Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 338/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

účinnost:

1. 10. 2020

zdroj:

částka 135/2020 Sb. rozeslaná dne 11. 8. 2020

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 338/2020 Sb. do tématu:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Anotace:

Mezi hlavní změny u obou novelizovaných zákonů patří:

 • Rozšíření informační povinnosti banky ohledně přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí. Tato úprava zajistí, že klienti banky budou mít dostatek informací, aby mohli tuto změnu posoudit a v mezích svých zákonných a smluvních práv adekvátně reagovat.
 • Zakotvení práva vkladatelů vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů v bance, a to bezúplatně a bez sankce v případě, kdy v důsledku dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky dochází ke změně příslušného orgánu dohledu nad bankou.
 • Vypuštění ustanovení týkajícího se povinnosti bank předkládat ČNB výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky před konáním valné hromady. V souvislosti s tím se také ruší úprava příslušného přestupku.
 • Zrušení dosavadní povinnosti ČNB doručovat rozhodnutí o odnětí licence statutárnímu orgánu banky a povinnost zveřejnit rozhodnutí v Obchodním věstníku. Snižuje se tak administrativní zátěž pro ČNB a nejistota ohledně doby, kdy nabude rozhodnutí právní moci.
 • Zjednodušení úpravy jmenování likvidátora po zrušení banky. Tato úprava vyjasňuje postup a zkracuje reálnou dobu pro jmenování likvidátora, čímž se také výrazně zkracuje doba, od kdy likvidátor začne vykonávat svou činnost.
 • Přiznání odkladného účinku k podanému rozkladu proti rozhodnutí o odnětí licence banky. Tato změna reflektuje skutečnost, že v případě odnětí licence je třeba zabezpečit postup, který sníží riziko nevratných procesů, které mohou komplikovat řádné vypořádání pohledávek a dluhů po právní moci rozhodnutí.
 • Zakotvení přestupku k povinnosti likvidátora banky nebo spořitelního a úvěrního družstva jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře tak, aby případné porušení povinnosti zakládalo odpovědnost likvidátora v rovině veřejného práva a dohledový orgán měl účinný nástroj při výkonu dohledových pravomocí.
 • Sjednocení lhůty pro úhradu ztráty tak, aby byla pro všechny banky a spořitelní a úvěrní družstva stejná a současně byla v souladu s právní úpravou zákona o obchodních korporacích.
 • Stanovení povinnosti bankám a spořitelním a úvěrním družstvům řídit se pravidly pro použití jazyka ve správním řízení také při předávání informací ČNB mimo správní řízení, tj. povinnosti předkládat pro potřeby dohledu podklady v českém či slovenském jazyce, popř. i v jiných jazycích.
 • Zjednodušení přeshraničního podnikání bank a spořitelních a úvěrních družstev spočívající v tom, že ČNB již nebude zahajovat správní řízení v případě, že banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo splňuje zákonné podmínky, ale pouze tehdy, když shledá, že podmínky pro podnikání v jiném členském státě splněny nejsou.
 • Pracovníkům bank a spořitelních a úvěrních družstev je uložena povinnost mlčenlivosti ohledně údajů poskytnutých v rámci vyžadování zpráv zpravodajskými službami, a to i vůči klientovi banky. Výjimkou z této mlčenlivosti bude, podobně jako v případě utajovaných informací, nutnost sdělit tyto údaje v rámci výkonu funkce nebo pracovní činnosti pracovníka a člena orgánu banky nebo spořitelního a úvěrního družstva.
 • Upřesnění způsobu výpočtu vypořádacího podílu na majetku spořitelního a úvěrního družstva a stanovení, že se při výpočtu vypořádacího podílu a i pro další účely za členský vklad považuje pouze splacená část členského vkladu.
 • Vyjasnění právní úpravy v situaci, kdy dochází k přechodu nebo převodu družstevního podílu na stávajícího člena spořitelního a úvěrního družstva; členský vklad z takového družstevního podílu se stává dalším členským vkladem stávajícího člena.
 • Vypuštění předchozího souhlasu ČNB, který je předpokladem pro to, aby člen spořitelního a úvěrního družstva nabyl kvalifikovanou účast na spořitelním a úvěrním družstvu nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast.
 • Zakotvení nové povinnosti pro spořitelní a úvěrní družstva vést agendu každé smlouvy uzavírané s klientem tak, aby spořitelní a úvěrní družstvo bylo schopno ČNB na její žádost předložit příslušné doklady v ověřeném překladu do českého jazyka.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.