Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 277/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

účinnost:

1. 1. 2022

zdroj:

částka 120/2019 Sb. rozeslaná dne 6. 11. 2019

Zákon č. 277/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Poplatky - správní, soudní, místní, ... - viz níže
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud anotace
 • Advokáti, notáři, soudci a soudy anotace
 • Autorské právo, průmyslová práva anotace
 • Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz … anotace
 • Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy anotace
 • Cizinci, Azyl anotace
 • Energetika anotace
 • Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy anotace
 • Kontrola veřejných financí, majetek státu anotace
 • Krizové zákony, HZS, požární ochrana anotace
 • Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace anotace
 • Oceňování majetku, Cenové předpisy anotace
 • Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších anotace
 • Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI anotace
 • Ochrana zdraví anotace
 • Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ... anotace
 • Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí anotace
 • Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy anotace
 • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby anotace
 • Sociální pojištění anotace
 • Sociální zabezpečení anotace
 • Spotřební daně, líh, energetické daně anotace
 • Správní řád, soudní řád správní, přestupky anotace
 • Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě anotace
 • Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost anotace
 • Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv anotace
 • Vnitřní správa anotace
 • Zahraniční obchod anotace
 • Zdravotní pojištění anotace
 • Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví anotace
 • Zdravotnická povolání anotace
 • Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat anotace
 • Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb anotace
 • Životní prostředí anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 277/2019 Sb. do tématu:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Anotace:

 • V návaznosti na zavedení možnosti požádat kontaktní místo veřejné správy o vydání příslušné částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se stanoví správní poplatek za její vydání, a to podle stránkového rozsahu a použití či nepoužití barevného tisku.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Další anotace zákona č. 277/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud, Advokáti, notáři, soudci a soudy, Autorské právo, průmyslová práva, Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …, Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy, Cizinci, Azyl, Energetika, Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy, Kontrola veřejných financí, majetek státu, Krizové zákony, HZS, požární ochrana, Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace, Oceňování majetku, Cenové předpisy, Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších, Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Ochrana zdraví, Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ..., Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby, Sociální pojištění, Sociální zabezpečení, Spotřební daně, líh, energetické daně, Správní řád, soudní řád správní, přestupky, Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě, Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost, Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv, Vnitřní správa, Zahraniční obchod, Zdravotní pojištění, Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví, Zdravotnická povolání, Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat, Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb, Životní prostředí

Publikace k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer, a. s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.