Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 121/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

účinnost:

5. 3. 2021

zdroj:

částka 44/2021 Sb. rozeslaná dne 5. 3. 2021

Zákon č. 121/2021 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Koronavirus - viz níže
 • Sociální pojištění anotace
 • Sociální zabezpečení anotace
 • Daně z příjmů anotace
 • Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace anotace
 • Exekuční řád, Veřejné dražby anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 121/2021 Sb. do tématu:
Koronavirus

Anotace:

 • Nový zákon přiznává zaměstnanci příspěvek při nařízené karanténě; zákon sice striktně nestanoví, že se musí jednat o karanténu v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19, ale toto onemocnění je klíčovým důvodem přijetí tohoto zákona.
 • Hlavní principy mimořádného příspěvku:
  • nárok na příspěvek trvá nejdéle do 30. dubna 2021; příspěvek náleží i za kalendářní dny mezi 1. a 5. březnem 2021 (zákon nabyl účinnosti 6. března 2021),
  • příspěvek činí 370 Kč/kalendářní den (tedy vč. sobot, nedělí, svátků) po dobu max. 14 dnů; orientační mzdový dopad si můžete spočítat zde,
  • karanténou se rozumí také izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • příspěvek náleží zaměstnanci, kterému vznikl podle § 192 a 194 zákoníku práce z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměnu z dohod,
  • příspěvek náleží také dalším osobám, které jsou účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci a jsou státními zaměstnanci, uvolněnými členy zastupitelstva obce, kraje nebo hlavního města Prahy, poslanci, soudci nebo některými dalšími veřejnými představiteli,
  • příspěvek vyplácí zaměstnavatel; mechanismus následné úhrady mimořádného příspěvku zaměstnavateli je řešen v rámci placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – viz.
 • Zákon obsahuje další podrobná pravidla pro nárok na příspěvek, jeho vracení zaměstnancem a další situace.
 • Na příspěvek se vztahují zvýhodněné nebo ochranné režimy:
  • osvobození od daně z příjmů,
  • příspěvek se nezahrnuje do příjmu hodnoceného pro účely stanovení dávek státní sociální podpory nebo dávek pomoci v hmotné nouzi,
  • příspěvek není postižitelný při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
  • příspěvek má speciální režim při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky (v zákoně je odkaz na neexistují § 304d o. s. ř.).

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Další anotace zákona č. 121/2021 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Sociální pojištění, Sociální zabezpečení, Daně z příjmů, Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace, Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ...

Cena: 177 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Sociální politika, 7. vydání

Sociální politika, 7. vydání

Jan Mertl a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.