Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 210/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

účinnost:

6. 9. 2019

zdroj:

částka 87/2019 Sb. rozeslaná dne 22. 8. 2019

Zákon č. 210/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv - viz níže
 • Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ... anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 210/2019 Sb. do tématu:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Anotace:

 • Cílem rozsáhlé novely je:
  • zacílení investiční podpory ve prospěch projektů s vyšší přidanou hodnotou, a to posílením podpory technologických center a center strategických služeb a zavedením zpřísněných podmínek pro podporu výrobních projektů,
  • zachování zvýšené míry podpory v hospodářsky problémových regionech,
  • zlepšení dostupnosti pobídek pro malé a střední podnikatele,
  • zlepšení pružnosti systému investičních pobídek ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.
 • Za klíčovou změnu lze považovat to, že k dosažení výše uvedených cílů bude vláda moci svým nařízením pružně upravovat celé spektrum podmínek a stanovovat parametry pro poskytnutí pobídek, např.:
  • minimální rozsah jednotlivých investic, tj. minimální hodnotu pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • počet nových pracovních míst,
  • činnosti s vyšší přidanou hodnotou,
 • to vše bude stanoveno v závislosti na regionu, typu investiční akce a velikosti příjemce investiční pobídky.
 • Zákon o investičních pobídkách tedy bude nově vymezovat podporované investice pouze v obecné rovině a konkrétní výběr podporovaných investičních akcí bude stanoven až samostatným nařízením vlády.
 • Některé další změny:
  • nebude možné přiznat pobídku investorům bez historie nebo v obtížích, a proto se stanoví podmínka, že žadatel musí mít alespoň 2 skončená účetní nebo zdaňovací období; dále se zpřísňuje rozsah podkladů, které je žadatel o investiční pobídku povinen přiložit k žádosti,
  • žadatel o investiční pobídku musí provést vyčíslení a zdůvodnění předpokládaného přínosu investiční akce pro region a stát již při předložení záměru získat investiční pobídku,
  • doplňuje se podmínka, že nehmotný majetek, na který bude poskytnuta pobídka, musí být využíván příjemcem výhradně v místě realizace investiční akce,
  • zkracuje se doba, po kterou budou muset být zachována nová pracovní místa vytvořená v rámci investiční akce v případě, kdy jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou majetku – na tato pracovní místa se bude vztahovat povinnost zachování pouze po dobu 5 let,
  • nárůst pracovních míst se bude nově zjišťovat pouze za provozovnu, kde se investiční akce realizuje (dosud za celou společnost),
  • do nově vytvořených pracovních míst se budou zahrnovat i zaměstnanci s částečným pracovním úvazkem a zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími občany EU.
 • V souladu s principem zachování právní jistoty nebudou měněny podmínky, které byly platné v době předložení záměru získat investiční pobídku. O žádostech podaných před nabytím účinnosti této novely zákona se správní řízení povede a rozhodne podle dosavadních právních předpisů.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

Další anotace zákona č. 210/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Publikace k tématu

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek včetně všech prováděcích předpisů; dále je zde kompletní soubor předpisů z oblasti ochrany hospodářské soutěže, veřejné podpory, registru ...

Cena: 159 KčNedostupné

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.