Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 99/2019 Sb.,

o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

účinnost:

9. 4. 2019

zdroj:

částka 44/2019 Sb. rozeslaná dne 9. 4. 2019

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 99/2019 Sb. do tématu:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 99/2019 Sb.

 • Cílem nového zákona je zajištění přístupnosti informací a služeb osobám se specifickými potřebami, zejména osobám se zdravotním postižením (pohybové, zrakové, sluchové nebo kognitivní postižení) tak, aby tyto osoby nebyly vystaveny sociálním a informačním bariérám. Dosavadní právní úprava přístupnosti internetových stránek – zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) – je nedostatečná. Oblast přístupnosti mobilních aplikací není v současné době v právním řádu řešena vůbec.
 • Zákon se vztahuje na
  • internetové stránky,
  • mobilní aplikace.
 • Zákon se nevztahuje na mapy, znázornění sbírek kulturního dědictví, archiválie a některé mediální soubory.
 • Zákon se vztahuje pouze na internetové stránky a mobilní aplikace spravované tzv. povinnými subjekty, kterými s dalšími výjimkami jsou zejména:
  • stát,
  • územní samosprávný celek a dobrovolný svazek obcí,
  • různé typy právnických osob (právnická osoba zřízená zákonem, právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem, a další),
  • vysoká škola, škola a školské zařízení; tyto subjekty jsou povinnými osobami pouze v případech, které blíže upřesňuje § 3 zákona.
 • Povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními – tyto požadavky jsou blíže specifikovány v evropské normě EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), jejíž úřední předklad do českého jazyka bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
 • Povinný subjekt má zajišťovat přístupnost jím spravovaných internetových stránek a mobilních aplikací pouze v takové míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž; v odůvodněných případech tedy nemusí povinný subjekt určitý obsah internetové stránky a mobilní aplikace plně zpřístupnit.
 • Každý může učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky; podnět se vyřizuje v režimu petičního práva (na podnět musí být povinným subjektem písemně odpovězeno do 30 dnů od jeho přijetí).
 • Pro aplikaci povinností daných tímto zákonem se nastavují různé termíny, zejména:
  • od 23. září 2020 pro internetové stránky zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. současné stránky),
  • od 23. září 2019 pro internetové stránky zveřejněné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. nové stránky).

B) K zákonu č. 365/2000 Sb.

 • V návaznosti na nový a podrobný zákon č. 99/2019 Sb. se v zákoně o informačních systémech veřejné správy zrušují ustanovení, která orgánům státní správy ukládala povinnosti v oblasti zpřístupnění obsahu internetových stránek osobám se zdravotním postižením.

Související platné předpisy:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zrušený předpis:

 • Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
  (pozn.: tato vyhláška platí pro vybrané subjekty do 22. 9. 2019 resp. 22. 9. 2020 – viz § 13 odst. 7 a 8 zákona č. 99/2019 Sb.)

Publikace k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčNedostupné

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.