí 900 Kč exekutorovi za uzavření řízení,
  • pokud nebude v exekuci v šestileté lhůtě vymoženo ani částečné plnění postačující ke krytí nákladů exekuce, bude tato exekuce zastavena za předpokladu, že oprávněný nesloží na výzvu exekutora zálohu na další vedení exekuce; případným složením zálohy se lhůta k vymožení exekuované povinnosti bude prodlužovat o další 3 roky; prodloužení bude možné maximálně dvakrát,
  • zavádí se povinnost exekutora nahrávat veškerou ústní komunikaci, kterou on nebo jeho zaměstnanci s dlužníky vedou; dlužník má nově nárok na zaslání celého exekučního spisu na datovém nosiči.
 • Svým obsahem je naprosto nové řešení exekucí podle bodu 25. přechodných ustanovení (tzv. milostivé léto), které nařizuje exekutorovi zastavit exekuci i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu, pokud jde o řízení,
  • které bylo zahájené před 28. říjnem 2021,
  • ve kterém je povinným fyzická osoba,
  • ve kterém je oprávněným některý z vyjmenovaných veřejnoprávních oprávněných (např. Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize),
  • v němž povinný uhradil do do 28. ledna 2022 
   • nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení,
   • paušální částku nákladů exekuce ve výši 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty.

 

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.