Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

účinnost:

1. 4. 2019, vybraná ustanovení 27. 3. 2019, 1. 1. 2020

zdroj:

částka 37/2019 Sb. rozeslaná dne 27. 3. 2019

Zákon č. 80/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Spotřební daně, líh, energetické daně - viz níže
 • Daně z příjmů anotace
 • Hazardní hry, daň z hazardních her anotace
 • Daň z přidané hodnoty anotace
 • Celní předpisy anotace
 • Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti anotace
 • Insolvence anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 80/2019 Sb. do tématu:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Anotace:

Zdanění zahřívaných tabákových výrobků

 • Zavádí se nová spotřební daň – daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Tyto výrobky jsou alternativním tabákovým výrobkem k cigaretám, dosud však zdanění nepodléhaly, neboť je nebylo možné zařadit do žádné ze stávajících kategorií tabákových výrobků.
 • Zdanění zahřívaných tabákových výrobků je žádoucí mj. také proto, aby tyto tabákové výrobky nebyly daňově zvýhodňovány oproti ostatním tabákovým výrobkům. Jejich zdanění však bude nižší než u cigaret. Akceptuje se tak skutečnost, že zahřívané tabákové výrobky by měly být méně škodlivé pro lidské zdraví než „klasické“ cigarety, resp. ostatní tabákové výrobky.
 • Přechodná ustanovení upravují postup a lhůty pro zavedení značení a zdanění zahřívaných tabákových výrobků.

Změna podmínek umístění tabákové nálepky na jednotková balení tabákových výrobků

 • Zákon o spotřebních daních dosud stanovil povinnost umístit tabákovou nálepku na část balení, která je uzpůsobena k otevírání tak, aby nebylo možné jednotkové balení bez viditelného poškození tabákové nálepky otevřít.
 • Novelou se ruší podmínka porušení tabákové nálepky při otevření jednotkového balení, a to zejména v návaznosti na úpravu zákona o potravinách, do něhož byla implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
  Právě v souvislosti s touto změnou vyplývající z citovaného předpisu EU nebude možné tabákovou nálepku používat dosud stanoveným způsobem, neboť veškerá varování a sdělení uvedená na tabákovém výrobku podle zákona o potravinách nesmí být tabákovou nálepkou narušena nebo překryta. Lhůty, ve kterých bude dosavadní značení tolerováno, jsou uvedeny v přechodných ustanoveních této novely.
 • Výše uvedenou podmínku porušení tabákové nálepky, která se, jak již bylo uvedeno, ruší, navíc nebylo možné naplnit u všech typů tabákových výrobků, např. cigaret v plochém balení (tzv. slim).

Rozlišení neznačených a nesprávně značených tabákových výrobků

 • Cigarety, které dosud sice byly značené, ale značené v rozporu se zákonem o spotřebních daních, se považovaly za neznačené. Jednalo se například o cigarety značené tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně, u nichž uplynula lhůta pro doprodej s touto starou nálepkou např. po změně sazby daně, nebo se jednalo o cigarety s tabákovou nálepkou umístěnou na nesprávné místo nebo cigarety s tabákovou nálepkou s nesprávnými údaji. Za takto „neznačené“ cigarety byly udělovány stejné sankce jako za cigarety skutečně neznačené. Novela proto zavádí vedle pojmu „neznačený tabákový výrobek“ pojem „tabákový výrobek značený nesprávným způsobem“.
 • Současně se stanoví nové sankce, a to právě za takovýto nový zákonem vymezený způsob porušení zákona, tedy za nesprávně značené tabákové výrobky. Vzhledem k tomu, že v případě nesprávně značeného tabákového výrobku se jedná o méně závažné porušení povinností při značení tabákových výrobků, jsou sankce za nesprávně značené tabákové výrobky nižší než sankce za tabákové výrobky neznačené.

Rozšíření výčtu titulů pro osvobození piva od daně

 • Od daně se osvobozuje pivo určené k použití pro vědecký výzkum, resp. jako vzorky pro vědecké nebo analytické účely.

Aktualizace kódů nomenklatury

 • Kódy nomenklatury minerálních olejů (podléhajících spotřební dani) se aktualizují ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, a prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty.
 • Zdanění minerálních olejů se změnou kódů nomenklatury nemění.
 • U lihu, piva, vína a souvisejících meziproduktů ke změně kódů nomenklatury nedochází.

 

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES
 • Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
 • Prováděcí rozhodnutá Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty

Další anotace zákona č. 80/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Daně z příjmů, Hazardní hry, daň z hazardních her, Daň z přidané hodnoty, Celní předpisy, Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti, Insolvence

Publikace k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.