Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 204/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

účinnost:

1. 10. 2019

zdroj:

částka 87/2019 Sb. rozeslaná dne 22. 8. 2019

Zákon č. 204/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy - viz níže
 • Obchodní korporace anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 204/2019 Sb. do tématu:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 15/1998 Sb.

 • Ze zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu se ruší definice pojmu “institucionální investor”, neboť tento pojem se v tomto zákoně nepoužívá (pojem “institucionální investor” je však definován v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, ve kterém tento pojem používán je).
 • Upřesňuje a doplňuje se vymezení působnosti zákona vůči českým subjektům na kapitálovém trhu, ale také vůči zahraničním subjektům, které na území ČR působí prostřednictvím pobočky.
 • Mezi  poskytovatele služeb na kapitálovém trhu se zařazuje i zajišťovna.

B) K zákonu č. 256/2004 Sb.

 • Hlavním důvodem změny zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů.
 • Cílem je zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost bude mít právo znát svého akcionáře a prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, úvěrových institucí a centrálního depozitáře cenných papírů se dozvědět, kdo je k rozhodnému dni jejím akcionářem.
 • Zavádí se postupy, které mají vést k vyšší transparentnosti:
  • institucionálních investorů (tj. pojišťoven a zajišťoven oprávněných poskytovat životní pojištění a institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění),
  • správců aktiv (tj. obchodníků s cennými papíry, obhospodařovatelů investičních fondů a zahraničních investičních fondů oprávněných přesáhnout rozhodný limit, resp. oprávněných obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, a zahraničních osob poskytujících investiční služby v České republice),
  • poradců pro hlasování.
 • Upravují se podmínky zapojení akcionářů do odměňování členů představenstva, dozorčí a správní rady a statutárního ředitele, popř. jeho zástupce.
 • Zpřísňuje se regulace významných transakcí se spřízněnými stranami, u nichž hrozí zvýšené riziko poškození zájmů společnosti, respektive akcionářů, kteří nejsou spřízněnou stranou (menšinových akcionářů). Současně se vymezuje pojem “významná transakce”.
 • Stanoví se sankce za porušení povinností institucionálního investora a správce aktiv.

Související platný předpis:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů

Další anotace zákona č. 204/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Obchodní korporace

Publikace k tématu

Finanční trh a jeho stabilita

Finanční trh a jeho stabilita

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, ...

Cena: 440 KčKOUPIT

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k obrovským změnám zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o dohledu. Po delší době nastaly také velké změny zákona o ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Luboš Mazanec - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně ...

Cena: 655 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.