Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

účinnost:

1. 2. 2022

zdroj:

částka 113/2021 Sb. rozeslaná dne 9. 7. 2021

Zákon č. 261/2021 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat - viz níže
 • Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI anotace
 • Životní prostředí anotace
 • Autorské právo, průmyslová práva anotace
 • Poplatky - správní, soudní, místní, ... anotace
 • Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb anotace
 • Sociální pojištění anotace
 • Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz … anotace
 • Advokáti, notáři, soudci a soudy anotace
 • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby anotace
 • Zdravotní pojištění anotace
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud anotace
 • Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství anotace
 • Penzijní spoření a připojištění anotace
 • Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC anotace
 • Zahraniční obchod anotace
 • Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy anotace
 • Trestní předpisy anotace
 • Sociální zabezpečení anotace
 • Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy anotace
 • Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost anotace
 • Cizinci, Azyl anotace
 • Vnitřní správa anotace
 • Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství anotace
 • Kontrola veřejných financí, majetek státu anotace
 • Krizové zákony, HZS, požární ochrana anotace
 • Ochrana zdraví anotace
 • Pravidla silničního provozu, autoškoly anotace
 • Energetika anotace
 • Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty anotace
 • Exekuční řád, Veřejné dražby anotace
 • Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr anotace
 • Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ... anotace
 • Archivnictví a spisová služba, skartační řízení anotace
 • Regionální školství, pedagogičtí pracovníci anotace
 • Insolvence anotace
 • Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě anotace
 • Účetnictví podnikatelů, audit anotace
 • Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla anotace
 • Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv anotace
 • Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví anotace
 • Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy anotace
 • Státní služba anotace
 • Hazardní hry, daň z hazardních her anotace
 • Správní řád, soudní řád správní, přestupky anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 261/2021 Sb. do tématu:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Anotace:

 • V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních registrech, se z níže uvedených novelizovaných zákonů vypouští ustanovení upravující využívání těchto údajů.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Další anotace zákona č. 261/2021 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Životní prostředí, Autorské právo, průmyslová práva, Poplatky - správní, soudní, místní, ..., Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb, Sociální pojištění, Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …, Advokáti, notáři, soudci a soudy, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby, Zdravotní pojištění, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud, Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství, Penzijní spoření a připojištění, Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC, Zahraniční obchod, Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy, Trestní předpisy, Sociální zabezpečení, Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy, Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost, Cizinci, Azyl, Vnitřní správa, Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství, Kontrola veřejných financí, majetek státu, Krizové zákony, HZS, požární ochrana, Ochrana zdraví, Pravidla silničního provozu, autoškoly, Energetika, Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty, Exekuční řád, Veřejné dražby , Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr, Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ..., Archivnictví a spisová služba, skartační řízení, Regionální školství, pedagogičtí pracovníci, Insolvence, Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě, Účetnictví podnikatelů, audit, Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv, Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví, Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy, Státní služba, Hazardní hry, daň z hazardních her, Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Publikace k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o veřejném zdravotním pojištění a znění zákonů o ...

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.