Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 544/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost:

1. 2. 2021, vybraná ustanovení 23. 12. 2023

zdroj:

částka 224/2020 Sb. rozeslaná dne 23. 12. 2020

Zákon č. 544/2020 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Životní prostředí - viz níže
 • Krizové zákony, HZS, požární ochrana anotace
 • Ochrana zdraví anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 544/2020 Sb. do tématu:
Životní prostředí

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 254/2001 Sb.

 • Mění se a stanoví zejména podmínky:
  • odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků,
  • operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody, k tomu se
   • definují pojmy sucha a stavu nedostatku vody,
   • stanoví povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, jeho obsah a projednání,
   • stanoví hierarchie priorit způsobů užití vody pro účely sestavení plánu pro sucho,
   • ustanovují orgány pro sucho a stav nedostatku vody a jejich složení,
   • zřizuje předpovědní služba pro sucho,
   • stanoví podmínky vyhlášení mimořádného stavu (stav nedostatku vody) a kompetence při něm,
   • upravuje vymezení přestupků.
     

B) K zákonu č. 274/2001 Sb.

 • Hlavní změny:
  • doplňují se pravomoci provozovatele vodovodu přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění, pokud je mu při stavu nedostatku vody příslušným stanoveným orgánem omezeno nebo zakázáno nakládání s vodami,
  • je-li vyhlášen stav nedostatku vody podle zákona o vodách, může krajská nebo ústřední komise pro sucho dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců, tuto dobu lze za stanovených podmínek nejvýše o 3 měsíce prodloužit.
    

C) K zákonu č. 334/1992 Sb.

 • K odnětí zemědělské půdy pro registrovaný významný krajinný prvek ze zemědělského půdního fondu není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
 • V případě retenčních nádrží a rybníků se odvod za jejich odnětí ze zemědělského půdního fondu nestanoví.

Další anotace zákona č. 544/2020 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Krizové zákony, HZS, požární ochrana, Ochrana zdraví

Publikace k tématu

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před ...

Cena: 98 KčKOUPIT

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Od minulého vydání se změnil zejména zákon o ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdena Krýsová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání mnohokrát novelizovány: zákon o správních poplatcích má 17 menších novel; zákon o místních poplatcích má 4 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát – do textu jsou již také zapracovány účinné od 1. 6. 2021. V publikace najdete ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.