Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 39/2020 Sb.,

o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

účinnost:

3. 3. 2020

zdroj:

částka 18/2020 Sb. rozeslaná dne 17. 2. 2020

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 39/2020 Sb. do tématu:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 39/2020 Sb.

 • Hlavním důvodem pro přijetí nového zákona je především ochrana klienta vůči zprostředkovateli realitních obchodů.
 • Poskytování realitního zprostředkování je v současné době upraveno pouze v rámci živnostenského zákona, kde je “realitní činnost” zařazena mezi živnosti volné, na které se vztahují pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (svéprávnost a bezúhonnost), ale nejsou stanoveny jakékoli odborné podmínky a pravidla pro výkon činnosti realitního zprostředkovatele.
 • Nový zákon upravuje zejména:
  • rozsah zprostředkovatelské činnosti; výslovně se uvádí, že poskytování úschovy finančních prostředků v rámci zprostředkovávané záležitosti nejsou zprostředkovatelé oprávněni nabízet; pro případ, že o úschovu zájemce sám písemně požádá, jsou pro úschovu stanoveny striktní podmínky,
  • realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování; klient má právo požadovat po realitním zprostředkovateli prokázání pojištění; stávající realitní zprostředkovatelé jsou povinni se pojistit do dvou měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona,
  • smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje písemnou formu, přičemž se stanoví náležitosti, které musí smlouva obsahovat; mj. musí být jasně stanovena výše provize nebo způsob jejího určení,
  • ve smlouvě o realitním zprostředkování musí být uvedena informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu realitního zprostředkování, o nichž realitní zprostředkovatel ví či s ohledem na svoji odbornost vědět má,
  • realitní zprostředkovatel má povinnost informovat zájemce o realitní obchod o tom, že má sjednanou provizi v konkrétní výši od druhé strany realitního obchodu (tzv. dvojí provize),
  • výslovně se stanoví, že ve smlouvě o realitním zprostředkování nelze zájemci uložit povinnost uzavřít realitní smlouvu (tzn. smlouvu o nabytí vlastnického práva k nemovité věci), popř. smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy; toto neplatí v situacích, kdy zájemce je podnikatelem,
  • řeší se problematika výhradního realitního zprostředkování tak, aby byl chráněn zájemce o zprostředkování,
  • bylo-li realitní zprostředkování se spotřebitelem (nepodnikatelem) ujednáno na dobu neurčitou, výpovědní doba může činit nejvýše 1 měsíc,
  • stanoví se podmínky pro výplatu provize; výplata by v principu měla nastat až po uzavření realitní smlouvy (tzn. smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci); je-li i přesto ujednána záloha na provizi, nesmí být vyšší než 2/3 celkové provize,
  • definují se přestupky, kterých se může realitní zprostředkovatel dopustit, přičemž sankce může činit až 1 mil. Kč,
  • zákon se nevztahuje na ubytování.

B) K zákonu č. 455/1991 Sb.

 • Do přílohy č. 2 živnostenského zákona  – vázané živnosti – se doplňuje nová živnost „Realitní zprostředkování“ a stanoví se požadovaná odborná způsobilost (vzdělání, praxe) pro činnost realitního zprostředkovatele.
 • Z přílohy č. 4 – živnosti volné – se z položky 58 vypouští slova “Realitní činnost”.
 • V příloze č. 5 – seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností –  se vkládá nová živnost „Realitní zprostředkování“ a stanovují se podmínky odborné způsobilosti fyzických osob.
 • Stávající realitní zprostředkovatelé mohou ve své činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona; v této době musí ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „realitní zprostředkování“ a doložit splnění podmínky odborné způsobilosti; pro zajišťování výkonu činnosti fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost platí dvouletá lhůta.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Podnikání včera, dnes a zítra

Podnikání včera, dnes a zítra

Aleš Zuzaňák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Přemýšlíte o podnikání nebo začínáte podnikat? Víte, jaké musíte mít vlastnosti a co vás čeká? Víte, jak a kde hledat vhodný podnikatelský nápad? Víte, jak se oblékat při žádosti investora o vstup do svého startupu? Víte, jak vyhledávat zákazníky a vést prodejní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Komentář

Živnostenský zákon - Komentář

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada - C. H. Beck

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.