Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 279/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

účinnost:

21. 11. 2019

zdroj:

částka 120/2019 Sb. rozeslaná dne 6. 11. 2019

Zákon č. 279/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Vnitřní správa - viz níže
 • Poplatky - správní, soudní, místní, ... anotace
 • Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 279/2019 Sb. do tématu:
Vnitřní správa

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

Všech novelizovaných zákonů se dotýká nová úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, které mj. zavádí vícejazyčný standardní formulář, jehož  hlavním účelem je usnadnění překladu veřejných listin, k nimž je přikládán, usnadnit pochopení obsahu listiny a omezit potřebu překladů. Formulář nemůže být vydán samostatně, vždy doprovází veřejnou listinu (je k ní předepsaným způsobem připojen) a údaje v něm zanesené musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Listiny opatřené formulářem by měly být osvobozeny od jakékoliv formy vyššího ověření.

A) K zákonu č. 301/2000 Sb.

 • Novela
  • nově upravuje vydávání formulářů k matričním dokladům a k vysvědčení,
  • upouští od požadavku ověřování a úředního překladu do českého jazyka u cizích veřejných listin, které jsou předkládány podle zákona o matrikách, byly-li tyto vydány podle nařízení,
  • upřesňuje stávající postup při nahlížení do matričních knih, sbírek listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958 a vyhledávání údajů v nich.

B) K zákonu č. 21/2006 Sb.

 • V novele zákona o ověřování se nově upravují, resp. doplňují a upřesňují ustanovení zejména ohledně:
  • vidimace listin opatřených tzv. viditelnými zajišťovacími prvky,
  • legalizace podpisu na cizojazyčných listinách,
  • prokazování totožnosti žadatele o legalizaci, případně svědků, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků.

C) K zákonu č. 186/2013 Sb.

 • Listiny vydané orgány cizího státu jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář (viz výše) se osvobozují od všech forem legalizace a nevyžaduje se ani úřední překlad. 

Související platné předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 •  

Další anotace zákona č. 279/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Poplatky - správní, soudní, místní, ..., Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Publikace k tématu

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčNedostupné

Zákon o státním občanství - Komentář

Zákon o státním občanství - Komentář

Hugo Körbl - C. H. Beck

Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014 zásadní a komplexní úpravou. Právní úprava do té doby obsažená ve dvou klíčových zákonech byla sjednocena do jediného předpisu, a to ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.